Farské oznamy po 6. veľkonočnej nedeli (1. mája 2016)

 Oznamy po 6. veľkonočnej nedeli 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

1.5.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.45 + rodičia Katarína a Ladislav
9.00 VS + Štefan a starí rodičia
11.00 JV za farníkov
18.00 JV + manžel, syn, sestra a rodičia z oboch strán

Pondelok

2.5.

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov a starých rodičov Pavla a Máriu
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
Utorok

3.5.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok 7.00 + manžel a rodičia
18.00 JV + rodičia a manžel
Streda

4.5.

  7.00 + rodičia a starí rodičia
Nanebovstúpenie Pána (vigília) 18.00 JV + Štefan a Jozefína
Štvrtok

5.5.

Nanebovstúpenie Pána, slávnosť 7.00 + rodičia Jozef a Antónia
18.00 JV za farníkov

Piatok

6.5.

  7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18.00 + rodičia a Július

Sobota

7.5.

  7.30 za ružencové bratstvo
     

Nedeľa

1.5.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.45 JV + rodičia Rudolf a Marta a ostatní členovia rodiny
9.00 + rodičia Jozef a Alžbeta a bratia
10.30 JV za farníkov
18.00 + Anna, Peter, Anna a Dušan

Iniciálky: AŠ – o. Andrej Šottník, JV – o. Juraj Vittek, VS – dp. Vladimír Slovák, OPD

 

 

Májové pobožnosti

Mariánska májová pobožnosť sa bude konať na začiatku večerných sv. omší.

Stretnutie seniorov

V pondelok 2. mája 2016 o 15.30h bude v pastoračnom centre stretnutie klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka sú na výveske pri vchode do kostola. Srdečne Vás pozývame.

Katechéza pre dospelých

V utorok po sv. omši bude katechéza pre dospelých. Preberá sa 3. diel KKC – morálny život, prikázania.

 

Prikázaný sviatok

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Príkazu zúčastniť sa sv. omše je možné priamo v ten deň alebo v stredu večer. Pontifikálna sv. omša v katedrále sv. Martina bude o 17.00h. Od štvrtka sa zároveň začína deviatnik k Duchu Svätemu pred slávnosťou Turíc.

Stretnutie Ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 7. mája 2016 o 7,30 hod. bude stretnutie členov ružencového bratstva v kostole Sv. rodiny v Petržalke. Začne sa sv. omšou o 7.30h a po nej bude modlitba posvätného ruženca.

Farská púť k bránam milosrdenstva v Bratislave

Pozývame Vás srdečne v rámci Svätého roka milosrdenstva na farskú púť k bráne milosrdenstva v Marianke, ktorá sa uskutoční dňa 7. mája. Je možné putovať spoločne buď už od nášho kostola alebo sa pripojiť na Kačíne. Odchod od kostola je o 8.15h. Na Kačíne sa stretáme o 9.20h. Kto nemôže ísť pešo, môže sa pripojiť až v Marianke. Sv. omšu plánujeme na 12.00h. Tešíme sa na spoločné chvíle pri putovaní!

Zbierka na masmédiá

Na budúci týždeň bude obvyklá zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše milodary Vás Pán Boh odmeň!

Miništrantské stretnutia

Našich miništrantov pozývame na pravidelné miništrantské stretnutia, ktoré sa budú konávať každú nedeľu o 14.00h. Bude ich viesť bohoslovec Milan. Začíname už na budúcu nedeľu.

Lectio Divina

V stredu 4. mája 2016 sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským na tému “Ja som cesta, pravda a život”.

Pašiové hry

Farnosť Svätej rodiny a Združenie kresťanských seniorov Vás srdečne pozývajú na predstavenie „Pašiové hry“, ktoré sa uskutoční 18. júna 2016 v St. Margarethen v Rakúsku. Cena zájazdu je 15 €, (doprava a vstupenka). Záujemci sa môžu prihlásiť po sv. omši. Bližšie informácie sú na výveske pri vchode do kostola.

Zaplatenie púte na Staré hory

Záujemci, ktorí sa prihlásili na púť na Staré hory, môžu poplatok za púť uhradiť dnes po sv. omšiach o 7.45 a 9.30h.

Svetové dni mládeže v Krakove

Všetkým mladým pripomíname pozvanie na Svetové dni mládeže do Krakova. Prihlasovanie je otvorené do konca mája. Všetky bližšie informácie sú na stránkach www.mladezba.sk alebo www.svetovednimladeze.sk. Ak by niekto z mladých túžil ísť na Svetové dni mládeže, ale nemal prostriedky na zaplatenie plnej ceny, môže sa prihlásiť na fare. Bratislavská arcidiecéza poskytuje možnosť podpory pre mladých. Konkrétny spôsob sa dohodne osobne.

Bratislavská animátorská škola

Pre mladých, ktorí túžia prehĺbiť svoju osobnú formáciu, sa pripravuje nový ročník Bratislavskej animátorskej školy. Podrobnejšie informácie o kurze aj o prihlasovaní sú na stránke www.mladezba.sk. Pozývame mladých chlapcov a dievčatá zatiahnuť na hlbinu a kvalitnou osobnou formáciou sa pripraviť na službu v Cirkvi a vo svete.

Mariánske katechézy

V pondelok 2. mája 2016 začne pomocný biskup Mons. Jozef Haľko cyklus troch májových mariánskych katechéz. O 18.00 hod. bude slúžiť svätú omšu vo farskom kostole na Kalvárii a o 19.00 hod. prednesie katechézu na tému „Mária, ženy viery“ v spojení s modlitbou posvätného ruženca. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske. Všetkých srdečne pozývame.