7 kostolov

Návšteva svätých miest prinášala od počiatkov kresťanstva v srdciach veriacich mnohé duchovné ovocie. Návšteva siedmich kostolov je oratoriánska tradícia, ktorá má svoju históriu v Ríme. Svätý Filip Néri objavil duchovnú silu nočných návštev kostolov ešte v 16. storočí, keď v nočnom Ríme na potulkách mestom hľadal ducha – a teda autentickú kresťanskú duchovnosť, živý vzťah s Ježišom Kristom. Vyhľadával samotu katakomb a iných opustených miest, presúval sa v noci od kostola ku kostolu, pri svetle sviečky alebo mesačného svitu čítaval duchovné knihy a hľadal „ducha“, chcel si vyprosiť „ducha“, teda duchovnú horlivosť. Svätý Filip nás aj dnes pozýva, aby sme objavovali ducha svätosti, aby sme aj my hľadali ducha a nachádzali ho v tichu svätých miest a krásy, ktoré nám ponúka naše mesto Bratislava. Návšteva siedmich kostolov Bratislavy sa uskutočňuje v noci, aby sme sa vyhli dennému ruchu slovenskej metropoly a mohli vstúpiť do tajomnej atmosféry nášho mesta. Kým mnohí trávia sobotnú noc v zábavách a rozpustilostiach, my sme chceli stráviť noc v bdení, modlitbe a rozjímaní.
Navštívili se sedem bratislavských kostolov: Kostol svätej Alžbety (Modrý kostolík), Kostol Zvestovania Pána (Františkáni), Kostol sv. Jána z Matty (Trojička), Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál), Kostol Panny Márie Snežnej (Kalvária), Katedrála sv. Martina, Kostol Povýšenia svätého kríža (Daliborko).
Počas nočného putovania duchovne sprevádzal o. Juraj Vittek na tému 7 darov Ducha Svätého.

Foto: Z. Kostková z Človek a viera.

https://www.clovekaviera.sk/detail-galerie/75fc7286-e164-4a16-a6c9-2bae4bfa79a9

7-kostolov_plagat_finaTl

Sme aj na Facebooku: