Farské oznamy na 18. cezročnú nedeľu

 Oznamy na 18. nedeľu v cezročnom období

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

02.08.

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.45 h poďakovanie za 35 rokov manželstva
9.00 h za farníkov
18.00 h + Peter, Světla, Jozef

Pondelok

03.08.

  18.00 h + Jozef
Utorok

04.08.

Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka 7.00 h + Mária a Júlia
Streda

05.08.

Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľ.sp. 18.00 h + Igor
Štvrtok

06.08.

Premenenie Pána,sviatok 18.00 h za zdravie Mariána

Piatok

07.08.

Sv. Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov, ľ. sp. 18.00 h + manžel Otto, sestra Danka a František

Sobota

08.08.

Sv. Dominika, kňaza, spomienka 7.30 h + rodičia Katarína a Ladislav

Nedeľa

09.08.

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.45 h + Mária, Eleonóra, Mária, Ján
9.00 h za farníkov
18.00 h + Daniel

 

Porciunkulové odpustky

Dnes (2. augusta) možno získať vo farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána a Vyznanie viery. Okrem toho treba splniť tri podmienky – sv. spoveď krátko pred alebo po, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas‘ a Sláva Otcu). 

Pochod za život

V nedeľu 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční druhý Národný pochod za život. Jeho cieľom je zjednotiť všetkých ľudí dobrej vôle v úsilí, aby bolo v našej krajine zaistené základné právo na život od počatia po prirodzenú smrť. Hlavná myšlienka pochodu je vyjadrená slovami „Radosť zo života“. Program sa bude začínať už v sobotu 19. septembra 2015. Farnosti a spoločenstvá sa môžu zaregistrovať na stránke www.pochodzazivot.sk. Prosíme o prihlásenie aj osôb, ktoré by boli ochotné pomáhať ako dobrovoľníci. Finančné dary je možné poukázať na číslo účtu (351 220 9151/0200) uvedené v oznamoch.

Obnova pre rozvedených

Prvý septembrový víkend organizuje Rehoľa Misionárov Saletínov duchovnú obnovu pre rozvedené a znovuzosobášené osoby pod názvom “rozVEDENÍ k BOHU”, ktorá sa bude konať v Chrenovci-Brusne. Bližšie informácie a kontakty na prihlásenie sú uvedené na plagáte na výveske.

Organový festival

Pod záštitou bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského bude od 30. júla do 10. septembra 2015 prebiehať 6. ročník Katedrálneho organového festivalu. Bližšie informácie o organových koncertoch v Katedrále sv. Martina sú na plagáte na výveske.

Životopis svätého Filipa Neriho

Pri príležitosti 500. výročia narodenia svätého Filipa Neriho vydal Lúč krátky, ale dobrý životopis svätého Filipa Neriho. Na obálke je síce obrázok z filmu o sv. Filipovi, ale tento životopis je narozdiel od filmu verný histórii. Máme k dispozícii niekoľko výtlačkov. Môžte si ich zakúpiť po sv. omši. Stojí 3 €.

Trojdnie s bl. Zdenkou

Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža pozýva na Trojdnie s blahoslavenou Zdenkou spojené so 60. výročím jej smrti. Program je od 28. do 30. júla v Kostole svätého kríža v Bratislave – Podunajských Biskupiciach. Nájdete ho na nástenke. V našom kostole si uctíme blahoslavenú Zdenku vo štvrtok svätou omšou a po nej uctením jej relikvií.

trojdnie2

Katedrálny organový koncert

 

Pod záštitou bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského bude od 30. júla do 10. septembra 2015 prebiehať 6. ročník Katedrálneho organového festivalu. Bližšie informácie o organových koncertoch v Katedrále sv. Martina sú na plagáte na výveske.

Katedrálny organový festival 2015