Oznamy na 27. nedeľu v cezročnom období

 Oznamy na 27. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

4.10.

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.45 h + manžel Ladislav, rodičia a starí rodičia z oboch strán
9.00 h za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kolárovú a Molnárovú
11.00 h za farníkov
18.00 h za duše v očistci

Pondelok

5.10.

  7.00 h + rodičia
18.00 h za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Utorok

6.10.

Sv. Bruna, kňaza,

ľubovoľná spomienka

7.00 h + Benedikt a Antónia
18.00 h + rodičia, starí rodičia, krstní rodičia a švagor
Streda

7.10.

Ružencovej P. Márie,

spomienka

7.00 h + Alexander, Erna a Irena
18.00 h za ružencové bratstvo
Štvrtok

8.10.

  7.00 h + rodičia z oboch strán a synovia
18.00 h + rodičia z oboch strán a Stanislav a Mária

Piatok

9.10.

  7.00 h + rodičia Ondrej a Helena a brat Milan
18.00 h + Viktor a Mária

Sobota

10.10.

  7.30 h + rodičia, súrodenci, a starí rodičia z oboch
  strán

Nedeľa

11.10.

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.45 h + rodičia Mária, Alojz, Hedviga
9.00 h + dcéra Barbara
11.00 h za farníkov
18.00 h za celú + rodinu

Stretnutie birmovancov

Vo štvrtok tento týždeň bude stretnutie birmovancov. V stredu pozývame na stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania.

Prihlášky detí na prvé sväté prijímanie

Je možné požiadať o pripustenie dieťaťa k sviatostnému životu. Prihlášky k prvému svätému prijímaniu môžete dostať na farskom úrade osobne v čase úradných hodín, v sakristii po sv. omšiach alebo na webovej stránke farnosti. Je potrebné, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku priniesol rodič osobne na faru v úradných hodinách najneskôr do konca septembra. Príprava detí bude prebiehať počas detských sv. omší, ktoré budú bývať v stredu o 18.00h a začne sa až v stredu 14. októbra.

Stretnutie klubu seniorov

V pondelok 5. októbra 2015 o 16.00 bude v Pastoračnom centre stretnutie klubu kresťanských seniorov. Srdečne všetkých seniorov pozývame. Program a pozvánka sú na vývseke pri vchode do kostola.

Duchovná obnova Ružencového bratstva

RB Vás srdečne pozýva na duchovnú obnovu, ktorá bude v sobotu 10. októbra v našom kostole. Duchovná obnova sa začína o 9.00 a vedie ju dominikán p. Šimon Tyrol, OP. Bližšie informácie nájdete na plagátiku na výveske.

Prezentácia encykliky Laudato sí

Vo štvrtok 8. októbra 2015 sa na pôde Bohosloveckej fakulty v Bratislave o 18.30 hod. uskutoční verejná prezentácia encykliky pápeža Františka s názvom Laudato sí venovanej téme starostlivosti o životné prostredie. Encykliku predstavia odborníci z oblasti biblickej a morálnej teológie, ekológie i z pohľadu prekladateľa.

Stretnutia eRka

Animátori eRka srdečne pozývajú deti na pravidelné stretká v našom Pastoračnom centre. Tohtoročná téma stretnutí nesie názov: Spoznávajme nové veci. Cez hry a aktivity chcú animátori s deťmi spoznať zaujímavé osobnosti, vynálezy, prírodu, históriu, ale aj sv. omšu, tradíciu, svätých a ich príklad kráčania k svätosti. V príjemnom prostredí spojenom s modlitbou sa začína každý piatok o 16.30 v pastoračnom centre. Kontakt na animátorky nájdete na nástenke.

Biblia pre všetkých

Katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy už niekoľko rokov organizuje projekt s názvom Biblia pre všetkých. Ide o súťaž podobnú Biblickej olympiáde. Do tejto súťaže sa zapájajú trojčlenné družstvá bez obmedzenia veku, ľubovoľne vytvorené vo farnosti: môžu to byť členovia rodiny, členovia niektorého spoločenstva, kolegovia z práce alebo ľudia, ktorých spája priateľstvo. V tomto roku sa budeme venovať Lukášovmu evanjeliu. Otec aricibiskup o súťaži napísal: „Je to výborná možnosť podnietiť a prehĺbiť lásku k Svätému písmu. Už samotná príprava na súťaž môže byť cenným obohatením katechézy vo farnostiach formou práce so Svätým písmom. Preto prosím spolubratov kňazov, aby povzbudili mladších i starších, osobitne rodinné tímy do účasti v súťaži.“ Celá myšlienka dáva možnosť oveľa hlbšie sa zahĺbiť do jednotlivých biblických kníh a zažiť spoločne veľa zábavy pri súťažení. Záujemcov prosíme, aby sa hlásili u o. Andreja. Pre záujemcov budú bývať aj stretnutia nad Evanjeliom podľa Lukáša, aby sa mohli čím lepšie pripraviť na súťaž.

Prihláška na prvé sväté prijímanie

Je možné požiadať o pripustenie dieťaťa k sviatostnému životu. Prihlášky k prvému svätému prijímaniu môžete dostať na farskom úrade osobne v čase úradných hodín, v sakristii po sv. omšiach alebo na webovej stránke farnosti. Je potrebné, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku priniesol rodič osobne na faru v úradných hodinách najneskôr do konca septembra. Príprava detí bude prebiehať počas detských sv. omší, ktoré budú bývať v stredu o 18.00h a začne sa v stredu 14. októbra.

Prihláška 2015 (.pdf) Pokračovať v čítaní

Národný Pochod za život 2015 v Bratislave

12000811_1030778310275197_1177649127684830818_o

Naša petržalská Farnosť Svätej rodiny sa stretá

v nedeľu o 13.30h pred kostolom Svätej Trojice.

Pochod sa začína o 14.30h na Námestí SNP.

Program Pochodu za život detailne nájdete tu.

V našom kostole Svätej Rodiny sa uskutoční svätá omša pre veriacich zo Spišskej diecézy v nedeľu o 10.30h.

Komentár otca Juraja Vitteka o tohtoročnom Pochode za život vo Vatikánskom rozhlase.