Sväté liturgie a oznamy

Povzbudenie k návratu na bohoslužby

V našom Chráme Svätej Rodiny sú pravidelné nedelné gréckokatolícke SVÄTÉ LITURGIE o  15.30

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska ( 15. a 16. júna 2021 ) všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. 

Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia. 

Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení.

Oznam pre mladých

Rada pre mládež Košickej eparchie, Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie pozývajú mladých prežiť Svätodušné sviatky prostredníctvom duchovnej výzvy Zjednotení – maj odvahu žiť sväto. Výzva trvá od 21. do 30 mája sa pozostáva z rôznych úloh, modlitieb, katechéz a stretnutí, vďaka ktorým môžu priniesť mladí viac svätosti do svojho každodenného života. Všetky informácie a prihlasovací formulár nájdete na facebookovej stránke:  Mládež Bratislavskej eparchie.

Od 25. 4. 2021 sa opäť slávia pravidelné nedeľné Sväté liturgie o 15:30

Usmernenie k sláveniu svätých liturgii.

Od pondelka 19. apríla 2021 budú povolené opäť verejné bohoslužby. Pri slávení verejných bohoslužieb treba dodržať tieto podmienky:

– počet návštevníkov v chráme alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov.
– ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov.
– do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Samozrejme je potrebné dodržiavať odstup, rúška a dezinfekcia rúk.

!!! Tu je možné sledovať priamy prenos z katedrály Povýšenia sv. Kríža-> klikni tu !

Kvetný víkend.

Tento víkend 26. 3. – 28. 3. 2021 sa v spolupráci všetkých troch našich gréckokatolíckych eparchií na Slovensku pripravuje online podujatie pre mládež s názvom ZJEDNOTENÍ.

Hlavná myšlienka: Modliť sa za mladých, spojené s vyjadrením blízkosti Cirkvi v ich životoch + ponúknuť duchovnú obnovu pred sviatkami Paschy a sprostredkovať stretnutie so svojim biskupom

Spoločný program (v ONLINE priestore) bude prebiehať od piatka večera do nedele obeda. Bude spočívať v spoločných modlitbách s mladými a za mladých (s rôznych miest našej metropolie), katechézach a možnosťou duchovného rozhovoru, či poradne.

Na Kvetnú nedeľu poobede si každá eparchia pripravuje svoj vlastný program.

V našej BA eparchie to bude:

10:30 – v katedrálnom chráme v Bratislave bude sláviť sv. liturgiu vladyka Peter (cez TV Logos)

15:00 – zoom (online) stretnutie s vladykom Petrom – katechéza 16:00 – zoom (online) stretnutie mladých – rôzne aktivity
17:00 – modlitebná bodka (večiereň z katedrály – opäť cez TV Logos)

Pozvánky, podrobnejší program a možnosti pripojenia sa bude pre mladých zverejnený na web stránke našej eparchie a facebookovej stránke

Mládež Bratislavskej eparchie | Facebook https://www.facebook.com/grkatBAmladezk

———————————————————————————————————————————————-

DEKRÉT

Východní kresťania sa v každej dobe vyznačovali osobitnou úctou k Presvätej Bohorodičke, o čom vydávajú jasné svedectvo jej ikony, z ktorých mnohé sú považované za divotvorné.

Najvznešenejší a najdôstojnejší pán, Ján Babjak, SJ, arcibiskup – metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, spoločne s Radou Hierarchov nedávno požiadal, aby pri príležitosti tristopäťdesiateho výročia zázračného slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove, bol do liturgického kalendára miestnej Cirkvi zaradený sviatok tejto ikony. 

Kongregácia pre východné cirkvi, na základe právomocí, ktoré jej  udelil Najvyšší Veľkňaz František, láskavo vyhovuje prosbám najdôstojnejšieho žiadateľa a novému sviatku prideľuje titul: Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína; cirkevnoslovansky Pámjať čudotvórnyja ikony Presvjatýja Bohoródicy klokočóvskyja, Pokrovíteľnicy Zemplína.

Taktiež táto Kongregácia stanovuje, aby sa nový sviatok slávil každoročne prvú nedeľu v mesiaci október. V prípade, že na prvú nedeľu pripadne dátum 1. októbra, čo je sviatok Pokrova – Ochrany Presvätej Bohorodičky, liturgická spomienka klokočovskej ikony sa bude sláviť nasledujúcu nedeľu. 

Tento Dekrét treba dať na známosť duchovenstvu a ľudu gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris. 

Napriek čomukoľvek, čo by bolo v protiklade. 

Dané v Ríme, v Kongregácii pre východné cirkvi, dňa 21. novembra 2020, na sviatok Vovedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu. 

Kardinál Leonardo Sandri, prefekt

Kto môže pomôcť trpiacim kresťanom v Iraku, má možnosť cez KBS tu:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210319016

V pondelok 15.2.2021 je Začiatok Veľkého pôstu – tento deň platí: zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom.

Počas Veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa okrem piatkov aj v stredy.

Od 1.1.2021 do odvolania platia nové opatrenia, týkajú sa aj verejných bohoslužieb

Bratislava 31. decembra (TK KBS) Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, (a nasledujúce) budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do odvolania pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Nový rok 2021

PRIKÁZANÉ SVIATKY V ROKU 2021

1.1.Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
6.1.Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
25.3. Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
2.4.Svätý a veľký piatok
5.4.Veľkonočný svetlý pondelok
13.5.Pánovo nanebovstúpenie
29.6.Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol
15.8.Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
8.12.Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou
25.12.Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
26.12.Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke – Sv. rodina
Každá nedeľaKaždá nedeľa je dňom Kristovho vzkriesenia

Od 19.12.2020 platia nové opatrenia, týkajú sa aj verejných bohoslužieb

Bratislava 17. decembra (TK KBS) Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá nadobúda účinok v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas Vianočných sviatkov. Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.

Bohoslužby počas sviatkov

24. december 2020 – štvrtok      

         Predvečer narodenia Pána

        Zdržanlivosť od mäsa + pôst

          Liturgia sv. Bazila  o 15:30 h.

25. december 2020 – piatok

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA 

Voľnica

       Svätá liturgia  15:30 h. 

26. december 2020 – sobota
       Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke

       Svätá liturgia o 15:30 h.

27. december 2020 – Nedeľa po Narodení

       Pána Ježiša Krista

       Svätá liturgia o 15:30 h.

Poznámka: Až do úplného odvolania opatrení, zostáva naďalej v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

!!! Tu je možné sledovať priamy prenos z katedrály Povýšenia sv. Kríža-> klikni tu !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Od 22.11.2020 sa opäť slávia pravidelné nedeľné Sväté liturgie o 15:30

Ako už bolo oznámené hlavným hygienikom SR, od 16. 11. 2020 sa slávia verejné bohoslužby za určitých hygienických podmienok. 

V našom Chráme Svätej Rodiny budú pravidelné nedelné gréckokatolícke Sväté liturgie o  15.30 od Nedele Krista kráľa 22. 11. 2020;

– pri vstupe do chrámu bude pripravená dezinfekcia na ruky –  treba ju použiť

– možno zaujať miesta, len na pripravených stoličkách, 
ktoré nepresúvajte

–  pri Svätej liturgii sú povinné ochranné rúška na tvári

–  v rade na sväté prijímanie zachovávajte odstup 2 m

–  sväté prijímanie sa podáva na ruku

– až do úplného odvolania opatrení, zostáva naďalej v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky

– účasť na bohoslužbách nie je obmedzená vekom, 
ale vzhľadom k tomu, že ochorenie COVID -19 je väčším zdravotným rizikom pre starších ľudí, prosím, aby ste svoju účasť na bohoslužbách zodpovedne zvážili

– účasť na bohoslužbách je limitovaná počtom pripravených miest na sedenie v chráme.  


!!! Tu je možné sledovať priamy prenos z katedrály Povýšenia sv. Kríža-> klikni tu !

——————————————————————————————————————————————————–

Slovenskí gréckokatolícki biskupi vyhlásili 23. október 2020 (piatok)
za spoločný deň modlitieb a pôstu za odvrátenie pandémie Covid 19. Pozývajú 
všetkých gréckokatolíkov, ale aj ostatných veriacich a všetkých ľudí 
dobrej vôle, duchovne sa spojiť v modlitbe na tento úmysel. Formu
a spôsob modlitby a pôstu si počas tohto dňa môže každý zvoliť podľa 
svojich možností.
Zároveň v tento deň hierarchovia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
pozývajú k spoločnej modlitbe posvätného ruženca, ktorý sa o 20:00 budú 
v priamom prenose TV Zemplín a TV Logos modliť spoločne všetci biskupi 
(každý zo svojej katedrály, resp. pútnického miesta). Na záver modlitby 
ruženca arcibiskup Ján Babjak SJ udelí celému Slovensku, všetkým chorým 
ako aj všetkým zdravotníkom Eucharistické požehnanie.

Vzhľadom na ostatné nariade vlády a špecifiká našej gréckokatolíckej farnosti v Petržalke, sväté liturgie od 15.10.2020 do odvolania, nebudú slávené v Kostole sv. Rodiny.

Veriaci majú naďalej udelený dišpenz od povinnej účasti na nedeľných a sviatočných verejných bohoslužbách

Netreba však zabudnúť, že pre veriaceho človeka stále ostáva povinnosť iným spôsobom zasvätiť nedeľu a sviatok. Preto ponúkame našim veriacim možnosť sledovať priame prenosy bohoslužieb v médiách, k čomu je treba vhodne prispôsobiť domáce prostredie, odstrániť rušivé vplyvy a sledovať od začiatku do konca jednu, vybratú bohoslužbu a zapojiť sa do nej aktívne modlitbou. Osobná modlitba časoslova v rodine, čítanie Svätého písma a iné vhodné spoločné modlitbyv rodinách sú tiež spôsoby, ako sláviť nedeľu a sviatok.

!!! Tu je možné sledovať priamy prenos z katedrály Povýšenia sv. Kríža-> klikni tu !

17 októbra, 2020

 •   17:00 – Sv. liturgia (slovenská), následne večiereň

18 októbra, 2020

 •   8:00 – Utiereň (cirkevnoslovanská)
 •   9:00 – Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
 •   10:30 – Sv. liturgia (slovenská)
 •   12:00 – Sv. liturgia (slovenská)
 •   17:00 – Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
 •   18:00 – Večiereň (slovenská)

19 októbra, 2020

 •   17:00 – Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

20 októbra, 2020

 •   17:00 – Sv. liturgia (slovenská)

21 októbra, 2020

 •   17:00 – Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

22 októbra, 2020

 •   17:00 – Sv. liturgia (slovenská)

23 októbra, 2020

 •   17:00 – Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Zdroj: https://bratislava.grkatba.sk

Dňom 1. 10. 2020 vláda SR vyhlásila „núdzový stav“.

Z toho vyplývajú aj nasledovné nariadenia pri slávení sv. liturgii:

na svätých liturgiách môže byť najviac 50 ľudí

– vstup a pobyt v chráme alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)


– pri vchode do chrámu alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky


–  zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať – šachovnícové sedenie (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade,


– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky)


– pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov


– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom


– pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii)


– zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom)


– v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky)


– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19

V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Opatrenia sa odvíjajú od toho, do ktorej z troch definovaných kategórií cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. „Semafor“ s farebnými kategóriami a podrobnými pokynmi pre poskytovanie duchovnej služby počas 2. vlny pandémie Covid-19, Aktuálne je Bratislava v červenej zóne:

COVID19_Semafor_Pravidla

Od 17. júna 2020 opäť platí povinnosť účasti
na svätej liturgii v nedeľu a v prikázané sviatky

Slovenskí biskupi po skončení  96. plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska zhodnotili opatrenia, ktoré boli pre Cirkev i spoločnosť spojené s úsilím zastaviť šírenie koronavírusu. Vyjadrili vďačnosť veriacim za trpezlivé prijatie a dodržanie výnimočných nariadení, ktoré v našej skúsenosti nemali obdobu. Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.
V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).
Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.
Od 17. júna 2020 tak opäť platí povinnosť účasti na svätej liturgii v nedeľu a v prikázané sviatky podľa obvyklých podmienok.

Od 10.05.2020 sa opäť slávia pravidelné nedeľné Sväté liturgie o 15:30

Ako už bolo oznámené hlavným hygienikom SR, od 06.05.2020 sa slávia verejné bohoslužby za určitých hygienických podmienok. 

V našom Chráme Svätej Rodiny budú nedelné gréckokatolícke Sväté liturgie o  15.30 od odpustovej nedele 
10. mája 2020

– pri vstupe do chrámu bude pripravená dezinfekcia na ruky –  treba ju použiť

– možno zaujať miesta, len na pripravených stoličkách, 
ktoré nepresúvajte (odstup je 2 metre)

–  pri Svätej liturgii sú povinné ochranné rúška na tvári

–  v rade na sväté prijímanie zachovávajte odstup 2 m

–  sväté prijímanie sa podáva na ruku

– až do úplného odvolania opatrení, zostáva naďalej v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky

– účasť na bohoslužbách nie je obmedzená vekom, 
ale vzhľadom k tomu, že ochorenie COVID -19 je väčším zdravotným rizikom pre starších ľudí, prosím, aby ste svoju účasť na bohoslužbách zodpovedne zvážili

– účasť na bohoslužbách je limitovaná počtom pripravených miest 
v chráme.  Tí z vás, ktorí z kapacitných dôvodov nevstúpia dovnútra, môžu využiť priestor pred chrámom s dodržiavaním odstupu 2 metre

——————————————————————————————————————————-

!!! Tu je možné sledovať priamy prenos z katedrály Povýšenia sv. Kríža-> klikni tu !

——————————————————————————————————————————–

Staršie správy:

Slovenskí biskupi rozhodli

Bratislava 28. marca (TK KBSSlovenskí biskupi rozhodliže vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. 
Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. 
Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. 
Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia 
pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária.

Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili
28. marca pri Urbi et Orbi pápež František povedal, 
že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“
 pripomenul v tejto súvislosti
predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal:

„Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby.
Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, 
či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory.
A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti,
a chránili sa hriechu. 
V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista,
ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). Sme Boží ľud. 
A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. 

“Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ 
Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme 
v nasledujúcich dňoch.“

Pápež František: V núdzi bez spovedníka si vzbuďme dokonalú ľútosť /20. 03. 2020/

Ako nás to učí Katechizmus, ty sám môžeš pristúpiť k prijatiu Božieho odpustenia, keď nemáš po ruke kňaza. Pomyslite: teraz je tá chvíľa! A toto je ten správny moment, vhodný okamih. Dobre si vykonajme úkon ľútosti, a takto sa naša duša stane bielou ako sneh.“

Svätý Otec sa odvoláva na príslušné články Katechizmu Katolíckej cirkvi: „Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to «bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť» (KKC 1451). Katechizmus tu cituje Tridentský koncil. Ďalej hovorí o účinkoch dokonalej ľútosti:

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (KKC 1452).

————————————————————————————————————————–

Usmernenie vladyku Petra k sláveniu bohoslužieb v čase epidémie

Publikované: 10. 03. 2020

Prinášame v plnom znení usmernenie bratislavského eparchu, vladyku Petra Rusnáka, k sláveniu bohoslužieb v čase epidémie, ktoré je adresované všetkým farnostiam, kňazom a veracim eparchie.

Všetkým farnostiam Gréckokatolíckej eparchie Bratislava

Drahí kňazi a veriaci bratislavskej eparchie,

Vzhľadom k zrušeniu slávenia verejných bohoslužieb  v čase od 10. 03. 2020 do odvolania, informujem vás o nasledovnom:

 1. Liturgický poriadok vo všetkých farnostiach podľa možnosti (tam, kde máme vlastný chrám, alebo liturgický priestor) nech je zachovaný. Kňazi môžu sláviť neverejné bohoslužby v pôvodnom harmonograme za zatvorenými dverami chrámu (mestské farnosti môžu upraviť program podľa vlastného uváženia). Veriacich pozývame, aby sa k bohoslužbám pridali osobnou modlitbou v rodinách, alebo sledovaním prenosov bohoslužieb cez TV Logos – (internetový prenos), TV Lux, Rádio Lumen.
 1. Podľa tradície východných cirkví všedné dni veľkopôstneho obdobia sú aliturgické, teda spoločenstvo cirkvi sa modlí utierne, časy a večierne s výnimkou sobôt a nedieľ. Preto ponúkame našim veriacim možnosť modliť sa tieto modlitby doma v rodinách. Texty bohoslužieb je možné nájsť na webstránke sk alebo v mobilnej aplikácii Časoslov.
 1. Rodina ako domáca cirkev nech sa počas nasledujúcich dvoch nedieľ stretne k spoločnej modlitbe svätého ruženca, utierne, večierne, k čítaniu Svätého Písma tak, aby toto spoločenstvo domácej cirkvi (otec, mama, deti) mohli prijať Krista formou duchovného prijímania. Nedeľné liturgické texty možno nájsť na webstránke sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk. Veľmi odporúčame sledovať nedeľné bohoslužby v priamom prenose rozhlasu, či televízie. Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na sv. liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. Budúcu nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) odporúčame, aby pri spoločnej modlitbe si rodina uctila Kristov kríž, vystavila ho na dôstojné miesto a zapálila sviečku.
 1. V tejto situácii veriacim ponúkame i modlitbu ku klokočovskej Bohorodičke a tiež modlitbu čínskych biskupov v prílohe tohto listu.
 1. Bohoslužby v priamom prenose TV Logos (internetový prenos) je možné sledovať z bratislavskej katedrály Povýšenia Pánovho Kríža v tomto poriadku:

Všedný deň:

17.00  Večiereň (streda a piatok) VPD

Sobota:

17.00  Sv. liturgia

18.00  Večiereň

Nedeľa:

8.00  Utiereň

9.00  Sv. liturgia

 1. Farské oznamy svojich farností sledujte na farských nástenkách alebo na farských internetových stránkach.
 1. Vysluhovanie iniciačných sviatosti (krst, myropomazanie, Eucharistia) podľa možnosti preložiť do veľkonočného obdobia, ak to nie je možné potom udelenie týchto sviatosti vysluhovať v úzkom kruhu príbuzných. Pohrebné obrady treba vysluhovať podľa možnosti tak isto v obmedzenom počte s vynechaním úkonu bozkávania krížika (posledného cilovania).

Veríme, že tento zákaz nás neoberie o duchovnú radosť z prežívania pôstneho obdobia, lež kríž tejto vírusovej choroby ešte viac zvýrazní našu odkázanosť na Toho, ktorý za nás na kríži zomrel.

Vkladám vás pod ochranu Presvätej Bohorodičky a svätých Petra a Pavla patrónov našej eparchie a udeľujem vám svoje archijerejské požehnanie.

                                                                            vladyka Peter Rusnák v.r.

                                                                               bratislavský eparcha

Príloha:  Modlitba ku Klokočovskej Bohorodičke, Modlitba čínskych biskupov

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Modlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase vírusovej epidémie:

Presvätá Bohorodička, ty si pred 350-timi rokmi uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhliadni milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame uprostred novej vírusovej epidémie. Vypros nám milosť, aby sme mohli zakúsiť tvoju materinskú starostlivosť. Pomôž nám obnoviť v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu zem, ako verní strážcovia. Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Vypros im u Nebeského Otca i svojho Syna Ježiša Krista uzdravenie ich tela, ich mysle a ich ducha. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a posilni ducha solidarity medzi nami. Podpor lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú prostriedky na ochranu svojho zdravia. Ty si naša Matka a ochrankyňa v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi. Prosíme ťa úprimne, ako Matku, ktorá miluje svoje deti. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme mohli Boha oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Matka naša, neopúšťaj nás tak, ako si pred stáročiami neopustila tých, ktorý sa v Božom chráme k tebe utiekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro a šťastie celej Cirkvi i celého sveta. Raz nás všetkých uveď do večnej rodiny neba, kde ti budeme ďakovať a Boha v Trojici Svätej jediného chváliť na veky vekov. Amen.

MODLITBA  ČÍNSKYCH  BISKUPOV Hong Kong, 3.2.2020

Bože, Ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k Tebe, aby sme vzývali Tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my, našou pýchou sme zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto Ťa prosíme o odpustenie.

Zhliadni Bože milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme mohli zakúsiť ešte Tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem, ako verný strážcovia.

Zverujeme Tí všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a ich duchu, sprav ich účastných na Veľkonočnom Tajomstve Tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že Ty si ten, ktorý hýbe chod dejín človeka a tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

ó, Bože požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme Ťa mohli oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Pretože Ty si Tvorcom života a s Tvojim Synom, naším Pánom v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.

——————————————————————————————————————————————————————–

PRIKÁZANÉ SVIATKY V ROKU 2020

1. 1.Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
6. 1.Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
25. 3.Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
10.4.Svätý a veľký piatok
13. 4.Veľkonočný svetlý pondelok
21. 5.Pánovo nanebovstúpenie
29. 6.Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol
15. 8.Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
8. 12.Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou
25. 12.Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
26. 12.Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke – Sv. rodina
Každá nedeľaKaždá nedeľa je dňom Kristovho vzkriesenia<