Kňazi vo farnosti

Farár je vlastný pastier farnosti, ktorá mu je zverená, a vykonáva pastoračnú starostlivosť o spoločenstvo, ktoré mu je zverené, pod autoritou diecézneho biskupa, ku ktorého účasti na službe Krista je povolaný, aby pre to isté spoločenstvo vykonával učiacu, posväcovaciu a riadiacu úlohu za spolupráce aj iných presbyterov alebo diakonov i za prispenia laických veriacich podľa normy práva.“ (kánon 519 Kódexu kánonického práva)

Kňazi pôsobiaci vo farnosti v súčasnosti

 FARÁR:

PhDr. Juraj VITTEK, PhD. 1.7.2015 –
nar. 1975 vo Zvolene, ord. 1.7.2000; kap. 1.7.2001 Galanta, 1.9.2002 Šaľa; adm. 1.7.2003 Kostolná pri Dunaji, 15.7.2005 Ba-Podunajské Biskupice; výp. 1.7.2008 Ba-Sv. Alžbety; duchovný správca SKM v Ríme 15.8.2008; far.-moderátor 1.7.2011 Senec, od 2013 člen presbyterskej rady, 1.7.2015 BA – Svätej rodiny, člen zboru konzultorov, 2010 moderátor projektu založenia Kongregácie Oratória sv. Filipa Nériho

KAPLÁN:

Mgr. Dominik POLÁČEK, ord. 11.6.2016; kap. 1.7.2016 Skalica, 1.9.2018 Stupava, 1.7.2019 Pezinok, 1.7.2020 Ba-Podun.Biskupice, 1. 7. 2023 Ba-Sv. rodiny

DIAKON:

Mgr. Radovan PAVLÍK, ord. 20.11.2022; diakon 21.11.2022 Ba-Trnávka, 1.7.2023 Ba-Sv. rodiny

 VÝPOMOCNÝ DUCHOVNÝ:

Gréckokatolícka farnosť:

DEKAN-FARÁR:

Mgr. o. Ľubomír MATEJOVIČ (gréckokat. dekan – farár) 1.7.2009 –
nar. 1953 v Topoľčanoch; ord. 24.5.1987 ; far. 1990 Zeplínske Hradište; 1998 zakladateľ a predseda organizácie MIVA Slovensko; far. 2003 Nitra, 1.7.2009 Petržalka; 1.7.2009 dekan (protopresbyter) Bratislavsko-trnavský


Kňazi pôsobiaci vo farnosti v minulosti

 FARÁRI VO FARNOSTI

Mgr. Andrej Šottník 1.7.2015 – 30.9.2019
nar. 1969 v Trnave, ord. 24.9.1994; kap. 1994 Senec; adm. 1.7.1997 Nitra-Janíkovce; šk. dekan 18.1.2000 Nitra; far. 15.7.2000 Šaľa; dekan 1.9.2000 tamtiež; far. 1.7.2011 Senec (šk. dekan), 1.7.2015 Ba-Svätej Rodiny (šk. dekan), kap. 1.10.2019, BA-Dúbravka

Mgr. Jozef Dúc 1.7.2007 – 30.6.2015
nar. 1969 v Bratislave, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Senec, 1.8.1999 Komárno, 1.7.2000 Ba-Vrakuňa, 1.2.2001 Zlaté Moravce; adm. 1.7.2001 Nemčiňany; šk.dekan 1.9.2004 dekanát Zlaté Moravce;šk.inšpektor 10.3.2005; far. 1.7.2007 Ba-Svätej Rodiny; šk.dekan 12.9.2007 pre Ba-Petržalku, od 8.4.2008 dekanát Ba-juh; 2013 člen presbyterskej rady; far. 1.7.2015 Senec


Mgr. Jozef Karáč 1.7.1995 – 30.6.2007 
nar. 1953 v Bratislave, ord. 12.6.1977; kap. 1977 Šaštín-Stráže; adm.-dekan 1985 Unín; far.1.7.1995 Ba-Svätej Rodiny, 1.7.2007 Radošovce; výp. 1.7.2014 Ba-Záhorská Bystrica


 KAPLÁNI VO FARNOSTI

Mgr. Marián LUKÁČ, 1.10.2019 –
ord. 15.6.2013; kap. 1.7.2013 Malacky, 1.7.2016 Senica, 1.7.2019 BA-Dúbravka, 1.10.2019, BA-Svätej rodiny, 1.7.2023, farár Borský Mikuláš

Mgr. Radovan Rajčák 1.7.2014 – 30.6.2015
nar. 1988 v Skalici, ord. 15.6.2013; kap. 1.7.2013 Senica, 1.7.2014 Ba-Svätej Rodiny, 1.7.2015 Šamorín, 1.7.2016 Ba-Podunajské Biskupice

 Mgr. Zdenko Tkáčik 1.7.2013 – 30.6.2014
nar. 1977 v Čadci, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Ba-Dúbravka, 1.7.2010 Ba-Blumentál, 1.7.2013 Ba-Svätej Rodiny; far. 1.7.2014 Koválov

