Gréckokatolíci

Kontakt:

Dekan (protopresbyter) – farár: o. Mgr.  Ľubomír Matejovič
Telefón:  0905 532 971

lmatejovic@ba.ecclesia.sk

VYSVETLENIE MENA – GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

GRÉCKO

Svätí bratia, Cyril a Metod, priniesli kresťanstvo na Veľkú Moravu v 9. storočí
zo Solúna, z byzantského Grécka. Tak sa k nám dostal byzantský – grécky obrad. Naši vierozvestcovia preložili spolu so Svätým Písmom aj svätú liturgiu a iné liturgické knihy
do jazyka zrozumiteľného našim predkom.

KATOLÍCKA:

Z cirkevno – právneho hľadiska je Gréckokatolícka cirkev, tak ako Rímskokatolícka cirkevm v plnom spoločenstve Katolíckej cirkvi s jej pápežom Františkom v Ríme.
Preto každý rímskokatolík môže platne prijímať sviatosti  a zúčastňovať sa na gréckokatolíckych bohoslužbách  a naopak, každý gréckokatolík môže platne prijímať sviatosti a zúčastňovať sa na rímskokatolíckych bohoslužbách.


Farnosť Bratislava-Petržalka založil bratislavský eparcha (biskup) vladyka Peter Rusnák 1. júla 2009. Jej jurisdikčné územie je Bratislava V. Podľa sčítania obyvateľov
v roku 2001 sa ku Grécko-katolíckej cirkvi  v Petržalke prihlásilo 834  veriacich  a v roku 2011 sa prihlásilo 958 veriacich.


Patrónom farnosti je blahoslavený otec biskup – hieromučeník Vasiľ Hopko.

——————————————————————————————————————–

Prvým farárom sa stal dekan – farár o. Mgr. Ľubomír Matejovič

Ľubomír Matejovič

Kontakt:

Dekan (protopresbyter) – farár: o. Mgr.  Ľubomír Matejovič
Telefón:  0905 532 971

lmatejovic@ba.ecclesia.sk