Synoda vo farnosti

V októbri minulého roka sme na výzvu pápeža Františka vstúpili do diecéznej fázy Synody 2021-2023. Synodálny proces už nie je len zhromaždenie biskupov, ale cestou pre všetkých veriacich. A každá miestna cirkev v ňom zohráva svoju dôležitú úlohu. Druhý vatikánsky koncil posilnil vedomie, že všetci pokrstení, tak členovia hierarchie, ako aj laici, sú povolaní aktívne sa podieľať na spásnej misii Cirkvi.

V našej arcidiecéze sa postupne do tohto procesu zapájajú farnosti a rôzne spoločenstvá, v ktorých budú napomáhať tzv. koordinátori. Aj naša farnosť sa už zaregistrovala do diecéznej fázy Synody a synodálne stretnutia v našej farnosti bude koordinovať náš farník PaeDr., ThDr. Ondrej Krajňák, PhD. (0905 528 319, krajnako@gmail.com). Ďakujeme, že vzal na seba túto službu. Jeho úlohou bude pomáhať nám, aby sme umožnili čo možno najširšiu účasť veriacich, tých blízkych životu farnosti i tých vzdialených.

Najprv sa pokúsime vytvoriť širší farský synodálny tím. Synoda znamená „spoločné kráčanie“. Cieľom je zorganizovať čo možno najväčší počet tzv. konzultačných stretnutí v malých skupinách (do 10 ľudí), kde bude možné vypočuť každého. Budeme sa spoločne zhovárať na tému: Ako sa uskutočňuje toto „spoločné kráčanie“ dnes v našej miestnej cirkvi? Aké kroky nás Duch vyzýva urobiť, aby sme rástli v našom „spoločnom kráčaní”? Túto tému môžeme premeniť na drobné v 10 okruhoch súvisiacich tém.

Cieľom synody je 

POČÚVAŤ: počúvať Božie Slovo, počúvať sa navzájom; počúvať Ducha Svätého. Spoločne načúvať, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi a kam ju vedie.

MAŤ ÚČASŤ: Synoda má prebudiť spoluzodpovednosť a zapájať všetkých do poslania Cirkvi. Máme príležitosť stať sa Cirkvou blízkosti.

ROZLIŠOVAŤ: Synoda je cestou skutočného duchovného rozlišovania, aby sme rozpoznali, kam nás Duch Svätý vedie pre dobro všetkých.

OBNOVIŤ: Synoda môže vdýchnuť nový život cirkevným inštitúciám, môže spustiť oživenie alebo založenie pastoračných rád alebo novej služby vo farnosti.

VYJSŤ NA PERIFÉRIE: nás má vyprovokovať, aby sme vychádzali k vzdialeným, počúvali ich a hľadali, ako im účinnejšie odovzdať Evanjelium ako svetlo pre ich život.

Pozývame vás zapojiť sa do synodálneho procesu. Pozývame vás k spoločnému kráčaniu. Pozývame Vás k modlitbe za synodu. Povedzte nášmu koordinátorovi, že máte túžbu zapojiť sa, pomôcť. Postupne vás budeme informovať o postupe synodálnych procesov v našej farnosti. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí odpovedia na Ježišovo pozvanie k spoluúčasti a veríme, že Duch Svätý vleje obnovený život do našej farnosti a nové impulzy.

Viac informácií o synode nájdete na arcidiecéznej webstránke Synody: synoda.abuba.sk.

Farský „pastiersky list“ otca Juraja Vitteka k spusteniu synodálnych procesov vo farnosti na 5. cezročnú nedeľu (6. február 2022) s pozvaním farníkov do synodálnych stretnutí: „Synodalita – opäť s odvahou hodiť siete“.

Arcidiecézna syntéza : https://synoda.abuba.sk. Celoslovenská syntéza (a iné diecézne syntézy): https://www.synoda.sk/sk/diecezy.

Farská syntéza z konzultačných stretnutí

synteza-farnost-Sv.Rodiny-v-Petrzalke_final

Nasledujúca modlitba Adsumus sa v dejinách používala na konciloch, synodách a iných cirkevných zhromaždeniach po stáročia.
Pripisuje sa svätému Izidorovi zo Sevilly (560 – 636).
Prv ako začneme tento synodálny proces, vzývajme touto modlitbou Ducha Svätého,
aby pôsobil v nás, aby sme boli jedno spoločenstvo a jeden ľud milosti.