15. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Petržalke

Udalosť spred 15 rokov sa zapísala veľkými písmenami do dejín našej farnosti, našej mestskej časti, hlavného mesta i celej krajiny. Bolo to práve na sviatok Povýšenia sv. Kríža v roku 2003. Návšteva sv. Jána Pavla II. bola určitým korunovaním porevolučnej snahy opäť vybudovať na Slovensku kresťanský život Cirkvi po dlhoročnom prenasledovaní. Petržalka bola symbolom. Petržalku