Čo patrí do našej farnosti

Ulice patriace do našej farnosti

AmbrosehoNám. republiky
AndrusovovaNám. hraničiarov
BradáčovaNám. Jána Pavla II.
BrančskáOsuského
BratskáPajštúnska
ČapajevovaPanónska cesta
České nám.Prokofievova
DudovaRomanova
FedinovaRovniankova
GessayovaSmolenická
HolíčskaStarohradská
HrobákovaStarohájska
IľjušinovaŠevčenkova
JiráskovaŠvabinského
KolmáTematínska
KutlíkovaTopoľčianska
Markova Tupolevova

Ulice patriace do pôsobnosti farnosti Povýšenia svätého kríža: https://daliborko.sk/nasa-farnost/

Školy patriace do pôsobnosti našej farnosti

(Hrubým písmom sú vyznačené školy, kde prebieha výučba Náboženskej výchovy)
Základná škola, Dudova 2
Obchodná akadémia, Dudova 4
Obchodná akadémia, Hrobákova 11
Základná škola, Gessayova 2
Vysoká škola manažmentu, Švabinského 17
Základná škola, Prokofievova 5
Odborné učilište, Švabinského 7
Základná škola, Tupolevova 20
Súkromná obchodná akadémia, Holíčska 2
Základná škola, Holíčska 50
Ekonomická univerzita, Fakulta ekonomiky a podnikania, Tematínska 10
Študentský domov Ekonomickej univerzita, Starohájska 4, 6

Do pôsobnosti našej farnosti patria aj nasledovné zdravotnícke, kultúrne a sociálne zariadenia

Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
Zdravotné stredisko, Rovniankova 1
Zdravotné stredisko, Fedinova 9
Sanatórium, Osuského 10
Dom Betlehem, Misionárky lásky, Rovniankova 10
DSS Rafael, Kutlíkova 15