Pôstny Klub abstitentov M. Talbota

Náš pôstny KLUB ABSTINENTOV MATTA TALBOTA má už 24 členov. Toto duchovné spoločenstvo vzalo na seba záväzok zrieknuť sa alkoholu počas 40-denného obdobia pokánia. Väčšina z nás nemá problém so závislosťou, väčšina pije alkohol len príležitostne alebo vôbec. Niektorí majú blízkych či známych, ktorí sa dostali do područia závislosti a nejakým spôsobom sa ich toto utrpenie dotýka. Tento druh nášho dobrovoľného pôstu a abstinencie je určený pre všetkých, ktorí sa chcú cvičiť v sebaovládaní, ale môže byť povzbudením pre ľudí závislých od alkoholu, ktorí sú tiež vítaní. Môžeme tejto abstinencii dať duchovný rozmer tým, že ho obetujeme aj ako akt solidarity s tými, ktorí nevedia dostať alkohol alebo iné závislosti pod kontrolu a na vyprosenie milosti bojovať proti závislosti.

„Nikdy nepohŕdaj človekom, ktorý sa nedokáže vzdať alkoholu. Je ľahšie dostať sa z pekla!“ napísal raz Matt svojej sestre.
Dnes každý člen dostal medailón nášho patróna ctihodného Matta Talbota. Môžte sa pridať kedykoľvek: oratoriumsk@gmail.com

Modlitba za závislých na príhovor ct. Matta Talbota
Bože milosrdenstva a zľutovania, dobrorečíme ti v mene Tvojho syna, Ježiša Krista, ktorý poskytol pomoc každému, kto sa k nemu obrátil. Daj svoju silu tým, ktorí sú zviazaní reťazami závislosti. Zaviň ich do svojej lásky a navráť im slobodu Božích detí. Pane, so súcitom hľaď na všetkých, ktorí stratili svoje zdravie a slobodu. Navráť im istotu tvojho neprestajného zľutovania a posilni ich v úsilí o vyliečenie. Tým, ktorí o nich dbajú, dopraj trpezlivé porozumenie a lásku, ktorá vytrvá. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.