Hlas Svätej rodiny

Farský časopis – Hlas Svätej rodiny

Na jeseň roku 2017 sme vďaka novému redakčnému tímu založili nový farský časopis s názvom „Hlas Svätej rodiny“, ktorý bude pokračovateľom doterajšieho Spravodaja. Dúfame, že sa bude stále zlepšovať a zveľaďovať a že bude cenným prostriedkom komunikácie v našej farnosti. Časopis je nepredajný. Vydáva ho farnosť s povolením Arcibiskupského úradu v Bratislave (č. 4825/2017), finančne ho podporuje aj občianske združenie Spoločné dobro. Môžete ho podporiť aj bežným spôsobom pri pravidelnej nedeľnej zbierke pre potreby farnosti. V kostole je redakčná schránka „Hlas Svärej rodiny“, do ktorej nám môžete dávať svoje podnety a postrehy.

18. október 2017, Začiatok Hlasu Svätej rodiny

4. číslo (jún 2019)

3. číslo (december 2018)

2. číslo (júl 2018)

Celý text o spomienke na sviečkovú manifestáciu, ktorý zostavila Mária Muchová.

1. číslo (december 2017):