Gréckokatolíci

Kontakt:

Farár: o. Mgr.  Ľubomír Matejovič

lmatejovic@ba.ecclesia.sk

—————————————————————————————————————————————————————-

VYSVETLENIE MENA – GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

GRÉCKO:

Svätí bratia, Cyril a Metod, priniesli kresťanstvo na Veľkú Moravu v 9. storočí zo Solúna, z byzantského Grécka. Tak sa
k nám dostal byzantský – grécky obrad. Naši vierozvestcovia preložili spolu so Svätým Písmom aj svätú liturgiu a iné liturgické knihy do jazyka zrozumiteľného našim predkom.

KATOLÍCKA:

Z cirkevno – právneho hľadiska je Gréckokatolícka cirkev, tak ako Rímskokatolícka cirkev v plnom spoločenstve Katolíckej cirkvi s jej pápežom Františkom v Ríme.
Preto každý rímskokatolík môže platne prijímať sviatosti  a zúčastňovať sa na gréckokatolíckych bohoslužbách  a naopak, každý gréckokatolík môže platne prijímať sviatosti a zúčastňovať sa na rímskokatolíckych bohoslužbách.


Farnosť Bratislava-Petržalka založil bratislavský eparcha (biskup) vladyka Mons. Peter Rusnák 1. júla 2009. Jej jurisdikčné územie je Bratislava V.

Podľa sčítania obyvateľov v roku 2001 sa ku Grécko-katolíckej cirkvi  v Petržalke prihlásilo 834  veriacich, v roku 2011 sa prihlásilo 958 veriacich a v roku 2021 sa prihlásilo 1420 veriacich.


Patrónom farnosti je blahoslavený otec biskup – hieromučeník Vasiľ Hopko (klikni na obrázok a zobrazí sa jeho životopis)

——————————————————————————————————————–

Prvým farárom sa stal dekan – farár o. Mgr. Ľubomír Matejovič

Ľubomír Matejovič

Kontakt:

Farár: o. Mgr.  Ľubomír Matejovič

lmatejovic@ba.ecclesia.sk