Quarantore

V príprave na Turíce sme pripravili tradičnú oratoriánsku 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (Quarantore), ktorá sa uskutočnila v Kostole Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke v dňoch 21.5.-23.5.2021 (od piatka 15.00h do nedele 7.00h). Prosili sme za skoré ukončenie pandémie a za obnovu společenského života.
Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Neri. Číslo 40 má v biblickom zjavení veľký význam, nájdeme ho takmer 50 krát vo Svätom Písme. Ale pobožnosť modlitby 40 hodín sa viaže najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša (od tretej v piatok popoludní do siedmej nedeľného rána je presne 40 hodín). Najmä od čias svätého Filipa sa táto modlitba konala pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Ide o nepretržitú modlitbu 40-tich hodín – deň/noc. Svätý Filip sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby.

Ďalšie fotografie (Z. Kostková, clovekavira.cz) tu.