Pohreb

Na území našej farnosti sa nenachádza žiaden cintorín. Pohrebný obrad je potrebné ísť dohodnúť na farský úrad tej farnosti, ktorá spravuje daný cintorín, na ktorom bude pohreb. V Bratislave sú to tieto cintoríny a farské úrady:

Cintorín Farnosť Úradné hodiny
Kontakt
Krematórium Bratislava Blumentál Pondelok – Štvrtok: 9.00 – 11.00; 14.30 – 16.15. Piatok: 9.00 – 11.00
02 / 55 41 02 33
Cintorín Slávičie údolie Karlova Ves – sv. Františka Pondelok – Piatok: 15.00 – 17.00
02 / 65 42 68 60
Martinský cintorín Ružinov – sv. Vincenta Pondelok – Piatok: 15.00 – 17.00
02 / 43 41 51 58
Cintorín Ružinov (Cintorín Vrakuňa) Ružinov – sv. Vincenta Pondelok – Piatok: 15.00 – 17.00
02 / 43 41 51 58
Cintorín Petržalka Petržalka – Daliborovo nám. (verbisti) Pondelok, Streda: 16.00 – 17.00
02 / 63 45 36 98

Pozostalí, ktorí vybavujú pohreb prídu nahlásiť základné údaje zosnulého počas úradných hodín do kancelárie farského úradu. Termín pohrebu určí pohrebná služba, ktorá zabezpečuje všetky náležitosti. Je potrebné, aby pozostalí priniesli doklad s názvom „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí” na farský úrad. Po pohrebnom obrade sa údaje o zosnulom zapíšu do pohrebnej matriky na farskom úrade. V prípade osobitného záujmu je možnosť, aby pohrebné obrady viedol aj iný kňaz, je to však potrebné zahlásiť na príslušnom farskom úrade.

Zosnulým farníkom, ktorí sa podieľali aktívne na živote farnosti môže byť umožnené po predchádzajúcej dohode s pánom farárom a príslušnou pohrebnou službou, aby pohrebné obrady prebehli priamo v kostole. Je však potrebné vykonať zápis do Pohrebnej knihy na príslušnom farskom úrade, ktorému patrí cintorín, kde bude zosnulý pochovaný.