Udialo sa

 • Primície – vdp. Peter Repko
  Dňa 12. júna 2021 bol v katedrále svätého Martina vysvätený za kňaza Peter Repko, ktorý vyrástol v našej farnosti a odmalička miništroval od čias omší v Zrkadlovom háji počas začiatkov farnosti, ktorú založil vdp. Jozef Karáč (1995). V nedeľu 13. júna 2021 slávil v našom kostole Svätej rodiny svoju slávnostnú primičnú svätú omšu. Primičným kazateľom
 • Božie Telo – procesia
  Na sviatok Božieho Tela, vo štvrtok 3. júna 2021 sme slávnosťou Božieho Tela a Krvi a eucharistickou procesiou poďakovali za dar Eucharistie. Vďaka všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do včerajšej oslavy Božieho Tela. Ježiš je tu milovaný. Nech sa zmocňuje svojou láskou svojho územia (bl. Charles Foucauld). Eucharistické slnko nám pohladilo tvár. Svätý Ján Mária
 • Sviatok svätého Filipa Nériho 2021
  Viac fotografií (Z. Kostková, clovekavira.cz) tu. Homília tu.
 • Quarantore
  V príprave na Turíce sme pripravili tradičnú oratoriánsku 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (Quarantore), ktorá sa uskutočnila v Kostole Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke v dňoch 21.5.-23.5.2021 (od piatka 15.00h do nedele 7.00h). Prosili sme za skoré ukončenie pandémie a za obnovu společenského života.Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40
 • Oratoriánsky veľkonočný večer (záznam)