Sv. omše pre prvoprijímajúce deti

Sv. omše pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie sú v našej farnosti nasledovne:

29. január (štvrtok) 2015 o 16:00

12. február (štvrtok) 2015 o 16:00

26. február (štvrtok) 2015 o 16:00

12. marec (štvrtok) 2015 o 16:00

26. marec (štvrtok) 2015 o 16:00

Deti rodičia alebo privedú pred kostol Sv. rodiny v Petržalke najneskôr o 15:45, alebo si ich vyzdvihnú poverené osoby (kňazi a katechéti) zo školskej družiny. Bližšie informácie získate u p. kaplána vdp. Radovana Rajčáka.

9 predsavzatí pápeža Františka pre nový rok

1. Starajte sa o svoj duchovný život,
o vzťah k Bohu, ktorý je základom všetkého, čo robíme a čo sme.

2. Starajte sa o rodinný život
a dávajte svojim deťom a drahým nielen peniaze, ale predovšetkým čas, pozornosť a lásku.

3. Starajte sa o svoje vzťahy s druhými,
premieňajte svoju vieru v život a slová v dobré skutky, najmä voči ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

4. Starajte sa o svoj jazyk.
Očistite ho od urážlivých a hanlivých slov i od slov, ktoré vyjadrujú svetský úpadok.

5. Liečte rany srdca olejom odpustenia.
Odpúšťajte ľuďom, ktorí vás zranili, ošetrujte rany, ktoré ste spôsobili druhým.

6. Dbajte na svoju prácu.
Vykonávajte ju s nadšením, pokorou, kompetenciou, vášňou a s vďačnosťou.

7. Vyvarujte sa závisti a žiadostivosti, nenávisti a negatívnym pocitov,
ktoré ničia váš vnútorný pokoj a menia vás na ľudí zničených a ničiacich iných.

8. Majte sa na pozore pred nenávisťou,
vedúcou k pomste, pred lenivosťou, vedúcou do existenciálnej eutanázie, pred ukazovaním prstom, vedúcim k domýšľavosti, a pred neustálym sťažovaním, ktoré privádza k zúfalstvu.

9. Starajte sa o bratov a sestry, ktorí to potrebujú
starých ľudí, chorých, hladných, bezdomovcov a cudzincov. Podľa toho totiž budeme súdení.

Vianočná symbolika v katolíckej rodine (Alebo o čo ide pri výzdobe)

Je dôležité vedieť, prečo sa v našich domovoch nachádzajú rôzne vianočné ozdoby. Dnes podliehame viac komerčnému pohľadu na Vianoce a preto vianočná symbolika tejto výzdoby úplne upadá do zabudnutia. Nechajme ju preto znova zažiariť.

 Vianočný stromček – jedlička

 Symbolizuje Ježiša Krista, ktorý je „strom života“ (lignum vitae). Večný Otec ho presadil na tento svet pre svoje deti, ktoré hynuli v hriechu. V raji jedli naši prarodičia zo zakázaného stromu a tým nás voviedli do biedy. Nový strom, ktorým je Kristus nás však z tejto biedy vyvádza. Jedlička, ktorá sa používa ako vianočný stromček je vždy zelená – celý rok – pre nás symbolizuje Krista, ktorý je „ten istý včera, dnes a naveky.“ (Hebr 13,8)

Ozdoby na stromčeku

 Symbolizujú kresťanské čnosti, a dobré skutky, ktorými sa máme ako božie dietky ozdobiť. Skrze ne totiž získavame zásluhy pre večný život. Máme byť totiž deti, ktoré sú hodné svojho otca.

Svetlá na stromčeku

 Symbolizujú Ježiša Krista, ktorý je „svetlom sveta“ prichádzajúcim do tmy nášho hriechu. Tieto sviečky zároveň osvecujú ozdoby na stromčeku. Jedine skrze Krista môžeme konať skutočne dobré skutky. Veď On sám nám hovorí: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,16)

Ovocie, sladkosti a bohato prestretý stôl

 Symbolizuje bohaté zásluhy Ježiša Krista, ktoré  nám zaslúžil svojou smrťou a vzkriesením a tiež sviatosti, ktoré z týchto Jeho zásluh vychádzajú. Tak, ako jedlo sýti naše telo, tak sviatosti sýtia našu dušu. Oni sú život pre náš život

Darčeky

Sú symbolom veľkých dobrodení a požehnania, ktoré nám Pán Ježiš počas života preukázal a chce preukazovať

Jediným vysvetlením Vianoc je Ježiš Kristus. Ak stratíme zmysel toho, čo robíme a prečo ozdobujeme naše domovy (je to kvôli Nemu), potom sa v hmle začínajú ocitať aj Vianoce samotné. Preto nestraťme nikdy zo zretele túto symboliku a podávajme ju hrdo ďalej.