Jarná zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu (1. pôstnu) po každej svätej omši alebo aj priamo na účet bratislavskej arcidiecéznej charity.