Quarantore – 40hodinová adorácia

(12.6.-14.6. 2020, Kostol Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke) V rámci sviatku Božieho Tela a Krvi sa uskutočnila tradičná oratoriánska 40-hodinová eucharistická adorácia (Quarantore) v našom Kostole Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke v dňoch 12.6.-14.6. 2020 (od piatka 15.00h do nedele 7.00h). Ďakovali sme za Božiu pomoc počas pandémie, jej skoré ukončenie a za jednotu Cirkvi. Nie je celkom jasné,

15. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Petržalke

Udalosť spred 15 rokov sa zapísala veľkými písmenami do dejín našej farnosti, našej mestskej časti, hlavného mesta i celej krajiny. Bolo to práve na sviatok Povýšenia sv. Kríža v roku 2003. Návšteva sv. Jána Pavla II. bola určitým korunovaním porevolučnej snahy opäť vybudovať na Slovensku kresťanský život Cirkvi po dlhoročnom prenasledovaní. Petržalka bola symbolom. Petržalku