Farská zábava

V sobotu 20. januára sa uskutočnol ďalší ročník našej farskej zábavy. Výťažok z tomboly bol venovaný chudobným Sestier misionárok lásky v dome Betlehem. Zábava sa začala svätou omšou o 17.30h, ktorú celebroval bývalý kaplán vdp. Marián Lukáč, farár v Borskom Mikuláši.

Fotografie (Z. Kostková, Človek a viera): https://www.clovekaviera.sk/detail-galerie/dc8c1817-8fe3-45e4-a870-9f192ff812bd