Udialo sa

  • Farská hodová zábava 18-19.01.2020
  • Krížová cesta v Mariánke (Foto)
    Na 3. pôstnu nedeľu (24. marca 2019) opäť naša farnosť viedla petržalskú krížovú cestu v Marianke. Jednotlivé zastavenia moderovali naši farníci z rozličných spoločenstiev. Galéria fotografií (Zuzana Kostková, Člověk a víra)
  • 15. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Petržalke
    Udalosť spred 15 rokov sa zapísala veľkými písmenami do dejín našej farnosti, našej mestskej časti, hlavného mesta i celej krajiny. Bolo to práve na sviatok Povýšenia sv. Kríža v roku 2003. Návšteva sv. Jána Pavla II. bola určitým korunovaním porevolučnej snahy opäť vybudovať na Slovensku kresťanský život Cirkvi po dlhoročnom prenasledovaní. Petržalka bola symbolom. Petržalku