Aktuálne farské oznamy

LIVE prenosy sv. omší a iné aktuality na Facebooku:


Iné Live prenosy sv. omše, adorácie a iné aktuality nájdete tiež tu.


Postupné uvoľnovanie opatrení počas epidémie. Aktuálne info:

Sv. omše sú od stredy 6. mája 2020 verejné s obmedzeniami

Inštrukcie o postupnom zmierňovaní obmedzení účasti na bohoslužbách

Kňazov i veriacich prosíme, aby si prečítali podrobnejšie usmernenia Úradu verejného zdravotníctva. Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska k tomu pre duchovných v pastorácii predbežne poskytol nasledovný komentár: 

Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Kňazov vo farnostiach zároveň prosíme, aby jednu nedeľnú bohoslužbu vyčlenili práve pre ľudí nad 65 rokov a seniorov požiadali prednostne využiť toto slávenie. 

Vo väčších farnostiach, ktoré majú dve bohoslužby denne, nech kňazi jednu z nich vyčlenia pre seniorov. Nemožno im, samozrejme, brániť, ak prídu na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre nich určená: dôrazne im však tú pre nich treba odporučiť a vysvetliť, že úmyslom nie je ich diskriminovať, ale chrániť ich zdravie.

Kňazi nech ustanovia službu, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie nasledujúcich pravidiel; prípadne nech k vstupu do chrámu umiestnia aj písomné upozornenie na platné opatrenia.

Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, prosíme kňazov, aby vhodným, viditeľným spôsobom označili miesta, kde veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Podobne treba na podlahe chrámu „do hviezdice“ označiť miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy.

Ak je pred kostolom k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy. Je vhodné zabezpečiť vonkajšie ozvučenie tam, kde je to (po prípadnej dohode s miestnou samosprávou) uskutočniteľné.

V kostole je potrebné zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu. Pravidelne treba dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Sväté omše nech majú kratšie trvanie: to treba zohľadniť aj pri príhovoroch. Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence. Pri vstupe do kostola nech je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Podobný stolík nech si zabezpečí kňaz pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo ku kontaktu s veriacim, nech má kňaz možnosť dezinfikovať si ruky.

Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Veriacim nech kňaz vysvetlí, že koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by dýchali na jeho ruky, čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi. Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy. 

Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný. Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

Ako budeme postupovať v našej farnosti

Od stredy 6. mája obnovíme verejné slávenie svätých omší v pôvodnom omšovom poriadku. Pondelok-piatok o 7.00h a o 18.00h (večerná bude streamovaná LIVE ako doteraz), v sobotu o 7.30h, v nedeľu o 7.30 (vyhradená pre seniorov nad 65 rokov), o 9.00h (bude streamovaná LIVE ako doteraz), 10.30h a 18.00h.

V kostole sme vyhradili 90 + 10 miest, ktoré je možné obsadiť. K dispozícii sú stoličky a lavice, pričom do jednej lavice si môže sadnúť len jeden človek (v prípade rodiča s dieťaťom aj dvaja). Pred svätou omšou sa treba postaviť do radu na značku s poradovým číslom v aleji pred kostolom. Do kostola budú pustení prví 90-ti veriaci. Tí, ktorí majú v daný deň úmysel svätej omše, prídu dopredu a budú vpustení mimo poradia. Do kostola začneme púšťať 10 minút pred sv. omšou v poradí, v akom budú veriaci čakať na svätú omšu. Tí, ktorým sa neujde vojsť do kostola, môžu sa zúčastniť vonku s dvojmetrovými rozostupmi, ktoré sú okolo kostola naznačené značkami s číslami alebo s X. Prosíme, aby ste sa ani vonku nezhromažďovali a nevytvárali debatné skupinky!!! Bude pustené aj vonkajšie ozvučenie. Prosíme, aby najmä rodičia s deťmi zvážili svoju účasť na svätej omši alebo zostali radšej vonku. Pre deti a rodiny zatiaľ nie je možné vyhradiť špeciálne miesta. Je možné, aby rodič mal so sebou jedno dieťa a počas sv. omše ho mal na kolenách (prípadne v lavici vedľa seba).

Do kostola nech neprichádzajú ľudia so zvýšenou teplotou alebo s príznakmi respiračného ochorenia. Pri vstupe do kostola je dezinfekcia, ako v obchodoch či na pošte. Počas svätej omše si každý v kostole vyberie jednu stoličku, ktorú nepremiestňuje! Modlitba ruženca pred sv. omšou sa môže konať vonku počas čakania. Homílie budú skrátené a sväté omše budú zväčša nespievané. Sväté prijímanie sa v kostole bude rozdávať iba v strede kostola. Prosíme, aby ste zachovávali rozostupy 2 metrov v rade podľa zelených značiek naznačených v strede kostola.

