Sväté liturgie a oznamy

Sväté liturgie gréckokatolíckej Farnosti blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopku, Bratislava – Petržalka
Kostole Svätej rodiny na Námestí Jána Pavla II.  :

sa slávia pravidelne,  každú nedeľu o 15.30 hod.
(výnimky budú včas oznámené)


Veľký pôst u gréckokatolíkov v roku 2020

Ľudský život prebieha v neustálom rytme, v ktorom sa strieda práca a odpočinok, radosť 
a smútok, úsvit i súmrak života. Podobne do menlivého rytmu je zostavený aj liturgický rok. Jeho centrom je Ježiš Kristus, ktorého hlavné tajomstvá pozemského života si približujeme počas slávení liturgického roka. 

Hlavný a najdôležitejší sviatok kresťanstva je Vzkriesenie Pána – Pascha. 

Na sviatočné prežitie tohoto sviatku sa veriaci pripravujú počas šiestich týždňov, ktoré voláme Štyridsiatnica alebo Veľký pôst. 
Čas pôstu, 40 dní, je určený na pamiatku 40 dňového Ježišovho pobytu na púšti, ktorý prežil
v modlitbách a pôste. 

Pôst je z jednej strany protiváhou konzumného spôsobu života. Zdržiavanie sa v stredy 
a piatky mäsitých jedál krotí žiadosti tela a podriaďuje ich rozumu. 

Pôst veriaci človek chápe aj ako čas obrátenia – teda búrania všetkých prekážok, ktoré mu stoja na ceste k životu
s Bohom. 

Z hľadiska pôstnej disciplíny platí konkrétne na rok 2020

že prvý deň Štyridsiatnice 24. 2. 2020 a Veľký piatok 10. 4. 2020   je prísny pôst

ktorý zahŕňa zdržanlivosť od mäsa, zdržanlivosť od mliečnych a vaječných jedál a pôstné obmedzenie ostatného jedla (trikrát jesť a len raz do sýtosti). Počas Veľkého pôstu sa okrem piatkov zdržiavame mäsitých jedál aj v stredy.

Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života

Zákon pôstu – zdržanlivosti od jedla (trikrát jesť a len raz do sýtosti) zaväzuje dospelých 
od 18. roku života do započatia 60. roku života

Od pôstu i od zdržanlivosti od mäsa sú oslobodení: chorí, tehotné a dojčiace ženy, cestujúci, stravujúci sa
vo verejných zariadeniach. Ak niekto nemôže dodržať pôstnu disciplínu, 
tak ju má možnosť legitímne nahradiť skutkom nábožnosti alebo skutkom lásky 
k blížnemu.
 Napríklad: modlitbou krížovej cesty, pôstneho molebenu, pôstnej večierne 
alebo bolestného ruženca či konkrétnou pomocou chorému alebo hmotnou pomocou núdznym … Odporúča sa
aj zdržiavanie sa nadmerného hluku, televízie, fajčenia, prázdnych rečí atd‘. Ušetrený čas a často i materiálne prostriedky potom obrátený človek venuje modlitbe a praktickej službe bratskej lásky.

Často sme svedkami, že ľudia okolo nás pozerajú na pôstnu disciplínu cirkvi ako na prežitok 
a o pôstnom čase si myslia, že je to smutný čas. Opak je pravdou. Ježiš sa vyjadril o pôste takto: „A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár„… (Mt 6, 16). Správne prežívaný pôstny čas je vskutku radostným časom a jeho umením je pri ovládaní a sebazapieraní zachovať úsmev na tvári.

Málo si uvedomujeme, že v životnej realite stojíme popri vlastnej žiadostivosti aj zoči-voči diablovi a jeho silám. Premôcť niektoré sily Zlého sa dá, podľa evanjelia, len modlitbou a pôstom (Mt 17, 21 ).

Ak nadobudneme k pôstu postoj ako k osvedčenému prostriedku duchovného boja, určite nám to pomôže na aréne nášho osobného zápasu medzi dobrom a zlom ostať silnými a zvíťaziť. 

A zaiste pocítime mnohoraké dobrodenia pôstu pre zdravie duše i tela.


PRIKÁZANÉ SVIATKY V ROKU 2020

1. 1.Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
6. 1.Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
25. 3.Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
10.4.Svätý a veľký piatok
13. 4.Veľkonočný svetlý pondelok
21. 5.Pánovo nanebovstúpenie
29. 6.Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol
15. 8.Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
8. 12.Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou
25. 12.Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
26. 12.Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke – Sv. rodina
Každá nedeľaKaždá nedeľa je dňom Kristovho vzkriesenia