Kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sa nachádza v budove bývalej škôlky na Rovniankovej ulici č. 10, kde sídlia sestry Misionárky lásky (Sestry Matky Terezy), ktoré sa venujú primárne starostlivosti o tých najúbohejších. Kaplnka bola zriadená spolu s rehoľným domom v roku 1997. V kaplnke je centrom kríž na stene za obetným stolom, vedľa ktorého je nápis „Žíznim“. Naľavo sa nachádza 14 zastavení krížovej cesty. Súčasťou kaplnky je jednoduchý svätostánok, priestor slúži aj ako adoračná kaplnka. Sv. omše tu bývajú v pondelok až piatok ráno o 6.45 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.