Ochrana osobných údajov (GDPR)

Farnosť Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou

 „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v SR“ 
k dispozícii tu.
Zodpovedná osoba – kontakt.
Ochrana osobných údajov – opatrenia vo vzťahu k farnostiam tu.