Kontakt

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Svätej rodiny – Petržalka II.

Poštová adresa:

Námestie Jána Pavla II. č. 1
851 02  BRATISLAVA 5

Ďalšia možnosť korešpondencie s farským úradom:
P. O. BOX 87
851 02  BRATISLAVA 5

Website: www.svatarodina.sk

Email: svatarodina@gmail.comba-svatej-rodiny@ba.ecclesia.sk

Telefón: 02 / 6381 16 95 (kancelária farského úradu)

farár-moderátor, PhDr. Juraj Vittek, PhD.: 0907 / 712 984, juraj.vittek@gmail.com, jvittek@ba.ecclesia.sk, www.jurajvittek.sk
kaplán, Mgr. Dominik Poláček: dpolacek@ba.ecclesia.sk
diakon, Mgr. Radovan Pavlík: ‭0908 / 939 765‬, rpvp7172@gmail.com

gr.kat. protopresbyter, Mgr.  Ľubomír Matejovič: 0905 532 971, lmatejovic@ba.ecclesia.sk

Úradné hodiny:

V úradných záležitostiach nás kontaktujte v úradných hodinách v kancelárii farského úradu. Po sv. omšiach máme obyčajne viac pastoračných povinností a tak je v tomto čase náročné pre nás vybavovať úradné záležitosti. V prípade potreby nás kontaktujte emailom alebo telefonicky, aby sme si dohodli čas stretnutia v inom čase, ako sú úradné hodiny.

Pondelok, Streda, Piatok: 16.00 h – 17.00 h.

Úradné hodiny – prázdniny:

Pondelok: 16.00 h – 17.00 h.


Bankové spojenie:

Bežný účet: SK55 0900 0000 0050 3173 4624 (Slovenská sporiteľňa)

Bežný investičný účet: SK61 3100 0000 0040 0070 5105 (Primabanka)

IČO: 31752551

DIČ: 2022797172

Ako nás nájdete:

Kostol Svätej Rodiny sa nachádza na Námestí Jána Pavla II. neďaleko budovy Technopol.
Do kostola je možné sa dostať:
– autobusom č. 88 z autobusovej stanice Mlynské Nivy, je potrebné vystúpiť na zastávke Ekonomická univerzita a potom ďalej autobusom č. 98, je potrebné vystúpiť na zastávke Tupolevova (zastávka je na znamenie)
– autobusom č. 93 z Hlavnej stanice, je potrebné vystúpiť na zastávke Jiráskova a pokračovať ďalej po Pajštúnskej ulici
– autobusom č. 94 z Blumentálu (cez Zochovu, Aupark, ŽST Petržalka), je potrebné vystúpiť na Jiráskovej a pokračovať ďalej po Pajštúnskej ulici
– autobusom č. 96 z Letiska, je potrebné vystúpiť na zastávke Markova a pokračovať peši ku kostolu popri skateparku
– autobusom č. 83 z centra mesta (Zochova, Aupark), je potrebné vystúpiť na zastávke Bradáčova alebo Technopol a pokračovať pešo cez mŕtve rameno Dunaja ku kostolu
– autobusom č. 98 z Bajkalskej, je potrebné vystúpiť na zastávke Tupolevova (zastávka je na znamenie)