Anketa o „Pápežskej lúke“

Anketa Chcel by som povzbudiť všetkých našich farníkov, Petržalčanov, Bratislavčanov i ostatných, ktorým záleží na budúcom urbanistickom vývoji výnimočného a symbolického miesta tzv. „Pápežskej lúky“ pri kostole Svätej rodiny v Petržalke, aby sa zapojili do tejto ankety, ktorá je dobrou iniciatívou, ktorej zámerom je vytvoriť občiansku diskusiu a zaangažovanosť: https://kdh.sk/anketa/ Skúsenosť nás učí, že tzv.

Primície – vdp. Peter Repko

Dňa 12. júna 2021 bol v katedrále svätého Martina vysvätený za kňaza Peter Repko, ktorý vyrástol v našej farnosti a odmalička miništroval od čias omší v Zrkadlovom háji počas začiatkov farnosti, ktorú založil vdp. Jozef Karáč (1995). V nedeľu 13. júna 2021 slávil v našom kostole Svätej rodiny svoju slávnostnú primičnú svätú omšu. Primičným kazateľom