Červená streda v našom kostole

BENEFIČNÉ PODUJATIE „Skúšaní vo viere“ je súčasťou iniciatívy Červená streda.Je to už 2. ročník benefičného podujatia „Skúšaní vo viere“.Chceme ním upriamiť pozornosť na našich trpiacich bratov a sestry vo viere – utláčaných a prenasledovaných kresťanov. 🔴 Udalosť sa uskutočnila pri príležitosti medzinárodnej iniciatívy ČERVENÁ STREDA, ktorou pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi každoročne poukazuje

KONCERT PRE ARMÉNSKO

Vo štvrtok 2. novembra 2023 sme v našom kostole mali česť hosťovať Koncert pre Arménsko, ktorý usporiadal Trnavský samosprávny kraj a OZ„Občiansky klub Trnava“ aj v mestách Trnava a Nitra.S podporou nášho otca arcibiskupa sa uskutočnil tento koncert aj u nás v Petržalke. Acapella koncert ženského súboru z Jerevanu Luys quintet predstavil dve skladby gregoriánskeho

Večer svätých

Pri príležitosti sviatku všetkých svätých sa v našej farnosti už po 7. krát uskutočnil duchovno-zábavný program pre deti „Večer svätých“. Detiprišli oblečené ako anjeli, či svätí. Po programe v pastoračnom centre nasledovala sv. omša pri sviečkach a potom deti navštívili chudobných sestier Misionárok lásky v Dome Betlehem, kde odovzdali dary pre chudobných. Foto: Z.Kostková z

20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Petržalke

Záznam príhovoru apoštolského nuncia, ktorý odznel počas svätej omše: Ďalšie fotografie (Z. Kostková, Človek a viera): https://www.clovekaviera.sk/detail-galerie/a8c067a4-4d6a-4d04-b4ed-1e7f1be09e0c?check_logged_in=1 https://www.clovekaviera.sk/detail-galerie/1154ef02-60ed-4813-8ae8-ab4a672623b9 https://www.clovekaviera.sk/detail-galerie/fe4f8ad4-8c09-40b3-b60a-b49a9c6a75f2 Otec nuncius nám zanechal osobitné požehnanie a poďakovanie a závoreň pozval našu farnosť, aby sme ho prišli navštíviť na nunciatúru (aj keď nie všetci aspoň toľko, koľkí sa tam zmestíme). Urobil tak aj v iných farnostiach,

7 kostolov

Návšteva svätých miest prinášala od počiatkov kresťanstva v srdciach veriacich mnohé duchovné ovocie. Návšteva siedmich kostolov je oratoriánska tradícia, ktorá má svoju históriu v Ríme. Svätý Filip Néri objavil duchovnú silu nočných návštev kostolov ešte v 16. storočí, keď v nočnom Ríme na potulkách mestom hľadal ducha – a teda autentickú kresťanskú duchovnosť, živý vzťah

Farská zábava

Po pandémii by sme opäť raz radi zorganizovali príležitosť k neformálnemu stretnutiu prostredníctvom Farskej zábavy. Pozývame všetkých na toto podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 28. januára. Mottom tohtoročnej farskej zábavy je „Buďme k sebe navzájom milosrdní a láskaví!“ Začne sa svätou omšou o 17.30 v kostole a po nej začne zábava v pastoračnom centre. Súčasťou podujatia je okrem tanca a dobrej nálady aj