Farské oznamy (12. 1. 2020, Nedeľa Krstu Krista Pána)

Liturgický kalendár Úmysly Nedeľa 12.1. KRST KRISTA PÁNA SLÁVNOSŤ 7.30 ML + dcéra Eva, rodičia z oboch strán a ostatní príbuzní 9.00 JV Za farníkov 10.30 JD + Mária, Michal, Magdaléna 18.00 JV Za dary Ducha Svätého a požehnanie pre rodinu Pondelok 13.1. sv. Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi, ľ.spom. 7.00 JV Za zdravie a Božiu pomoc pre syna