Bohoslužobný poriadok – Veľká noc 2014

 

Zelený štvrtok

17.4.2014

18.00 hod Omša na pamiatku Pánovej večere
Do 22.00 hod Možnosť súkromnej adorácie
Veľký piatok

18.4.2014

8.00 hod Ranné chvály
13.00 hod Večiereň s uložením plaščenice (gr.-kat.)
14.15 hod Krížová cesta
15.00 hod Obrady umučenia a smrti Pána
 Po obradoch hod Vyloženie Sviatosti Oltárnej pri Božom hrobe, celonočná adorácia
19.30 hod Krížová cesta ulicami farnosti
Biela sobota

19.4.2014

8.00 hod Ranné chvály
10.00 hod Kráľovské hodinky (gr.-kat.)
19.30 hod Ukončenie poklony pri Božom hrobe
20.00 hod Veľkonočná vigília, požehnanie pokrmov
Veľkonočná nedeľa

20.4.2014

5.00 hod Utiereň vzkriesenia, liturgia sv. Bazila (gr.-kat.), požehnanie pokrmov (liturgia o 16.30 hod. v tento deň už nebude)
7.45, 9.00, 11.00, 18.00 hod Sv. omša
Veľkonočný pondelok

21.4.2014

7.45 a 9.00 hod Sv. omša
10.30 hod Sv. liturgia (gr.-kat)

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou

Pred veľkonočnými sviatkami bude spoločná spoveď za účasti viacerých kňazov v sobotu 12. apríla 2014 od 15.00 do 17.00 hod. v našom kostole a v nedeľu 13. apríla 2014 od 15.00 do 19.00 hod. v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Lúkach.

V týždni po Kvetnej nedeli budeme spovedať v pondelok až stredu od 17.00 do 18.30 hod. Počas veľkonočných sviatkov spovedať nebudeme. Prosíme, aby ste podľa svojich možností využili čas spoločnej spovede počas víkendu (v sobotu u nás a v nedeľu v kostole Sedembolestnej), keď bude spovedať viacero kňazov.