Aktuálne farské oznamy

LIVE prenosy sv. omší a iné aktuality na Facebooku:


Iné Live prenosy sv. omše, adorácie a iné aktuality nájdete tiež tu.


Aktuálne protiepidemiologické opatrenia:

Farár svojim veriacim:

Plne stojím za stanoviskom slovenských otcov biskupov a vyprosujem im Ducha múdrej sily a rozvážnosti. Obetujme spoločne toto obdobie, ktoré bude pre mnohých skúškou, za duchovnú obrodu našej milovanej krajiny, za naše osobné obrátenie, a za scitlivenie pre to, čo je hodnotné a sväté! Teraz nám nepomôže spochybňovanie a lamentovanie. Sily namierené proti Cirkvi vždy chceli rozdeliť veriacich od biskupov a budú sa aj teraz snažiť o to isté. A to tým, že ich budú obviňovať a zosmiešňovať: nedajme sa zlákať prosím falošnou cestou a ukážme všetkým jednotu našej miestnej katolíckej Cirkvi, aby sme obsiahli Božie požehnanie. Budeme mať veľmi obmedzenú možnosť mať fyzickú účasť na svätej omši, ale môžeme aj naďalej milovať Krista, veriť v neho a dúfať. Opatrenia sú dočasné. Okrem toho bude možnosť pristupovať k sviatostiam, k svätej spovedi a svätému prijímaniu. Dnešné druhé čítanie nám dáva program aj do tohto obdobia: „Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. […] Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme“ (Gal 23-25). Kresťania sa vždy v dejinách osvedčili, keď boli krízy. Ježiš hovorí, že sú „svetlom sveta“. Buďme ním aj v týchto pohnutých časoch! A vyvarujme sa duchovnej choroby znechutenia:

Vyjadrenie hovorcu KBS Martina Kramaru:

Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil informáciu, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, podobne, ako je tomu v tejto chvíli napríklad aj v Českej republike.

Tlačová kancelária KBS položila v tejto súvislosti hovorcovi KBS Martinovi Kramarovi otázku, čo táto skutočnosť bude znamenať a ako sa na ňu majú slovenskí kňazi a veriaci pripraviť. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení:

„Slovenskí biskupi urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby zostala zachovaná aspoň základná, minimálna možnosť verejných slávení bohoslužieb. Boli ochotní prijať sprísnené obmedzenia alebo podmienky. Komunikovali s odborníkmi zo štábov, s predstaviteľmi štátu, s premiérom a napísali listy aj všetkým ministrom vlády SR – so žiadosťou o prehodnotenie všeobecného, plošného zákazu verejného slávenia. Napriek ich úsiliu bude od 15. 10. 2020 takýto zákaz platiť.“

Ako to bude v našej farnosti?

Sväté omše budeme každý deň sláviť v nezmenenom omšovom poriadku na zapísané úmysly. Sledujte farské oznamy. Omše budú streamované ako doteraz cez Facebook (prenos nájdete aj na tejto stránke vyššie aj bez prihlásenia sa na túto sociálnu sieť). Na svätú omšu budú mať prednostne vstup tí, ktorí dali odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel. Prosíme však, aby ste sa nezhromažďovali pri kostole vo väčšom množstve.

Sväté prijímanie je možné dostať niekoľkokrát za deň podľa rozpisu. Najviac využívaný čas je 16.45. Prosíme najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní (seniori, mamičky na materskej), aby využívali aj časy ráno o 8.30 a 16.00, príp. 19.00, aby sme sa rovnomernejšie rozdelili na viac časov. Podobne aj v nedeľu najviac ľudí prichádza o 11.45. Na sväté prijímanie môžete prísť aj predtým, než si pozriete svätú omšu.

Spovedáme v presklených miestnostiach bočných vchodov do kostola. Vchod je zvnútra i zvonka.

Počas hodín, kedy je otvorený kostol na súkromnú modlitbu, neorganizujte žiadne spoločné modlitby. Ale Objavujme aj čaro súkromnej modlitby: „Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 6).

