Farské oznamy na 5. cezročnú nedeľu

 Oznamy po 5. cezročnej nedeli

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

7.2.

5. nedeľa v cezročnom období

7.45 + Karol, Jozef, Michal a Imrich
9.00 DD poďakovanie za životné jubileum a požehnanie pre rodinu
10.30 za farníkov
18.00 JV + Branko

Pondelok

8.2.

  7.00 + Štefan, Mária, Emil, Mária, Emil
18.00 JV poďakovanie za spoločenstvo Modlitby matiek
Utorok

9.2.

  7.00 + Anna a Juraj
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Streda

10.2.

Popolcová streda 7.00 + sestry Júlia a Mária
18.00 JV + rodičia a manžel František
Štvrtok

11.2.

  7.00 JV + Mária a Benjamín
18.00 + pradedko

Piatok

12.2.

  7.00 JV + rodičia Štefan a Mária
18.00 + manžel Ján a rodičia z oboch strán

Sobota

13.2.

  7.30 + Ján a Anna a starí rodičia z oboch strán
     

Nedeľa

14.2.

1. PÔSTNA nedeľa

7.45 JV + rodičia Štefan a Margita a starí rodičia
9.00 + Vincent, Angela, Margaréta, Karol a Margita
10.30 JV za farníkov
18.00 + rodičia, starí rodičia, krstní rodičia z oboch strán

Iniciálky: AŠ – o. Andrej Šottník, JV – o. Juraj Vittek

 

Rekolekcia

V pondelok bude v našej farnosti rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava – juh. Rekolekcia sa začne sv. omšou o 9.00, na ktorú ste srdečne pozvaní.

Stretnutie seniorov

V pondelok 8. februára 2016 o 15:30 bude v pastoračnom centre Fašiangové stretnutie klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka sú na výveske pri vchode do kostola. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Katechéza pre dospelých, detská omša

V utorok po večernej sv. omši bude katechéza pre dospelých. V stredu detská sv. omša nebude, ale deti čakáme na sv. omši, je Popolcová streda. Po sv. omši si dajú podpísať slovníčky. Nemusia však chodť na pol šiestu, stačí keď prídu priamo na sv. omšu o 18.00.

Popolcová streda

Popolcovou stredou sa začína Pôstne obdobie. Popolcová streda je deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu (od 14. roku), ktoré sa nemôže nehradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená, že sa môžeme iba raz do dňa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa – od 18. do 60. roku života). Svätá omša s biskupmi bude v tento deň v Katedrále sv. Martina o 17.00.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období bude bývať pobožnosť krížovej cesty každý piatok a nedeľu vždy o 17:15. Ak chcú viesť krížovú cestu aj niektoré spoločenstvá, prosíme, aby sa zapísali na hárok pri sakristii. V piatky pôstneho obdobia sa budú aj naši otcovia biskupi modliť krížovú cestu v Katedrále sv. Martina o 20.00.

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. Za vaše milodary nech vás Pán Boh odmení.

Medzinárodné stretnutie mladých

Naša farnosť sa plánuje zúčastniť Medzinárodného stretnutia mladých so sv. Otcom Františkom, ktoré sa uskutoční v júli v Krakowe. Pozývame všetkých mladých, vrátane birmovancov na stretko, ktoré bude vo štvrtok po večernej sv. omši. Na budúcu nedeľu po večernej sv. omši bude pripravená prezentácia o svetových dňoch mládeže, spojená so svedectvami mladých, ktorí už absolvovali stretnutie so sv. Otcom v Madride. Vzadu pri sakristii je papier, na ktorý sa môžete zapísať v prípade záujmu o účasť na svetových dňoch mládeže v Krakowe.

Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi

Na pondelok 8. februára (ktorý je dňom liturgickej spomienky sv. Jozefíny Bakhity) pripadá “Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi”. Slovenská katolícka charita pripravila modlitbové stretnutie so spevmi Taizé, ktoré sa uskutoční po svätej omši o 20.00 hod. v kapucínskom kostole v Bratislave. Pozývame Vás pripojiť sa k modlitbe za ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania.

Svetový deň chorých

Vo štvrtok 11. februára si budeme pripomínať Svetový deň chorých. Naši otcovia biskupi budú v tento deň sláviť svätú omšu za chorých, za zdravotníckych pracovníkov a za všetkých, ktorí sa o chorých starajú, v Kostole Milosrdných bratov v Bratislave o 18.00. V tento deň pri večernej sv. omši budeme v našom kostole udeľovať sviatosť pomazania chorým tým, ktorí majú vážnu chorobu a sú disponovaní na prijatie svatosti (bez ťažkého hriechu).

Krížová cesta v Marianke

Farnosť Povýšenia svätého Kríža na Daliborovom námestí organizuje na budúcu nedeľu autobus na pobožnosť krížovej cesty do Marianky. Autobus bude odchádzať z nasledujúcich zastávok: Ľubovnianska 13:40, Topoľčianska 13:45, Šustekova 13:50, Záporožská 13:55, Nový most 14:00, Patrónka 14:10. Po skončení krížovej cesty (asi o 16:45) pôjde autobus späť a zastavovať bude na tých istých zastávkach.

Deň otvorených dverí

Gymnázium Svätej Rodiny na  Gercenovej ul. 10 v Petržalke pozýva všetkých záujemcov o 8-ročné a 4-ročné štúdium  na  deň otvorených dverí, ktorý sa  uskutoční 10. 2. 2016 (streda) od 12.00 do 17.00 hod. V školskom   roku   2016/2017  gymnázium  otvára 1 triedu  8-ročného a 1 triedu 4-ročného  štúdia.   Kontaktné údaje a program  sú na plagáte na nástenke.