Prihláška dieťaťa na prvé sväté prijímanie

Je možné požiadať o pripustenie dieťaťa k sviatostnému životu. Prihlášky k prvému svätému prijímaniu môžete dostať na farskom úrade osobne v čase úradných hodín, cez týždeň v sakristii po sv. omšiach alebo si ju môžete stiahnuť tu. Je potrebné, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku priniesol rodič osobne na faru v úradných hodinách najneskôr do konca septembra. Príprava detí bude prebiehať počas detských sv. omší, ktoré budú bývať v stredu o 18.00h a začne sa v októbri.

prihlaska2015

 

Farské oznamy po 25. cezročnej nedeli (18.9.2016)

 Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

18.9.

25. Nedeľa v cezročnom období 7.45 JV + Manuel, Kristian a Enzo
9.00 + otec, krstní rodičia a starí rodičia
10.30 JV za farníkov
18.00 + Zuzana a rodina z oboch strán

Pondelok

19.9.

  7.00 JV + Jozef, Mária, starí rodičia z oboch strán
18.00 + Magdaléna, Oto a Jozef
Utorok

20.9.

Sv. Ondreja Kima Taegona a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov 7.00 + Mária a Michal
18.00 JV za Božiu pomoc pre Martinu
Streda

21.9.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok 7.00 JV za celú zomrelú rodinu
18.00 + starí rodičia z oboch strán a ich + deti
Štvrtok

22.9.

  7.00 za dary Ducha Svätého pre vnúčatá
18.00 JV + spolužiaci

Piatok

23.9.

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka 7.00 JV + František a Ján
18.00 + Mária, Šebastián, Jozef a Alexander

Sobota

24.9.

  7.30 poďakovanie za dar kňazstva
     

Nedeľa

25.9.

26. Nedeľa v cezročnom období 7.45 za rodičov
9.00 JV + Marta, vnuk Filip a celá rodina
10.30 za farníkov
18.00 JV + Jozef, Irena, Jozefína a Mária

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník

Poďakovanie

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa obetavo zapojili do organizácie, prípravy a priebehu oslavy 100-ročnice bl. sestry Zdenky. Odovzdávame vám aj poďakovanie zo strany milosrdných sestier svätého kríža.

Výročná poklona

Na budúcu nedeľu 25. septembra 2015 budeme mať v našej farnosti výročnú farskú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Eucharistiu vyložíme na poklonu o 12:30, po krstoch. Sviatosť Oltárna bude vyložená do 15:00, potom nasleduje gérckokatolícka liturgia. Potom Eucharistiu ešte vyložíme o 17:00 a pred večernou sv. omšou udelíme eucharistické požehnanie. Prosíme, aby ste sa zapísali na jednodlitvé hodiny dňa, aby bolo istota, že eucharistický Ježiš nezostane opustený. Hárky sú vzadu pri novinách.

Prvé sv. prijímanie

Je možné požiadať o pripustenie dieťaťa k sviatostnému životu. Prihlášky k prvému svätému prijímaniu môžete dostať na farskom úrade osobne v čase úradných hodín, cez týždeň v sakristii po sv. omšiach alebo na webovej stránke farnosti. Je potrebné, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku priniesol rodič osobne na faru v úradných hodinách najneskôr do konca septembra. Príprava detí bude prebiehať počas detských sv. omší, ktoré budú bývať v stredu o 18.00h a začne sa v októbri.

Katechézy

Od tohto týždňa budú opäť bývať katechézy dospelých v utorok po sv. omši. Budeme pokračovať v katechézach z minulého roka a bude ich viesť o. Juraj. Začíname však opäť aj prvý ročník katechéz s katechumenmi, ktoré budú otvorené aj pre farníkov, ktorí minulý rok nechodili. Bude ich viesť o. Andrej. Budú prebiehať súčasne.

Zbierka „Biela pastelka“

V budúcom týždni dopoludňajších sv. omšiach v nedeľu budú pred kostolom dobrovoľníci Únie nevidiacich konať verejnú zbierku pre nevidiacich pod názvom Biela pastelka. S konaním zbierky pred kostolom súhlasil aj o. arcibiskup. Za symbolickú bielu pastelku je príspevok 1 euro na podporu programov a potrieb zrakovo znevýhodnenej verejnosti. Za vaše príspevky Únia nevidiacich vyjadruje poďakovanie.

Deň modlitby za pokoj

20. septembra 2016 bude Svätý Otec František predsedať medzináboženskému stretnutiu, ktoré sa uskutoční v Assisi, a preto prosí, aby sa pri tejto príležitosti slávil tento deň ako Deň modlitby za pokoj.

Koncert a prezentácia knihy

Spolok svätého Vojtecha pozýva 21. septembra o 19.00 na koncert talianskej skupiny The Sun. Uskutoční sa v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Koncert je spojený s prezetnáciou knihy Cesta Slnka, rozprávajúcej príbeh o punkerovi Francescovi Lorenzim, ktorý našiel cestu k Bohu. Vstup je voľný.

Modlitbové trojdnie

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha pozýva všetkých na spoločnú modlitbu v dňoch 23.-25.9.2016  o 17.00 hod. do kostola Loretánskej Panny Márie u uršulínok v Bratislave. Plagát je na nástenke pri vchode do kostola.