Sväté omše

Sväté omše v kostole Svätej rodiny v letnom režime júl-august (AKTUÁLNY ROZPIS OMŠÍ nájdete vo FARSKÝCH OZNAMOCH tu):

Pondelok

18:00 h

 po sv. omši eucharistická adorácia do 19.30 h

Utorok

7:00 h

Streda

18:00 h

Štvrtok

18:00 h

Piatok

18:00 h

 po sv. omši upratovanie kostola

Sobota

7.30 h

prvá sobota v mesiaci – fatimská (o 8.00 h, 7.30h sv. ruženec)

Nedeľa

7.30 h

9.00 h

 niektoré nedele rozhlasová prenášaná RTVS
15:30 h  gréckokatolícka svätá liturgia

18.00 h

Prikázaný sviatok
v pracovný deň

7.00 h

18.00 h

 

Sväté omše v Kaplnke Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
Sestry Matky Terezy, Rovniankova 10, dom Betlehem:

Pondelok

6.45 h

Utorok

6.45 h

Streda

6.45 h

Štvrtok

6.45 h

Piatok

6.45 h

Sobota

                       6.45 h

Nedeľa

15.00 h

Pozn.: Vyhradená je prípadná zmena času svätých omší v Kaplnke Nepoškvrneného Srdca Panny Márie