Kostol Svätej rodiny

Interiér kostola

Kostol je moderného typu, ktorého stredobodom je oltárny kríž umiestnený na stene presbytéria. Ide o kríž, ktorý bol umiestnený na tribúne, kde slávil sv. omšu aj bl. Ján Pavol II. Vedľa sa nachádza ikona západného štýlu zobrazujúca Svätú rodinu. Zariadenie presbytéria je len provizórne. Stredobodom presbytéria je oltár, naľavo od neho sa nachádza ambón a napravo svätostánok v podobe zemegule. Napravo od presbytéria sa nachádzajú relikvie blahoslavených Vasiľa Hopku, Zdenky Schelingovej a Jána Pavla II., kópia daru hlavného mesta Bratislavy  a MČ Bratislava-Petržalka pápežovi Jánovi Pavlovi II. Na tejto vitríne je umiestnená aj busta bl. Jána Pavla II., nad ktorou je jeho posolstvo, ktoré nám zanechal 14. septembra 2003: „Nikdy sa nehanbite za evanjelium.“ V lodi kostola sa stále nachádzajú len provizórne stoličky, ktoré časom nahradia drevené lavice.

V kostole sa nachádzajú aj dva bočné oltáre: jeden je zasvätený Panne Márii Fatimskej a na tejto oltárnej platni v tvare polkruhu slávil bl. Ján Pavol II. najsvätejšiu Eucharistiu. Druhý oltár je zasvätený Božiemu milosrdenstvu a nachádza sa v ňom aj Boží hrob. Interiér kostola dopĺňajú aj portréty bl. Vasiľa a bl. Zdenky. V ľavej časti kostola sa nachádza aj štrnásť zastavení krížovej cesty. Na chóre sa nachádza elektrický organ.

Exteriér kostola

Pred vchodom do kostola sa nachádza bronzová socha žehnajúceho pápeža Jána Pavla II., ktorá bola odhalená pri príležitosti 1. výročia jeho úmrtia v apríli roku 2006. Priestranstvo pred kostolom má názov Námestie Jána Pavla II. Na chodníku ku kostolu sa na mieste, kde stála tribúna, nachádza drevený kríž ako pamiatka na túto historickú udalosť. Vedľa kostola sa nachádza novostavba pastoračného centra a fary. Súčasťou areálu je tiež parkovisko určené pre veriacich, ktorí prichádzajú na sv. omše autami.

V budúcnosti plánujeme dokončiť zariadenie kostola: dokončiť presbytérium a umiestniť do kostola drevené lavice a tiež v exteriéri kostola postaviť zvonicu s tromi zvonmi.