Bodovanie odpovedí

Na konci každej stredajšej sv. omše kňaz dáva otázku do budúceho týždňa. PODPÍSANÚ odpoveď (meno aj priezvisko!) na otázku vložíte pred nasledujúcou stredajšou detskou omšou do košíka, ktorý je umiestnený vpredu pred oltárom. Na konci detskej omše sa potom vylosuje výherca, pričom všetci, ktorí odpovedali správne, dostávajú 1 bod, pri čiastočne správnych odpovediach dostávajú 0,5 bodov. Po získaní každých 10 bodov bude dieťa odmenené za horlivosť.

Otázka do budúceho týždňa:
Dve z troch detí, ktorým sa zjavila Panna Mária vo Fatime boli vyhlásené za svätých. Ktoré? Kto, kde a kedy ich vyhlásil za svätých?

Otázka z minulého týždňa: 

Ako sa volalo 12 apoštolov?


UPOZORNENIE:

Neuznávame odpovede vytlačené na počítači ani odpovede napísané rodičmi.
Neuznávame dodatočne odovzdané odpovede.
Neuznávame odpovede posielané e-mailom ani SMS správou.
Nemôžeme uznať ani nepodpísané odpovede (treba meno aj priezvisko)


 1. Benešová Anabela 8
 2. Bláha Samuel 13,5
 3. Branická Cailey 4
 4. Buček Filip 18,5
 5. Cibulková Emma 4,5
 6. Danková Barbora 5,5
 7. Droberjárová Dáša 22,5
 8. Dujava Samuel 13,5
 9. Mia Ďurdíková 1,5
 10. Ebringer Adam 7,5
 11. Frantová Sára 7,5
 12. Frankovičová Nina 23
 13. Garady Róbert 20,5
 14. Grús Samuel 7,5
 15. Hadida Šimon 8
 16. Hlocký Šimon 7
 17. Hanajíková Karin 14,5
 18. Hlôška Michal 17,5
 19. Hrabková Lenka 15
 20. Chudá Viviana 3
 21. Chudíková Barbora 20,5
 22. Ihnát Matúš 21,5
 23. Kobetičová Kristína 13
 24. Kohútová Laura 7
 25. Kovácsová Simona 17,5
 26. Kovácsová Terézia 15,5
 27. Kozel Oliver 22,5
 28. Krajčiová Ivana 2
 29. Lelkeš Lukáš 11,5
 30. Levkaničová Viktória 19,5
 31. Macáková Terézia 3
 32. Magna Richard 17
 33. Magnová Kamília 17,5
 34. Malinovská Mia 18,5
 35. Matejovičová Nelka 12,5
 36. Mercová Sofia 13,5
 37. Michaliaková Adela 2,5
 38. Mindová Michaela 4
 39. Palovič Tomáš 15
 40. Pivarči Philip 8,5
 41. Pivarč Peter 3
 42. Pokorný Adrián 4
 43. Ralbovská Lívia 4
 44. Rábek Štefan 20
 45. Rebrošová Ema 20
 46. Revická Zuzana 19,5
 47. Sroka Tomáš 12,5
 48. Svrček Peter 18
 49. Szabo Marcus 15
 50. Šereš Oliver 6,5
 51. Škrinár Richard 10,5
 52. Talian Milan 2
 53. Tököly Maggie 13,5
 54. Valašková Sofia 23,5
 55. Vojtek Adam 12
 56. Zeman Michal 15
 57. Zsigová Nela 3,5