História farnosti

Rímkokatolícka farnosť Svätej Rodiny vznikla 1. júla 1995 odčlenením z farnosti Bratislava-Petržalka (Daliborovo námestie). Za jej prvého farára bol ustanovený dekan dp. Jozef Karáč. Až do postavenia vlastného kostola sa sväté omše slávili v nedeľu  v Dome kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici (každú nedeľu o 8.00, 9.30 a 11.00 hod.) a počas týždňa v kaplnke sestier Misionárok lásky na Rovniankovej ulici (pondelok, streda až piatok o 18.00 hod., v sobotu ráno 7.30 hod.). Pre farára bol zaobstaraný byt na Romanovej 35 na šiestom poschodí, ktorý farnosť užívala až do roku 2013, teda takmer 18 rokov.

V júni roku 2001 bol bratislavsko-trnavským arcibiskupom-metropolitom Mons. Jánom Sokolom posvätený pozemok na Pajštúnskej ulici určený pre výstavbu kostola. 22. júna 2001 sa začalo so stavbou kostola. Významným medzníkom v živote farnosti bola návšteva svätého Jána Pavla II., ktorý na priestranstve pred vtedy ešte nedokončeným kostolom, ktorý slúžil ako sakristia pre biskupov, slávil dňa 14. septembra 2003 svätú omšu spojenú s blahorečením biskupa Vasiľa Hopku a sestry Zdenky Schelingovej. Na príprave návštevy Svätého Otca sa podieľalo viacero našich farníkov.

Prvá svätá omša, ktorá bola slávená už v našom novom kostole, bola 24. decembra 2003 o 24.00 hod. vysielaná v priamom prenose STV 1. Posledná sv. omša, ktorá bola slávená ešte v DK Zrkadlový háj, bola 4. januára 2004. Dňa 2. júla 2005 bol náš chrám konsekrovaný Mons. Jánom Sokolom, bratislavsko-trnavským arcibiskupom-metropolitom. 18. septembra 2005 sa na priestranstve pred kostolom slávila sv. omša pri vyvrcholení Tretieho celoslovenského eucharistického kongresu a hlavným celebrantom bol pápežský legát J. Em. kardinál Jozef Tomko. V roku 2007 bol rokom zmeny farára a novým farárom sa stal dp. Jozef Dúc. V máji 2009 sa v našej farnosti konali prvé ľudové misie vedené pátrami redemptoristami (p. Michal Zamkovský CSsR, p. Martin Huk CSsR a p. Martin Zanovit CSsR). 28. júna 2010 sa začalo s výstavbou pastoračného centra a fary, ktorá bola dokončená na jeseň 2013. Vo februári 2012 bol zmenený nedeľný bohoslužobný poriadok dopoludňajších svätých omší kvôli zmene vysielacieho času rozhlasových sv. omší z 9.30 na 9.00 hod. Sväté omše v nedeľu teda bývajú o 7.45, 9.00, 11.00 a 18.00 hod.

 • jar 2013 – dokončenie parkoviska pred kostolom
 • jún 2013 – kňazi pôsobiaci vo farnosti využívajú byty v novostavbe pastoračného centra namiesto bytu na Romanovej 35
 • 14. september 2013 – 10. výročie návštevy bl. Jána Pavla II. v našej farnosti
 • 20. október 2013 – vyslúženie sviatosti birmovania Mons. Františkom Rábekom, vojenským ordinárom
 • 24. november 2013 – požehnanie pastoračného centra J.E.Mons. Stanislavom Zvolenským, bratislavským arcibiskupom-metropolitom
 • 25. decembra 2013 – o 9.00 hod. slávil svätú omšu bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko
 • 14. septembra 2014 pri príležitosti výročia návštevy sv. Jána Pavla II. celebroval sv. omšu o 11.00 hod. ThLic. Daniel Dian, ceremoniár pri návšteve pápeža
 • 28. decembra 2014 pri hodovej sv. omši o 11.00 hod. požehnal otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský priestory diecézneho Centra pre rodinu (don Valábek, SDB)
 • 1. júla 2015 nastala zmena vo vedení farnosti, keď farára Jozefa Dúca a kaplána Radovana Rajčáka vystriedali o. Juraj Vittek a o. Andrej Šottník. Do farnosti pribudol aj bohoslovec komunity Oratória sv. Filipa Neriho Milan Jaroš.
 • na jeseň v roku 2015 prebehla najnutnejšia úprava presbytéria nášho chrámu a na jar 2016 sa uskutočnila výmena ozvučenia.
 • 13. júna 2016 navštívil kostol a zúčastnil sa na zasadnutí Liturgickej komisie KBS J.Em. kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktorý celebroval večernú sv. omšu.