Ochrana osobných údajov (GDPR)

Farnosť Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v SR“  k dispozícii tu.

Zodpovedná osoba – kontakt.

Ochrana osobných údajov – opatrenia vo vzťahu k farnostiam tu.