20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Petržalke

Záznam príhovoru apoštolského nuncia, ktorý odznel počas svätej omše:

Ďalšie fotografie (Z. Kostková, Človek a viera):

https://www.clovekaviera.sk/detail-galerie/a8c067a4-4d6a-4d04-b4ed-1e7f1be09e0c?check_logged_in=1

https://www.clovekaviera.sk/detail-galerie/1154ef02-60ed-4813-8ae8-ab4a672623b9

https://www.clovekaviera.sk/detail-galerie/fe4f8ad4-8c09-40b3-b60a-b49a9c6a75f2

Otec nuncius nám zanechal osobitné požehnanie a poďakovanie a závoreň pozval našu farnosť, aby sme ho prišli navštíviť na nunciatúru (aj keď nie všetci aspoň toľko, koľkí sa tam zmestíme). Urobil tak aj v iných farnostiach, ktoré navštívil. Je to preňho spôsob ako lepšie spoznať Cirkev na Slovensku. Termín ešte dohodneme niekedy po novom roku. Bude to príležitosť mu osobne poďakovať za jeho návštevu, ktorá bola veľkým povzbudením vo viere pre mnohých.

Pri agapé a neformálnych stretnutiach sme pripravili aj akadémiu v podobe spomienkových videí a vystúpenia majstra slova, spisovateľa, básnika a textára, Daniela Heviera, ktorý napísal libretto k jednému z najúspešnejších muzikálov o svätom Jánovi Pavlovi II. s názvom Povolanie pápež. Prítomným odovzdal výber svojich textov o Jánovi Pavlovi II.

Tu sú spomienkové videá na udalosti spred 20 rokov: