Uvedenie nového farára

V stredu 1. júla 2015 budú pri sv. omši o 18.00 hod. uvedení do úradu noví kňazi v našej farnosti Juraj Vittek a Andrej Šottník dekanom dekanátu Bratislava-juh Jozefom Vadkertim. Rozlúčka s pánom farárom Jozefom Dúcom a kaplánom Radovanom Rajčákom bude 29. júna pri sv. omši o 18.00 hod.

Vhodné oblečenie do kostola

Prichádzajúce letné mesiace a horúce dni nás ľudí vedú k prispôsobeniu svojho oblečenia. Pri jeho výbere by človek nemal byť ľahostajným voči posvätnému priestoru. Chceme preto povzbudiť všetkých farníkov, aby pamätali pri výbere oblečenia na sv. omšu na to, aby boli dôstojne oblečení. Vyhnime sa preto neprimerane krátkym a strohým odevom či rekreačnej obuvi. Zachovajme si zvyk považovať nedeľnú svätú omšu za vrchol celého týždňa a nech to aj navonok vyjadruje naše dôstojné oblečenie.

Pokračovať v čítaní