Mgr. Ján Behula 1.7.2011 – 30.6.2013
nar. 1979 v Leviciach, ord. 17.6.2006; diakon 2005 Ba-Nové Mesto; kap. 1.7.2006 Trnava-Sv. Mikuláša, 1.7.2007 Ba-Kráľovnej rodiny, 1.7.2009 Šamorín, 1.7.2011 Ba-Svätej Rodiny; far. 1.7.2013 Báhoň

ThLic. Jozef Pajerský 1.7.2009 – 30.6.2011 

nar. 1982 v Senci, ord. 6.7.2008; diakon 1.7.2007 Ba-Vrakuňa; výp. 6.7.2008 Senec; kap. 1.7.2009 Ba-Svätej Rodiny, 1.7.2011 Ba-Blumentál, 15.7.2013 Ba-Dlhé diely; 21.11.2013 predseda Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy; 6.6.2014 koordinátor pastorácie povolaní v Bratislavskej arcidiecéze; kap. 1.7.2015 Ba-Sv. Martina; výp. 1.7.2017 Ba-Rača, 1.9.2019 Baku (Azerbajdžan)

ICLic. Ján Sitár 1.7.2008 – 30.6.2009
nar. 1983 v Bratislave, ord. 14.6.2008; kap. 1.7.2008 Ba-Svätej Rodiny, 1.7.2009 Malacky, 1.7.2011 Ba-Blumentál; 13.3.2012 cirkevný sudca; far. 1.7.2016 Plavecký Štvrtok

Mgr. Martin Jarábek 15.7.2007 – 14.7.2009 

nar. 1978 v Bratislave, ord. 6.7.2002; diakon-štúdiá 2001 Rím; výp. 2002 Ba-Rača, 25.6.2003 Ba-N.Mesto; kap. 1.7.2004 tamtiež, 1.7.2005 Šamorín, 15.7.2007 Ba- Svätej Rodiny; výp. 15.7.2009 Ba-Blumentál; duchovný 2010 Bratislavská arcidiecézna charita; far. 1.7.2014 Smolinské; výp. 1.7.2017 Ba-Jarovce, riaditeľ Rádia Mária Slovensko (od 2018)

 ThDr. Alexander Knorr, PhD. 1.7.2006 – 31.8.2007
nar. 1975 v Bratislave, ord. 1.7.2001; výp. 2001 Topoľčany; štúdiá 2001 Rím; výp. 2003 Ba-Sedemb. P. Márie; kap. 1.7.2004 Ba-Vrakuňa (do 31.8.2004); adm. 1.7.2005 Piešťany-CM; výp. 15.9. Ba-Najsv.Trojice; kap. 1.7.2006 Ba-Svätej Rodiny; 1.9.2007 špirituál kňazského seminára Bratislava; 1.5.2013 člen arcidiecéznej liturgickej komisie

PhLic. Michal Polák 1.7.2005 – 19.10.2005
nar. 1979 v Skalici, ord. 12.6.2004; diakon 1.8.2003 Hlohovec; kap. 12.6.2004 Ludanice, 1.7.2005 Ba-Svätej Rodiny, 20.10.2005 Ba-Nové Mesto, 1.7.2006 Nové Mesto nad Váhom, 1.7.2007 Trnava sv.Mikuláša; ukončenie pastoračnej služby 5.10.2007


 INÍ KŇAZI PASTORAČNE ČINNÍ VO FARNOSTI

Mgr. Juraj DROBNÝ 1.7.2018-30.8.2021
nar. v Dubnici nad Váhom, ord. 17.6.1989; výp. 2008 Ba-Kráľovnej rodiny, 15.10.2010 Ba-Lamač, 1.1.2013 Ba-Rača, 1.10.2016 Ba-Najsv. Trojice, 1.7.2018 Ba-Svätej Rodiny

ThLic. CSIDr. Martin Kramara 1.7.2017 – 30.6.2018
nar. 1978 v Bytči, ord. 21.6.2003; 2003 ceremoniár BÚ Nitra; kap. 2005 Žilina-Mesto; 2007 štúdiá – Rím; 2011 duch. správca SKM v Ríme; výp. 1.7.2013 Ba-Dúbravka; 1.12.2014 hovorca KBS; výp. 1.7.2017 Ba-Svätej Rodiny, sp.k. 1.7.2018 Ba-Podhradie

Mons. ThDr. Marián Gavenda 2005 – 2013
nar. 1963 v Trenčíne, ord. 9.4.1994 (do 1995 v Nitrianskej diecéze); kap. 1994 Topoľčany; štúdiá 1994 Rím; kap. 1.7.1995 Ba-Najsv. Trojice, 1.7.1996 Levice; 20.9.1996 prefekt kňazského seminára Ba; správca kostola 15.4.1997 Ba-Milosrdní bratia, šéfredaktor KN; výp. 1.3.2000 kňazský seminár Ba; konzultor 2000; pápežský prelát; výp. 2005 Ba-Svätej Rodiny, 7.8.2008 Ba-Najsv.Trojice; far. 1.7.2009 Ba-Devín

