Pastoračné centrum

V druhej fáze výstavby farského komplexu bolo v rokoch 2010-2013 za pastoračného pôsobenia vdp. Jozefa Dúca vybudované Pastoračné centrum, ktoré v súčasnosti slúži pastoračným aktivitám Farnosti Svätej rodiny. V súčasnosti Pastoračné centrum neprenajímame rozličným externým hnutiam, združeniam či spoločenstvám. Pre lepšie fungovanie a koordinácie činnosti pastoračného centra sme menovali zodpovednú kontaktnú osobu, p. Helenu Kiššovú (+421 918 756 488). Pastoračné centrum sa nachádza naľavo od kostola na Námestí Jána Pavla II., č. 1. Centrum má vonkajší vchod od parkoviska i vnútorný vchod priamo z kostola.

Rozličné aktivity nájdete vo farskom kalendári:

JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník