Spoločné Dobro o.z.

Milí priatelia, ctení farníci,

v mene vedenia o. z. Spoločné dobro (Salus Communis), ktoré od roku 2006 pôsobí pri Farnosti  Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke a podieľa sa na jej aktivitách, sa opäť obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej resp. právnickej osoby za rok 2021. Združenie je riadne zaregistrované v zozname prijímateľov 2%, a preto možno aj takýmto spôsobom podporiť podujatia realizované v našej farnosti  i jednotlivcov, ktorí pomoc potrebujú. Spoločné dobro poskytuje príspevky na realizáciu spomienkových slávností a výročných sviatkov, na tlač farského časopisu, podporuje  prácu s deťmi a mládežou, angažuje sa v sociálnej oblasti formou príspevkov na tábor detí a tábor rodín či farských pútí a pod. 

Veríme, že príspevky z Vašich daní za rok 2021 budú aj naďalej slúžiť na spoločné dobro a potreby členov nášho farského spoločenstva i na rozvíjanie ducha sociálnej a kresťanskej solidarity. 

Tlačivo na poukázanie dane je v prílohe, môžete doň vpisovať Vaše osobné údaje. 

Nech všetkých darcov Pán odmení a nech požehná naše rozhodnutia pri spravovaní združenia a jeho prostriedkov. 

S úctou a poďakovaním za Vašu ochotu prispieť na spoločné dobro

 doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.,

  predsedníčka SD

vyhlasenie_2021

Tu stiahni v pdf.