Quarantore Advent 2019

Oratórium svätého Filipa Nériho a Farnosť Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke opäť zorganizovalo modlitbu 40-hodinovej eucharistickej adorácie, na tzv. “Štyridsaťhodinovku” (Le Quarantore) v očakávaní Adventu. Adorácia sa uskutočnila v Kostole Svätej rodiny v Petržalke. V závere Roka za nové kňazské povolania v našej bratislavskej arcidiecéze sme sa spojili v úmysle za kňazské povolania. Nie je celkom