Kresťanko: prvoprijímajúce deti

„Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijať Pánovo telo. Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára postarať sa, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi občerstvili týmto božským pokrmom; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené.“ (kánon 913-914, Kódex kánonického práva)

Vitajte na stránke detí našej farnosti, najmä prvoprijímajúcich! Pán Ježiš povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo“ (Mt 19, 14). Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o pastorácii detí v našej farnosti. S deťmi sa stretávame pravidelne najmä pri tzv. „detských“ svätých omšiach, teda pri svätých omšiach s účasťou detí, zameraných na lepšie vovedenie dieťaťa do tajomstva svätej omše, v každú stredu o 18,00h. Polhodinu pred svätou omšou sa deti stretnú s animátormi v Pastoračnom centre, kde sa prakticky pripravujú na slávenie svätej omše, učia sa významu svätej omše, liturgickým gestám a správaniu v kostole, prespievajú si piesne, zahrajú sa hry, naučia sa ukazovačky a pod. Takisto pozývame deti, ktoré majú vzťah k spevu, aby sa zapojili do detského spevu pod vedením našej organistky Márie Hypiusovej.

V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu spravidla deti 3. ročníka základnej školy. Dieťa je pripustené k sviatosti Eucharistie slávnosťou prvého svätého prijímania, ktorá sa obyčajne koná vo veľkonočnom období. Dátum sa dohodne včas s rodičmi.

Zápis sa koná na začiatku školského roka do konca septembra. Prihlášku nájdete tu.

Vzhľadom na situáciu pandémie po 15. októbri zatiaľ príprava neprebieha. Príprava z minulého roka bola tiež poznačená pandémiou a slávnosť prvého svätého prijímania bola až na konci septembra. Prosíme rodičov, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku buď priniesli osobne do kancelárie farského úradu v úradných hodinách (po, st, pi 16.00-17.00) alebo ju vyplnenú a podpísanú naskenovali a poslali elektronickou poštou na emailovú adresu ba-svatej-rodiny@ba.ecclesia.sk. Prihlášky prosíme doručiť najlepšie do konca októbra alebo vzhľadom na situáciu najneskôr v novembri.