Sviatosť kňazstva

Posvätný stav (Ordo) je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: stupeň biskupov (episkopát), kňazov (presbyterát) a diakonov (diakonát), (KKC 1536).

V súčasnosti študuje v bratislavskom arcidiecéznom kňazskom seminári za našu farnosť bohoslovec a seminarista Peter Repko v piatom ročníku.

Zároveň má naša Komunita Oratória svätého Filipa Neriho seminaristu Milana Jaroša, ktorý je vo štvrtom ročníku. Naša Komunita Oratória má v súčastnosti aj kandidátov do Komunity Petra Kupkoviča a Mareka Mokoša.

KŇAZI POCHÁDZAJÚCI Z NAŠEJ FARNOSTI

Tadeáš Alexander Horváth, OP
nar. 1973 v Bratislave, ord. 8.6.2002 v Košiciach; výp. Zvolen-západ, 1.7.2010 Košice-dominikáni; kap. 1.7.2017 Žilina