Krsty sa majú vysluhovať jednotlivo, preto je potrebné sa dohodnúť na termíne operatívne podľa počtu krstencov a našich možností (zodpovedný vdp. kaplán Marián Lukáč). Postupujte podľa inštrukcií tu. Na sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude. O novej príprave na prvé sväté prijímanie a birmovku Vás budeme informovať neskôr.

Príprava na prvé sväté prijímanie sa kvôli aktuálnej situácii ešte nezačala, informácie a prihlášku nájdete na stránke prvoprijímajúcich detí tu. To isté platí o novej príprave na birmovku. Informácie a prihláška tu.

List biskupov kňazom:

Drahí duchovní otcovia, bratia v kňazskej a diakonskej službe,

od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Slovenskí biskupi urobili všetko, čo sa dalo, aby zostala zachovaná aspoň minimálna možnosť verejného slávenia. Štátni predstavitelia však napriek tomu trvajú na úplnom plošnom zákaze, jedine s výnimkou krstov, sobášov a pohrebov.

V danej situácii, po spoločnom rokovaní cez internet, sa všetci katolícki biskupi Slovenska jednotne rozhodli vydať nariadenie, aby verejné slávenie bohoslužieb bolo od 15. októbra až do odvolania všade pozastavené. Kňazi nech teda od štvrtku bohoslužby slávia súkromne, bez účasti veriacich, a nech sa tak postarajú aj o prijaté omšové úmysly.

Sviatosti bude potrebné vysluhovať na individuálnej báze, bez spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu.

Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.

Situácia, do ktorej vstupujeme, je náročná a zložitá. Kvôli spoločnému dobru nariadenia uposlúchneme: ich nerešpektovanie by spôsobilo iba väčšie škody. Zariaďte sa podľa nich a v tomto smere informujte aj veriacich. Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých: buďte si však istí, že poslušnosť tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov prinesie dobré ovocie.

Je zrejmé, že vo viacerých oblastiach utrpíme straty. Ale sme presvedčení, že milosrdný a štedrý Pán nám to inde vynahradí. Ak sa jedny dvere zatvoria, Pán vždy otvorí nejaké iné. Pamätajte na to, prosíme, a v tomto duchu hľadajte aj spôsoby ako nestratiť horlivosť a lásku k veriacim, ktorí sú zverení do našej starostlivosti, aj keď teraz im môžeme slúžiť len na individuálnej báze.

Biskupi Slovenska sa za Vás modlia, žehnajú Vám a zároveň aj Vás prosia o vaše modlitby.“

Spôsob svätého prijímania počas pandémie:

AKO SPRÁVNE PRIJÍMAŤ SVÄTÉ PRIJÍMANIE POČAS MIMORIADNEHO STAVU PANDÉMIE

AKO SPRÁVNE PRIJÍMAŤ SVÄTÉ PRIJÍMANIE POČAS MIMORIADNEHO STAVU PANDÉMIE

Uverejnil používateľ TV LUX Pondelok 1. júna 2020

Je nevyhnutné zachovať náležitú úctu a správny spôsob prijatia do rúk, ktoré je teraz dovolené na základe rozhodnutia slovenských biskupov. Veriacich treba vyzvať, aby si rúško zložili až tesne pred prijatím, keď už sú na rade, potom položili pred seba jednu ruku na druhú, prijali Eucharistiu s úctou do dlane vrchnej ruky, následne si druhou rukou pred rozdávateľom sväté prijímanie vložili do úst, znovu založili rúško a až potom sa vrátili na svoje miesto. Kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ nech mu podá Eucharistiu do úst – a následne si dezinfikuje ruky. (V našom kostole až po skončení rozdávania na ruku, a to pri bohostánku: v jednom rade stoja tí, čo chcú prijať bezlepkovú hostiu, v druhom tí, ktorí z vážneho dôvodu prijímajú do úst, pričom najprv sa podá bezlepková hostia a potom tým, ktorí prijímajú do úst.)

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku:

„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“