Oratórium sv. Filipa Nériho

Dňa 24. októbra 2010 bol oficiálne spustený projekt založenia Oratória svätého Filipa Nériho na Slovensku dekrétom podpísaným generálnym prokurátorom Konfederácie Oratórií svätého Filipa Nériho v Ríme, otcom Edoardom A. Cerrato-m, C. O. Stalo sa tak so súhlasom Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa-metropolitu. Viac na webstránke www.oratoriani.sk.


  • Quarantore Advent 2019
    Oratórium svätého Filipa Nériho a Farnosť Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke opäť zorganizovalo modlitbu 40-hodinovej eucharistickej adorácie, na tzv. “Štyridsaťhodinovku” (Le Quarantore) v očakávaní Adventu. Adorácia sa uskutočnila v Kostole Svätej rodiny v Petržalke. V závere Roka za nové kňazské povolania v našej bratislavskej arcidiecéze sme sa spojili v úmysle za kňazské povolania. Nie je celkom … Read more