Farské oznamy (7. október 2018, 27. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

7.10.
27. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 + Ignác a Mária
9.00 RTVS + manželka Ľudmila a syn Michal
10.30 JV za farníkov
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Pondelok

8.10.
  7.00 JV + rodičia Michal a Brigita
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre syna a rodinu

Utorok

9.10.

  7.00 + rodičia z oboch strán, babka a Marta
18.00 JV + manžel Ladislav, rodičia a starí rodičia z oboch strán
Streda 10.10.   7.00 + manžel Ladislava kmotor Štefan
18.00 JV + rodičia a ostatní príbuzní
Štvrtok 11.10.   7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre Ivetku, Zuzku, Marianku a Janku
18.00 + Matúš, Lukáš a Anka

Piatok

12.10.
  7.00 JV na úmysel
18.00 + rodičia Gabriel a Terézia

Sobota

13.10.
  7.30 za Božiu pomoc a požehnanie pre Juraja a brata Antona
 

Nedeľa

14.10.
28. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 za Božiu pomoc a požehnanie pre Juraja a brata Antona
9.00 za požehnanie pre dcéru
10.30 za farníkov
18.00   + Dušan, Peter a celá rodina
Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný       Detská sv. omša V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Pol hodiny pred sv. omšou sa prvoprijímajúci stretnú v Pastoračnom centre s animátormi. Oratórium o bl. Pavlovi VI. Na budúcu nedeľu 14. októbra bude pápež František v Ríme svätorečiť pápeža Pavla VI. spolu s ďalšími svätými a blahoslavenými. Tento týždeň v čase katechézy dospelých v utorok večer bude veľké Oratórium o pápežovi Pavlovi VI. ako duchovná príprava na svätorečenie. Všetkých Vás srdečne pozývame. Podujatie sa uskutoční v utorok o 19.00h v Pastoračnom centre. Sviečka za nenarodené deti Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny.  Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecky.forumzivota.sk  ]]>