Odkazy na iné farnosti a subjekty

ABÚ – stránky Arcibiskupského úradu v Bratislave

Spoločné Dobro – občianske združenie našich farníkov

Skauti – skautský oddiel Prieskumníci spolupracujúci s našou farnosťou


Webové stránky farností bratislavských dekanátov

I. obvod (Staré Mesto)
Alžbetínky – kostol sv. Alžbety, Špitálska 21, 812 32 BA
Blumentál – kostol Nanebovzatia Panny Márie, RKFÚ Vazovova 8, 811 07 BA
Katedrála – katedrála sv. Martina, RKFÚ Kapitulská 9, 811 01 BA
Dominikáni – kostol Panny Márie Snežnej, Na kalvárii 10, 811 04 BA
Trojička – kostol Trinitárov, RKFÚ Veterná 1, 811 03 BA
Františkáni – kostol Zvestovania Pána, Františkánska 2, 811 01 BA
Jezuiti – kostol Najsv. Spasiteľa, Františkánske nám. 5, 814 99 BA
Kapucíni – kostol sv. Štefana, Župné nám. 10, P.O.BOX 235, 811 03 BA
Milosrdní bratia – kostol Navštívenia Panny Márie, Nám. SNP 11, 811 06 BA
Modrý kostol – kostol sv. Alžbety, RKFÚ Bezručova 2, 811 09 BA
Notre Dame – kostol Nanebovzatia Panny Márie, Jesenského 4, 811 02 BA
Podhradie – kostol Najsv. Trojice, Žižkova 7, 811 01 BA
Redemptoristi – kostol sv. Cyrila a Metoda, Puškinova 1, 811 04 BA
Uršulínky – kostol Loretánskej Panny Márie, Uršulínska 3, 811 01 BA
Kostol sv. Ladislava – Špitálska 7, 811 08 BA
Katedrála – Chrám Povýšenia sv. Kríža (gr.-kat.), 29. augusta 7, 811 08 BA

II. obvod (Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa)
Podunajské Biskupice – kostol sv. Mikuláša, RKFÚ Trojičné nám. 4, 821 06 BA
Podunajské Biskupice – kostol sv. Kríža, Biskupická, 822 56 BA
Prievoz – kostol Najsv. Srdca Ježišovho, Kaštieľska, 821 05 BA
Ružinov – kostol sv. Vincenta de Paul, RKFÚ Tomášikova 8, 820 12 BA
Saleziáni – kostol Panny Márie Pomocnice, RKFÚ Miletičova 7, 821 08 BA
Saleziáni Trnávka – kostol sv. Don Bosca, RKFÚ Okružná 13, 821 04 BA
Vrakuňa – kostol Mena Panny Márie, RKFÚ Poľnohospodárska 3, 821 07 BA

III. obvod (Nové Mesto, Rača, Vajnory)
Teplická – kostol Kráľovnej rodiny, RKFÚ Teplická 2, 831 02 BA
Kramáre – kostol Najsv. Srdca Ježišovho, RKFÚ Klenová 87, 831 01 BA
Rača – kostol sv. Filipa a Jakuba, RKFÚ Alstrova 121, 831 06 BA
Krasňany – katedrála sv. Šebastiána, Pekná cesta, BA
Vajnory – kostol Sedembol. Panny Márie, RKFÚ Baničova 14, 831 07 BA

IV. obvod (Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač)
Devín – kostol sv. Kríža, RKFÚ Štítová 2, 841 10 BA
Devínska Nová Ves – kostol Ducha Sv., RKFÚ Istrijská 15, 841 07 BA
Dlhé Diely – kostol Narodenia Panny Márie, RKFÚ Pribišova 49, 841 05 BA
Dúbravka – kostol sv. Kozmu a Damiána, Strmé sady, RKFÚ Brižitská 15, 841 01 BA
Dúbravka – kostol Ducha Sv., kancelária FÚ Sch.-Trnavského 19, 841 01 BA
Karlova Ves – kostol sv. Michala Archanjela, Karloveská 2, 841 04 BA
Minoriti – kostol sv. Františka, Nám. sv. Františka 4, 841 04 BA
Lamač – kostol sv. Margity, RKFÚ Vrančovičova 58, 841 03 BA
UPC Mlynská dolina – kostol sv. Jozefa Freinademetza, Staré grunty 36, 841 04 BA
Záhorská Bystrica – kostol sv. Petra a Pavla, Sv. Pia X. č. 1, 841 06 BA

V. obvod (Petržalka, Jarovce Rusovce, Čunovo)
Čunovo – kostol sv. Michala Archanjela, RKFÚ Sochorova 3, 851 10 BA
Jarovce – kostol sv. Mikuláša, RKFÚ Mandľová 90, 851 10 BA
Rusovce – kostol sv. Márie Magdalény, RKFÚ Gerulatská 63, 851 10 BA
Petržalka I – kostol Povýšenia sv. kríža, RKFÚ Daliborovo nám. 1, 851 01 BA
Petržalka II – kostol Sv. Rodiny, RKFÚ Romanova 35, P.O.BOX 87, 851 02 BA
Petržalka III – kostol Sedembol. Panny Márie, RKFÚ Betliarska 3, P.O.BOX 38, 851 07 BA
Saleziáni – kaplnka sv. Dominika Sávia, Mamateyova, 851 04 BA
Verbisti – kostol sv. Arnolda Janssena, Krupinská 2, 851 01 BA

Priradené farnosti ku dekanátu BA-SeverMarianka – kostol Narodenia Panny Márie, Nám. 4. apríla 20, 900 33 Marianka
Stupava – kostol sv. Štefana kráľa, RKFÚ Nám. sv. Trojice 1, 900 31 Stupava
Borinka – kostol Božského Srdca Ježišovho
Vysoká pri Morave – kostol sv. Ondreja, Hlavná 66, 900 66 Vysoká pri Morave
Zohor – kostol sv. Margity Antiochijskej, RKFÚ Nám. 1. mája 33, 900 51 Zohor