MY SINGERS

- je partička mladých priateľov, ktorého domovom sa stal kostolík vo farnosti Svätej rodiny. Cítime sa tu výborne a preto sa tu radi stretávame. Dostali sme od nášho Pána mnoho darov, jedným z nich je spev, hudba... A tak oslavujeme Pána tým čím nás On prvý obdaroval. Snažíme sa dať kúsok z toho čo sme dostali ďalej pre ostatných a na slávu Božiu. V našej farnosti často vystupujeme a svojim hudobným doprovodom a účasťou podporujeme rôzne farské akcie. Radi stojíme pred Pánom zjednotení v spoločenstve, v speve a spoločnej modlitbe.

Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na Vás!