Novéna ku cti blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty

SONY DSC

V príprave na kanonizáciu blahoslavenej Matky Terezy, ktorá sa uskutoční v nedeľu 4. septembra 2016 v Ríme, Kongregácia sestier misionárok lásky spolu s naším Oratóriom a našou farnosťou Svätej rodiny v Petržalke pripravili novénu k budúcej svätej, ktorá sa koná každý deň od piatka 26. augusta po večernej sv. omši (so začiatkom o 18.00h – okrem soboty, kedy je sv. omša ráno o 7.30h).

Počas novény sa bude postupne premietať dokument o Matke Tereze, zaznejú jej myšlienky, budú prednášané modlitby a na záver bude všetkým udelené požehnanie s relikviou budúcej svätej. Vyvrcholením tejto novény bude svätá omša pri príležitosti kanonizácie, ktorá sa uskutoční v nedeľu 4. septembra 2016 v kostole Svätej rodiny v Petržalke o 15.30h. Kazateľom bude Mons. Vladimír Thurzo. Po tejto svätej omši sestry misionárky lásky účastníkov pozývajú na agapé do centra Betlehem na Rovniankovej ul. 10 v Petržalke.

Farské oznamy na 21 cezročnú nedeľu

Liturgický kalendár:
Pondelok:    Panny Márie Kráľovnej                                             /spomienka/
Streda:          Sv. Bartolomeja, apoštola                                       /sviatok/
Sobota:          Sv. Moniky                                                                        /spomienka/

21. nedeľa v období cez rok 7:45 RH + manžel a jeho rodičia
9:00 RH Za farníkov
18:00 JK + Ján, rodičia a Štefan
Pondelok 18:00   + Pavlína a jej vnučka Yvetta
Utorok 7:00   Za zdravie, B. pomoc a požehnanie pre rodinu
Streda 18:00   Poďakovanie za 60 rokov života
Štvrtok 18:00   + Juraj
Piatok 18:00   + rodičia Július a Františka a starí rodičia
Sobota 7:30   Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Vladimíra
22. nedeľa v období cez rok 7:45   + dcéra
9:00   Za farníkov
18.00   + manžel Janko a rodičia z oboch strán

NOVÉNA K BL. MATKE TEREZE. V piatok začneme novénu ku cti bl. matky Terezy z Kalkaty pred jej svätorečením, ktoré bude v nedeľu 4. septembra v Ríme. Spolu so sestrami Misionárkami lásky sa budeme modliť s matkou Terezou a zamýšľať sa nad jej posolstvom. Novéna bude vždy po svätej omši (v nedeľu po večernej).

TV LUX. Televízia LUX pozýva všetkých svojich divákov a podporovateľov na 2. ročník Púte TV LUX do Rajeckej Lesnej. Uskutoční sa v sobotu 27. augusta a hlavnými hosťami budú Mons. Tomáš Galis a Kateřina Lachmanová. Pre rodiny s deťmi je pripravený špeciálny program s Klbkom a s animátormi z eRka.

ŠAŠTÍN. Združenie kresťanských seniorov vás všetkých pozýva na tradičnú Púť seniorov do Šaštína k Sedembolestnej Panne Márii, ktorá sa uskutoční 7. septembra. Program a ďalšie informácie sú na nástenke.

SPOVEDANIE. Aj v nasledujúcom týždni bude vysluhovanie sviatosti zmierenia obmedzené z dôvodu rodinného tábora a zastupovaniu našich kňazov v inej farnosti.