Pastorácia v čase epidémie od 19. apríla

Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Naše možnosti nám umožňujú prítomnosť cca. 70 osôb: 45 v kostole, 10 v starom pastorku a 17 v novom pastorku. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby (dieťa treba mať na kolenách). Treba dodržať nasledovné: vstup a pobyt v kostole len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami, pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné, dodržiavať respiračnú etiketu, z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, sväté prijímanie sa podáva na ruku, vynecháva sa podávanie rúk.