Božie Telo – procesia

Na sviatok Božieho Tela, vo štvrtok 3. júna 2021 sme slávnosťou Božieho Tela a Krvi a eucharistickou procesiou poďakovali za dar Eucharistie.

Vďaka všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do včerajšej oslavy Božieho Tela. Ježiš je tu milovaný. Nech sa zmocňuje svojou láskou svojho územia (bl. Charles Foucauld). Eucharistické slnko nám pohladilo tvár. Svätý Ján Mária Vianney mal tento sviatok zvlášť rád. Nazýval ho „Fête-Dieu“ (Oslava-Boh). Mohli sme v tomto tajomstve Eucharistie prežiť aj tajomstvo Vtelenia i tajomstvo Veľkej Noci. Quarantore a Procesia boli pre nás možnosťou v tomto roku obmedzení prejaviť osobne a fyzicky svojou prítomnosťou a prejavmi zbožnosti svoju lásku Kristovi. Bohu vďaka. Benedictus Deus in saecula.
(Foto: Z. Kostková).

Dalšie foto tu: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/29ac97c0-f668-496c-a876-48f7156b0248