Skupiny birmovancov

Kurz prípravy birmovancov prebieha v rámci štyroch stretnutí za mesiac: dve spoločné stretnutia (s kňazom, súčasťou stretnutia je sv. omša o 18.00h a následná katechéza) a dve stretnutia v malých skupinách (vedú ich animátori menovaní farárom). Spoločné stretnutia budú bývať spravidla v 2. a 4. piatok v mesiaci a termíny skupinkových stretnutí si dohodnú jednodlivé skupinky. Prinášame rozpis do jednotlivých skupín:

1. skupina (stretnutie v piatok o 19.00h v Pastoračnom centre)

Animátor: Mária Katrincová (m_katrincova@hotmail.com, +421 902 131 829)

1.     Kačalová Adriana
2.     Kristína Šimková
3.     Natália Suchá
4.     Dominika Drážovská
5.     Júlia C. Jaroušková
6.     Eva Čentéšová
7.     Jiří Zifčák

2. skupina

Animátor: Helena Kiššová (helamonika@gmail.com, +421 918 756 488)

1.     Tomáš Skačan
2.     Luboš Palkovič
3.     Dávid Fančovič
4.     Fatona Erik
5.     Horňák Erik
6.     Horváthová Dominika
7.     Nemčáková Natália
8.     Kováčová Dominika Barbora
9.     Michalčíková Terézia

3. skupina (stretnutie v stredu o 19.00h v Pastoračnom centre)

Animátor: Zuzana Kostková (mgrzuzka@gmail.com, +421 908 110 067)
               Annamária Špótová (annamaria.spotova@gmail.com, +421 908 110 139)

1.     Dorotea Buranová
2.     Simona Kratochvílová
3.     Barbora Koleková
4.     Erik Marek
5.     Martina Angermajrová
6.     Nicol Murárová
7.     Daniela Drugdová
8.     Machalíková Natália
9.     Górová Natália

4. skupina (stretnutie vo štvrtok o 17.00h v Pastoračnom centre)

Animátor: Milan Jaroš (milan.jaros13@gmail.com, +421 918 524 194)

1.     Sarah Mária Hečková
2.     Lívia Čerešňová
3.     Lenka Čerešňová
4.     Monika Janesová
5.     Búran Martin
6.     Drážovská Dominika
7.     Kucharík Samuel
8.     Ďorďová Veronika

5. skupina (stretnutie vo štvrtok o 19:00h v Pastoračnom centre)

Animátor: Peter Kupkovič (peto.kupkovic@gmail.com, +421 911 607 932)
Patrik Baňas (patrik.banas13@gmail.com, +421 903 756 435)

1.     Hana Soczeková
2.     Patrícia Balážovičová
3.     Simona Danisová
4.     Kristína Pavlásková
5.     Roman Oparty
6.     Martin Ondrušek
7.     Luis Antonio Hrúz
8.     Lukáš Kepaza
9.     Vachula Matúš
10.    Matúš Jančo
11.    Adam Kalmár

6. skupina (stretnutie v piatok o 17.00h v Pastoračnom centre)

Animátor: Annamária Brathová (annamariaba@gmail.com, +421 911 826 290)

1.     Miloslav Šmíd
2.     Patrik Buda
3.     Gabriela Lacová
4.     Simona Gábrišová
5.     Andrej Kadlec
6.     Erik Soós
7.     Lenka Soósová
8.     Banga Dalibor
9.     Vojtušová Eliška

7. skupina (stretnutie vo štvrtok o 16.45h v Pastoračnom centre)

Animátor: Eugen Valovič (eugen.valovic@gmail.com, +421 903 263 306)

1.     Benedik Michal
2.     Gurňák Matej
3.     Hrmová Hana
4.     Krajňák Tomáš
5.     Maršal Kristián
6.     Michalík Ondrej
7.     Trebuňa Martin
8.     Čechvalová Dominika