Zmena bohoslužobného poriadku a úradných hodín počas letných prázdnin

Od 30.júla bude zmena bohoslužobného poriadku. Sväté omše cez týždeň od pondelka do piatku budú len večer o 19.00 s výnimkou utorka, kedy bude sv. omša len ráno o 7.00 hod. V sobotu bude sv. omša zvyčajne o 7.30. V nedeľu budú sväté omše o 7.45, 9.00, 19.00 hod.    Sv. omša o 11.00 hod. nebude!!!

Počas letných hodín budú úradné hodiny vo farskej kancelárii v pondelok od 17.00 do 18.30 hod., v naliehavých prípadoch aj po večerných sv. omšiach.

Vhodné oblečenie do kostola

V lete nás horúčavy lákajú k ľahšiemu oblečeniu. Predsa si musíme uvedomiť, že do kostola neprichádzame ako na pláž, či kúpalisko. Všade vo svete by nás nevpustili do kostola, pokiaľ nie sme slušne – spoločensky oblečení. Oblečenie a obuv napovedá o tom, akí sme ľudia a akí máme prístup k posvätným miestam. Zachovajme sa ako veriaci ľudia, ktorí vedia, čo je to slušné spoločenské oblečenie. Väčšia časť tela má byť zahalená – aj ramená.

Celomestská slávnosť Božieho Tela

V nedeľu 22. júna 2014 sa v Katedrále sv. Martina uskutoční celomestská slávnosť Božieho Tela so začiatkom o 10.30 hod., po ktorej sa uskutoční procesia ulicami Starého Mesta do kostola sv. Jána z Mathy. Aby sme sa tejto slávnosti mohli čím viacerí zúčastniť, v nedeľu 22. júna 2014 sv. omša o 11.00 nebude.

Adorácia za manželstvá a rodiny

V noci z piatka na sobotu (30. a 31. mája) sa v našom kostole uskutočnila celonočná adorácia za manželstvá a rodiny. Svätú omšu v piatok večer o 18.00 hod. celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita. Po svätej omši bola vyložená Najsvätejšia sviatosť k celonočnej poklone. Počas noci sa pri adorácii striedali farnosti, spoločenstvá a hnutia, ktoré túto adoráciu moderovali. Adorácia bola zakončená v sobotu svätou omšou o 7.30 hod.

Reportáž TV LUX