Primície – vdp. Peter Repko

Dňa 12. júna 2021 bol v katedrále svätého Martina vysvätený za kňaza Peter Repko, ktorý vyrástol v našej farnosti a odmalička miništroval od čias omší v Zrkadlovom háji počas začiatkov farnosti, ktorú založil vdp. Jozef Karáč (1995). V nedeľu 13. júna 2021 slávil v našom kostole Svätej rodiny svoju slávnostnú primičnú svätú omšu. Primičným kazateľom

Božie Telo – procesia

Na sviatok Božieho Tela, vo štvrtok 3. júna 2021 sme slávnosťou Božieho Tela a Krvi a eucharistickou procesiou poďakovali za dar Eucharistie. Vďaka všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do včerajšej oslavy Božieho Tela. Ježiš je tu milovaný. Nech sa zmocňuje svojou láskou svojho územia (bl. Charles Foucauld). Eucharistické slnko nám pohladilo tvár. Svätý Ján Mária

Quarantore

V príprave na Turíce sme pripravili tradičnú oratoriánsku 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (Quarantore), ktorá sa uskutočnila v Kostole Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke v dňoch 21.5.-23.5.2021 (od piatka 15.00h do nedele 7.00h). Prosili sme za skoré ukončenie pandémie a za obnovu společenského života.Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40

Quarantore – 40hodinová adorácia

(12.6.-14.6. 2020, Kostol Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke) V rámci sviatku Božieho Tela a Krvi sa uskutočnila tradičná oratoriánska 40-hodinová eucharistická adorácia (Quarantore) v našom Kostole Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke v dňoch 12.6.-14.6. 2020 (od piatka 15.00h do nedele 7.00h). Ďakovali sme za Božiu pomoc počas pandémie, jej skoré ukončenie a za jednotu Cirkvi. Nie je celkom jasné,