Aktuálne farské oznamy

LIVE prenosy sv. omší a iné aktuality na Facebooku:


Iné Live prenosy sv. omše, adorácie a iné aktuality nájdete tiež tu.


Postupné uvoľnovanie opatrení počas epidémie. Aktuálne info:

Sv. omše sú od stredy 6. mája 2020 verejné s obmedzeniami

Inštrukcie o postupnom zmierňovaní obmedzení účasti na bohoslužbách

Od stredy 6. mája obnovíme verejné slávenie svätých omší v pôvodnom omšovom poriadku.

SVÄTÉ PRIJÍMANIE SA BUDE NAĎALEJ
PREDNOSTNE PODÁVAŤ DO RÚK
Sväté prijímanie sa bude od soboty 20. júna naďalej prednostne podávať do rúk. Bude však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná prijať Eucharistiu do rúk. Vyplýva to z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktoré úrad zverejnil dnes.

Generálny sekretariát Konferencie biskupov Slovenska na základe opatrenia úradu usmerňuje, že na sväté prijímanie najskôr majú ísť veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, ktorí do rúk nie sú schopní prijímať, a rozdávateľ im podá sväté prijímanie do úst.
Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť fyzického (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného charakteru. Prosíme kňazov, aby túto nemožnosť správne vyhodnotili a daným veriacim umožnili prijať sväté prijímanie do úst. Veriacich zasa prosíme, aby rešpektovali odporúčanie a prednostne prijímali do rúk.

Otec arcibiskup prosí všetkých kňazov, aby pri nedeľných svätých omšiach po úvodnom pozdrave informovali veriacich o možných spôsoboch podávania svätého prijímania a pripomenuli aj spôsob prijímania do rúk: upravíme si rúško tak, aby sme mohli prijať sväté prijímanie, z našich dlaní vytvoríme akoby trón, na ktorý nám kňaz v pokore a s úctou položí sväté prijímanie, ktoré si následne vložíme do úst a až potom odchádzame na svoje miesto, spôsob rozdávania svätého prijímania na ruku sa musí konať veľmi pomaly, aby rozdávajúci kňaz a každý prijímajúci veriaci mali dostatočný čas s najväčšou úctou prijať sväté prijímanie. Rozdávanie svätého prijímania na ruku z dôvodu našej povinnosti prejaviť tú najväčšiu úctu sviatostne prítomnému Pánovi Ježišovi, trvá nevyhnutne dlhšie ako podávanie Eucharistie do úst, ako ho poznáme z minulosti.

Naďalej sa odporúča, aby sa ruky na bohoslužbách nepodávali. Znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo úsmevom. Odporúča sa v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky).
Ako je už známe, z opatrení Úradu verejného zdravotníctva vyplýva povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií, že vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).
Pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice. Úrad odporúča zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúča v radoch alternovať.
Je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu). Z obradov majú byť úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia. Pokiaľ je to možné je treba usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách.
Úrad tiež odporúča vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

AKO SPRÁVNE PRIJÍMAŤ SVÄTÉ PRIJÍMANIE POČAS MIMORIADNEHO STAVU PANDÉMIE

AKO SPRÁVNE PRIJÍMAŤ SVÄTÉ PRIJÍMANIE POČAS MIMORIADNEHO STAVU PANDÉMIE

Uverejnil používateľ TV LUX Pondelok 1. júna 2020

V súlade s nariadením Hlavného hygienika SR poskytujeme nasledovné možnosti pristupovania k sviatostiam. 

Otec arcibiskup nám oznámil, že termíny birmoviek budú prenesené na jeseň Nový dátum oznámime neskôr.

Všetky aktuálne informácie či iné impulzy pre duchovný život nájdete aj na webovej stránke farnosti a našom facebookovom profile, ktorý je dostupný aj pre tých, ktorí nie sú prihlásení na facebooku.

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku:

„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“