ThLic. Daniel Dian 1995 – 2005
nar. 1953 v Púchove, ord. 6.6.1976 (inkardinovaný v Nitrianskej diecéze); kap. 1976 Pruské, 1976 Nitra-Horné mesto, 1978 Považská Bystrica, 1979 Papradno; 1980 ZVS; kap. 1981 Púchov; adm. 1983 Ostratice; šéfredaktor časopisu Duchovný pastier; výp. 1993 Ba-Sv. Rodiny (DK Zrkadlový háj), 1.2.2005 Ba-Nové Mesto; od 2010 bez farnosti


 DIAKONI VO FARNOSTI

Mgr. Peter Solár 1.7.2014 – 30.8.2015
nar. 1974 v Bratislave; diakonát 10.6.2001; diakon 7.6.2002 Pezinok, 1.9.2002 Trnava-sv.Mikuláša, 1.7.2004 Zlaté Moravce, 15.9.2005 Myjava, 1.7.2010 Stupava, 2011 Bratislavská arcidiecézna charita, 1.2.2012 Ba-Svätej Alžbety, 1.11.2013 Ba-Kráľovnej rodiny, 1.7.2014 Ba-Svätej Rodiny, 1.9.2015 Skalica

Mgr. Ing. Vladimír Mikulec, PhD. 1.10.2012 – 1.6.2013
nar. 1978 v Bratislave; ord. 15.6.2013; diakon 1.10.2012 Ba-Svätej Rodiny, kap. 1.7.2013 Ba-Vrakuňa, 1.7.2014 Ba-Devínska Nová Ves, 1.7.2017 Ba-Blumentál, adm. 1.7.2019 Borský Mikuláš

Mgr. Stanislav Čúzy 1.10.2011 – 15.6.2012
nar. 1980 v Trnave; ord. 16.6.2012; diakon 1.10.2011 Ba-Svätej Rodiny; kap. 1.7.2012 Senica, 1.7.2013 Ba-Sedembolestnej Panny Márie, 1.7.2014 Ba-Blumentál, 1.7.2017 Ba-Devínska Nová Ves

Mgr. Lukáš Uváčik 1.10.2010 – 10.6.2011
nar. v Piešťanoch; ord. 11.6.2011; diakon 1.10.2010 Ba-Svätej Rodiny; kaplán 1.7.2011 Skalica; menovaný za sudcu na obdobie jedného roka 13.3.2012; sekretár arcibiskupa 1.7.2012 Ba; far. 1.7.2016 Myjava


Mgr. Vladimír Uhrin 1.10.2009 – 11.6.2010
nar. Nová Ves nad Žitavou, ord. 12.6.2010 (inkardinovaný v Nitrianskej diecéze); diakon 1.10.2009 Ba-Svätej Rodiny; kaplán 1.7.2010 Nové Zámky, 1.7.2012 Topoľčany, 1.7.2015 Trenčín-Orechové, 2017 Trenčín; adm. 1.7.2018 Dolné Krškany

Mgr. Štefan Legény 1.10.2003 – 1.6.2004
nar. 1979 v Banskej Štiavnici, ord. 12.6.2004 (od 14.2.2008 inkardinovaný v Banskobystrickej diecéze); diakon 2003 Ba-Svätej Rodiny; kap. 12.6.2004 Trnava-sv. Mikuláš, 1.7.2006 Topoľčany, 1.7.2007 Banská Štiavnica; adm. 1.7.2008 Banská Belá; kap. apríl 2015 Slovenská Ľupča; ukončenie pastoračnej služby jún 2015

Mgr. Peter Čižmár 1.10.2002 – 1.6.2003
nar. 1979 v Partizánskom, ord. 12.6.2004; diakon 2002 Ba-Svätej Rodiny (DK Zrkadlový háj), 6.6.2003 Zlaté Moravce; kap. 12.6.2004 Levice, 1.7.2005 Banská Štiavnica, 10.11.2005 Preseľany, 1.11.2006 Skalica, 1.7.2008 Malacky, 1.7.2012 Ba-Dúbravka, 1.7.2013 Ba-Blumentál, 1.7.2014 Ba-Sedembolestnej Panny Márie; far. 1.7.2015 Plavecký Mikuláš, 1.7.2019 Gajary

Mgr. Attila Bencze 2000 – 2001
nar. 1977 v Nových Zámkoch, ord.9.6.2001 (od 14.2.2008 inkardinovaný v Trnavskej arcidiecéze);diakon 2000 Ba-Svätej Rodiny (DK Zrkadlový háj), 2001 Šaľa; kap. 1.10.2001 Dunajská Streda; adm. 1.7.2003 Tomášikovo; šk.dekan 1.8.2005 dekanát Galanta; adm. 2011 Topoľníky, 2013 Veľké Blahovo; ukončenie pastoračnej služby 2014