Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami

Sobota

28.03.

15.00 – 17.00

Spoločná sv. spoveď
KOSTOL SV. RODINY

KVETNÁ NEDEĽA

29. 03.

7.45 – 12.00

Sv. spoveď
KOSTOL SV. RODINY

15.00 – 19.00

Spoločná sv. spoveď

KOSTOL SEDEMBOLESTNEJ

Pondelok

30.03.

Od 15.00

Spoločná sv. spoveď

K. POVÝŠENIA SV. KRÍŽA

Utorok

31.03.

17.00 – 19.00

Sv. spoveď

KOSTOL SV. RODINY

Streda

01.04.

17.00 – 19.00

Sv. spoveď

KOSTOL SV. RODINY

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

!!! LEN V NALIEHAVÝCH PRÍPADOCH !!!

Po stopách sv. Jána Pavla II.

Tento rok 18. mája 2015 uplynie 95 rokov od narodenia pápeža sv. Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti Vás pozývame na púť do Poľska. Navštívime jeho rodné mesto Wadovice, Krakow a tie miesta, ktoré sú spojené s osobou toho veľkého muža Cirkvi a svätca.       Púť bude v dňoch 23. – 25. apríla 2015; cena je 80 euro. Prihlásiť sa môžete to 29. marca 2015 vždy v nedele po sv. omšiach pri sakristii. Je možná aj elektronická komunikácia, ktorú zabezpečuje pani Mária Muchová. Viac informácií na:

                                                            mobil: 0902 348 728                                                                mail: muchovam@r24.roburnet.sk

Tešíme sa na spoločné duchovné zážitky z tejto púte.