Zoznam miništrantov

Hlavný miništrant : Martin Búran

Ceremoniári : Martin Ivančík, Martin Búran

Miništranti:
1. Miroslav Behúl
2. Tomáš Bezák
3. Marek Černý
4. Michal Černý
5. Timotej Dinka
6. Tomáš Končula
7. Pavol Koreň
8. Tomáš Krajňák
9. Ondrej Michalík
10. Marek Olšanský
11. Martin Radošinský
12. Peter Tibenský
13. Šimon Tibenský
14. Jakub Zárecký

 

Počet miništrantov: 16