Červená streda v našom kostole

BENEFIČNÉ PODUJATIE „Skúšaní vo viere“ je súčasťou iniciatívy Červená streda.
Je to už 2. ročník benefičného podujatia „Skúšaní vo viere“.
Chceme ním upriamiť pozornosť na našich trpiacich bratov a sestry vo viere – utláčaných a prenasledovaných kresťanov.

🔴 Udalosť sa uskutočnila pri príležitosti medzinárodnej iniciatívy ČERVENÁ STREDA, ktorou pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi každoročne poukazuje na diskrimináciu a prenasledovanie kresťanov na celom svete. 🔴

PROGRAM
streda 22. novembra, v Kostole Svätej rodiny v Petržalke:
💒 18.00 – svätá omša
s Mons. Stanislavom Zvolenským, bratislavským arcibiskupom metropolitom, Vladykom Cyrilom Vasiľom, eparchiálnym biskupom košickej eparchie, o. Ivanom Ružičkom, ekleziálnym asistentom ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi na Slovensku a o. Jurajom Vittekom, farárom Farnosti Svätej rodiny v Petržalke, vdp. Ľubomírom Matejovičom, protobresbyterom farnosti hieromučeníka Vasiľa Hopka v Petržalke a pátrom Marekom Vaňušom, SVD.
(živý prenos svätej omše na TV Lux)
🎶 19.00 – koncert Márie Podhradskej

  • svedectvá kresťanov z biblických krajín

„Človek má rád niektoré mnemotechnické skratky, niečo, čo mu jednoduchým spôsobom pripomína nejakú myšlienku… farby takisto niekedy slúžia na takéto pripomenutie… o chvíľu budeme hovoriť, že máme „black friday“, budeme robiť nákupy… predtým to bola zlatá nedeľa… niekto píše bielu knihu… niekto organizuje dúhový pride… niekto hovorí o oranžovej revolúcii… a v duchu takýchto pomôcok, ktoré cez farebné vnímanie majú akýsi odkaz, chceme aj dnes si pripromenúť dôležitú tému a hovoriť, že dnes je červená streda…

Od roka 2015 sa v celosvetovom merítku začína sa šíriť táto spomienka, ktorá sa začala pred 8 rokmi v Rio de Janiero , keď bola nasvietená socha Krista nad mestom na červeno. A postupne sa šíri tento zvyk nasvecovať rozličné budovy na červeno, aby sprostredkovali posolstvo solidarity s prenasledovanými kresťanmi. A práve dnes vyšiel tento deň, kedy si pripomíname pannu a mučenicu Cecíliu a o to viac, keď čítame čítanie o Machabejských mučeníkoch. […] Rozprávanie o mučeníkoch, o ich utrpení, vytváralo spomienku, tá sa ukladala v pamäti… […] Režimy sa snažili likvidovať v tichosti, lebo sa báli mučeníkov… hlavný argument: aj tak o teba nikto nestojí! Sila prenasledovaných rastie s účasťou a solidaritou spoločenstva… a súčasne solidarita a spomienka spoločenstva vytvára tlak aj na prenasledovateľov… Dnes slávime solidaritu s prenasledovanými kresťanmi… iste aj iní sú prenasledovaní, ale štatistika nepustí. Kresťania sú najprenasledovanejšou skupinou z náboženských dôvodov… Nezľahčujme zlo. A nezabúdajme, že aj veľké zlo začínalo častokrát drobými klamstvami, drobným znevažovaním, drobným výsmechom, drobným odstrkovaním, drobnými karikatúrami.“ (Z homílie vladyku Cyrila Vasiľa v kostole Svätej rodiny na Červenú stredu, 22. novembra 2023)

Fotografie: Človek a Viera, Zuzana Kostková

https://www.clovekaviera.sk/…/d069de39-deed-4ee3-9beb…

https://www.clovekaviera.sk/…/ad3bc05f-4c11-4210-a7a9…

https://www.clovekaviera.sk/…/72a322e1-5def-4322-89ef…