Príprava na X. svetové stretnutie rodín

Súbežne so synodálnym dianím v našej farnosti i diecéze prebieha aj príprava na X. svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční 22. júna 2022 v Ríme. Témou je „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Tentoraz bude mať celkom novú formu a je to prozreteľnostná príležitosť zapojiť do svetového podujatia všetky rodiny, ktoré túžia pocítiť, že sú súčasťou cirkevného spoločenstva. Počas stretnutia v Ríme sa bude môcť každá diecéza stať centrom lokálneho stretnutia pre vlastné rodiny a komunity. Ide o cennú príležitosť vložiť sa s nadšením do rodinnej pastorácie: manželské páry, rodiny a duchovní pastieri pospolu.

Pápež František nás pozýva: „A tak s odvahou, drahí duchovní pastieri a drahé rodiny, pomáhajte si navzájom pri organizovaní stretnutí v diecézach a vo farnostiach!“

Na podnet rodín a rodinného spoločenstva našej farnosti sme sa s radosťou rozhodli zorganizovať takúto prípravu a posilniť pastoráciu rodín v našej farnosti. Bude to iste aj posilnenie prebiehajúcej synodality. Vyberieme sedem nedieľ do júna tohto roka, kedy pri farskej svätej omši o 9.00h sa budeme venovať jednej zo siedmich tém katechéz. Po svätej omši sa – nakoľko pandemická situácia dovolí – stretneme v neformálnej atmosfére v pastoračnom centre.

Súčasťou tejto prípravy budú aj požehnania rodín, obnova manželských sľubov, aktivity pre deti a iné iniciatívy, ktoré budú môcť byť vzájomným povzbudením na ceste rodinného života a utužením spoločenstva vo farnosti, aby sme viac pocítili, že farnosť je pre nás zázemím a domovom. O týchto nedeliach vás budeme informovať vždy v predchádzajúcu nedeľu a rozpis nájdete aj tu, kde budete zároveň môcť sledovať tieto aktivity. Už teraz pozývame všetky rodiny našej farnosti, aby sa zapojili a zúčastnili!

Viac informácií, katechézy, vysvetlenia loga stretnutia, text a hudba hymny, materiály, pozvania klikni na stránku www.svetovestretnutierodin.sk.

Dátumy a témy stretnutí rodín v našej farnosti (svätá omša o 9.00h):

1. „Povolanie a rodina“ – 27. 2. (8. cezročná nedeľa)

2. „Povolaní k svätosti“ – 13. 3. (2. pôstna)

3. „Nazaret – urobiť lásku normálnou“ – 27. 3. (4.pôstna)

4. „Všetci sme deti, všetci sme bratia“ – 8. 5. (4. veľkonočná nedeľa)

5. „Otcovia a matky“ – 15. 5. (5. veľkonočná nedeľa, Deň matiek)

6. „Starí rodičia a seniori“ – 22. 5. ( 6. veľkonočná nedeľa)

7. „Môžem? Ďakujem! Prepáč!“ – 19. 6. (12. cezročná nedeľa)