Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok

Oznamy na 22. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

30.08.

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.45 h + Tomáš
9.00 h za farníkov
18.00 h za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Pondelok

31.08.

  7.00 h

18.00 h

+ Ján, rodičia a krstní rodičia

za uzdravenie a Božiu pomoc pre Máriu

Utorok

01.09.

  7.00 h

18.00 h

+ Danica

+ matka a svokra Irena

Streda

02.09.

  7.00 h

18.00 h

za požehnanie pre spolužiakov

+ starí rodičia a deti Mária a Ján

Štvrtok

03.09.

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka 7.00 h

18.00 h

 

+ Alexej, Dušan, Roman a rodičia

Piatok

04.09.

  7.00 h

18.00 h

za nedávno zosnulú Martu

+ rodičia

Sobota

05.09.

7.30 h za ružencové bratstvo

Nedeľa

06.09.

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.45 h + Zuzana, Rozália a rodina
9.00 h + manžel a otec Jozef a st. rodičia z oboch strán
11.00 h

18.00 h

za farníkov

za Božiu pomoc pre mladých manželov a ich deti

 

Personálne zmeny vo farnosti

S platnosťou od 1. septembra 2015 bol preložený vdp. diakon Peter Solár do farnosti Skalica. Chceme sa mu aj vo Vašom mene poďakovať za jeho službu v našej farnosti a popriať mu veľa Božieho požehnania na novom pôsobisku.

Púť seniorov do Šaštína

Združenie kresťanských seniorov Vás srdečne pozýva na tradičnú púť seniorov k Sedembolestnej Panne Márii do Baziliky Šaštín-Stráže. Púť sa ukutoční 3. septembra (štvrtok) 2015. Ešte sú voľné miesta v autobuse. Bližšie informácie su na výveske pri vchode do kostola.

Ružencové bratstvo

V sobotu o 7.30 hod. bude stretnutie ružencového bratstva.

Sv. omše

Od pondelka 31. augusta budú sv. omše v pondelok až piatok opäť bývať ráno o 7.00 hod. a večer o 18.00 hod., v sobotu iba ráno o 7.30. V nedeľu bude bývať sv. omša aj o 11.00 hod.

Organizačné stretnutie

V stredu 2. septembra po sv. omši pozývame na organizačné stretnutie ohľadom pripravovanej slávnosti 20. výročia farnosti a 10. výročia kostola Svätej Rodiny, ktorá sa uskutoční 12. septembra o 18.00h. Celebrovať bude Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita.

Úradné hodiny

Úradné hodiny po skončení prázdnin budú opäť bývať v pondelok, stredu a piatok od 16.00 do 17.30 hod.

Stretnutie birmovancov

Vo štvrtok 3. septembra bude prvé poprázdninové stretnutie birmovancov, ktoré sa začne sv. omšou o 18.00 hod. Dospelí, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania, budú mať stretnutie nasledujúci týždeň. Zároveň prosíme dospelých, ktorí by v nasledujúcom roku mali záujem prijať sviatosť krstu, Eucharistie alebo birmovania, aby sa zapísali v sakristii po sv. omši, alebo v kancelárii počas úradných hodín.

Stretnutie miništrantov

Na budúcu nedeľu o 16.00 bude v Pastoračnom centre stretnutie miništrantov pred slávnosťou 20. výročia založenia farnosti a 10. výročia konsekrácie kostola.

Časopis Rebrík

Na začiatku nového školského roka dávame do pozornosti rodičov a starých rodičov časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Poskytuje detským čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, podporuje detskú tvorivosť a pomáha v duchovnom raste. Odporúčame ho ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Na výveske sú informácie pre objednanie časopisu.

Lectio Divina

S novým školským rokom sa  začína ďalší cyklus modlitbových stretnutí nad Svätým písmom, ktoré vždy prvú stredu v mesiaci v Katedrále sv. Martina vedie otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Podnetom na rozjímavé uvažovanie budú v tomto roku obrazy Jánovho evanjelia, ktoré umožňujú jedinečné poznanie Ježiša Krista. Nový ročník stretnutí má preto názov “Ježiš sa predstavuje”. Pozývame Vás na prvé stretnutie v Katedrále s názvom “To som ja, nebojte sa!”, ktoré sa uskutoční už túto stredu (2. septembra 2015) o 20.00 hod. Text aj zvukový záznam budú postupne publikované na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy (www.abu-bratislava.sk).

Deň modlitieb za ochranu stvorenstva

Pápež František urobil rozhodnutie, aby sa 1. september každého roka slávil ako Deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Preto bude v utorok 1. septembra 2015 v Katedrále sv. Martina o 12.00 hod. sláviť sv. omšu otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, pri ktorej zároveň predstaví čerstvý slovenský preklad pápežovej encykliky Laudato sí venovanej téme starostlivosti o životné prostredie.

Cliptime

Mladým ľuďom pripomíname pozvanie na diecézne stretnutie mládeže s názvom Cliptime, ktoré bude prepojené s účasťou na Pochode za život a ktoré sa uskutoční v našej farnosti Svätej Rodiny. Bližšie informácie sú dostupné na stránke cliptime.sk.

Plagát Cliptime 2015