Hygienik odporúča sväté prijímanie na ruku. Bratislavský arcibiskup Mons. S. Zvolenský vydal pre územie našej arcidiecézy túto inštrukciu záväznú pre všetkých kňazov:

Inštrukcia-k-spôsobu-podávania-svätého-prijímania-v-čase-mimoriadneho-stavu-v-SR

Počas celej svätej omše treba mať rúško, ktoré zakrýva nos a ústa. Rúško sa odkryje iba tesne pred svätým prijímaním a zakryje sa opäť po ňom. Sväté prijímanie na ruku treba vykonať so všetkou úctou a teda neprijímať hostiu ako bežný pokrm alebo predmet. Veriaci položí jednu ruku na druhú a urobí z nich akoby trón pre Krista, ktorého takto prijíma (sv. Cyril Alex.). Ruky treba držať vystreté aspoň vo výške hrude a dlaň, na ktorú bude položená hostia, nech je vystretá, nie zovretá. Prstami spodnej ruky potom vezme hostiu, ustúpi krok do strany a pred kňazom smerom k oltáru si ju vloží do úst. Hostie sa obyčajne nedrobia, ale ak by ste si všimli náhodou čo len malú čiastočku hostie, ktorá by zostala na ruke, treba ju tiež prijať do úst (v žiadnom prípade si ju nestriasť druhou rukou). Netreba byť však úzkostlivý, ak žiadnu viditeľnú čiastočku na ruke nemám. Správne prijímanie na ruku naznačuje obrázok:

V súlade s nariadením Hlavného hygienika SR poskytujeme nasledovné možnosti pristupovania k sviatostiam. 

Svätá spoveď:

Budeme k dispozícii na svätú spoveď každý deň od pondelka do soboty od 17.00-17.50h. K svätej spovedi môžete prichádzať zvonku cez bráničku detského ihriska napravo od kostola. Kňaz bude k dispozícii pri zamrežovanom a plastickým krytom opatrenom okne naľavo od bráničky.

Penitent je povinný zachovať vyššie uvedené podmienky a opatrenia a ničoho sa nedotýkať. Ak sa zhromaždia naraz viacerí penitenti, je nevyhnutné, aby zachovávali od seba aspoň 2 metrový odstup v areáli kostola a nezhromažďovali sa v rozhovoroch!

Prosíme najmä seniorov v ich vlastnom záujme, aby nateraz odložili svätú spoveď, ak ju nevyhnutne nepotrebujú.

Pomazanie chorých:

Podobne v prípade vážneho zdravotného stavu alebo zhoršeného stavu pokročilej staroby sa môžte na nás telefonicky obrátiť v potrebe pomazania chorých a udelenia viatika, teda svätého prijímania na cestu do večnosti.

Prenosy svätých omší a adorácií, vešpier:

Nateraz budeme naďalej LIVE prenášať sv. omše z nášho kostola (pondelok-piatok o 18.00h, v sobotu o 7.30, v nedeľu o 9.00), najmä pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť z dôvodu choroby alebo z odporúčanej opatrnosti. Tento prenos nájdete na našej webovej stránke: svatarodina.fara.sk alebo priamo na Facebooku (je prístupný aj bez prihlásenia sa na Facebook): https://www.facebook.com/FarnostSvatejRodiny/.

Ďalšie možnosti sledovať sv. omšu online nájdete tu.

Iné pastoračné aktivity:

Tento týždeň v stredu o 16.30 bude katechéza online pre prvoprijímajúcich cez ZOOM. Prihlasovacie Meeting ID: 875 7328 5403. Dátum svätého prijímania budeme musieť nateraz odložiť. Nový dohodneme s rodičmi. Otec arcibiskup nám oznámil, že termíny birmoviek budú prenesené na jeseň. Nový dátum oznámime neskôr.

Otec arcibiskup nám oznámil, že termíny birmoviek budú prenesené na jeseň Nový dátum oznámime neskôr.

Všetky aktuálne informácie či iné impulzy pre duchovný život nájdete aj na webovej stránke farnosti a našom facebookovom profile, ktorý je dostupný aj pre tých, ktorí nie sú prihlásení na facebooku.

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku:

„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

S neverejným slávením svätej omše zostaňte duchovne spojení, Ježišova reálna prítomnosť medzi nami pôsobí na nás všetkých aj pri zachovaní týchto predpisov. Nezabúdajme na duchovné sväté prijímanie. Ježiš ani jeho Cirkev nás neopúšťa, zostávame duchovne spojení putom viery, nádeje a lásky. 

Duchovné sväté prijímanie:

O duchovnom svätom prijímaní

Modlitba svätého Alfonza de Liguori:

Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Alebo kratšie:

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.