Farské oznamy (4. pôstna nedeľa, 31. marec 2019)

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

31.3. 4. PÔSTNA NEDEĽA 7.30 JV + manžel Ján a rodičia 9.00 za prieskumníkov 10.30 JV za farníkov 18.00 + rodičia František, Mária, Ján a Margita

Pondelok

1.4.   7.00 JV + Katarína 18.00 + Peter a príbuzní

Utorok

2.4.

  7.00 za spásu duše Stanislava 18.00 JV + František a Terézia Streda 3.4.   7.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla 18.00 JV + rodičia z oboch strán a ostatní príbuzní Štvrtok 4.4.   7.00 JV za zdravie a Božie požehnanie pre sestru Katarínu a jej rodinu 18.00 za kňazské, rehoľné a misionárske povolania

Piatok

5.4.   7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Elvíru 18.00 JV + matka Helena

Sobota

6.4.   8.00 za členov Ružencového bratstva  

Nedeľa

7.4. 5. PÔSTNA NEDEĽA 7.30 JD + rodičia z oboch strán a švagor Štefan 9.00 RTVS + rodičia 10.30 JV za farníkov 18.00 + rodičia a brat Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný   Medzináboženský dialóg Dnes, (v nedeľu 31. marca) popoludní o 15:00 sa v našom Pastoračnom centre uskutoční tradičné stretnutie so zahraničnými študentmi Univerzity Komenského, ktorí priblížia náboženskú situáciu v krajinách Ázie a v niektorých afrických krajinách. Organizátori srdečne pozývajú všetkých farníkov a záujemcov o medzináboženský dialóg pri spoločnom agapé. Stretnutie klubu kresťanských seniorov V pondelok 1. aprílra o 15.30h bude v Pastoračnom centre stretnutie Klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka sú na nástenke pri vchode do kostola. Ste srdečne pozvaní. Dávame tiež do pozronosti Pôstnu duchovnú obnovu seniorov, ktorá bude v dňoch 3.-5. apríla v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti), vždy so začiatkom o 14.45 h. Podrobný program je na plagátiku. Katechéza pre dospelých V utorok po večernej sv. omši budú katechézy pre dospelých. Detská sv. omša V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Pol hodiny pred sv. omšou sa prvoprijímajúci stretnú v Pastoračnom centre s animátormi. Pobožnosť krížovej cesty V piatok a v nedeľu bude o 17.15 pobožnosť Krížovej cesty. Každý piatok v pôste sa aj naši otcovia biskupi modlia krížovú cestu v Katedrále sv. Martina o 20.00. Prvý piatok Tento týždeň budeme spovedať k prvému piatku každý deň večer od 17.00. Veľmi Vás prosíme, aby ste prichádzali už od začiatku týždňa a nenechávali si sv. spoveď až na štvrtok a piatok. Tiež prosíme, aby ste podľa možnosti prichádzali na sv. spoveď predsv. omšou, keď spovedáme obaja, a nie počassv. omše, keď spovedá iba jeden z nás. Stretnutie ružencového bratstva RB oznamuje, že v sobotu 6. apríla 2019 o 7.30h bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30h a po ňom o 8.00h bude svätá omša. Spovedanie chorých k Veľkej noci Prosíme, aby ste nám nahlásili chorých, ktorí si želajú byť vyspovedaní doma pred veľkonočnými sviatkami. Pri sakristii sú pripravené hárky na zapisovanie. Podeľme sa Na budúcu nedeľu, t.j. 7. apríla 2019 sa naša farnosť pripája k celoslovenskému podujatiu 13. ročníka charitatívnej akcie PODEĽME SA! Myšlienkou podujatia je: Nedávam z nadbytku, ale odrieknem si nedeľný obed a z ušetrených peňazí prispejem tým, ktorí to potrebujú. Po sv. omši o 7.45h budeme v Pastoračnom centre podávať koláčik a čaj, po sv. omši o 9.00h a po 10.30h podávame polievku. Tohtoročný výťažok podujatia bude použitý pre Centrum pre deti a rodiny Dominikav Rožňave a na dobudovanie druhej časti Krízového centra Vincentinumv Košiciach – Šaci, ktoré bude slúžiť chudobným ženám s deťmi, rodinám a najzraniteľnejším z Košíc. Predaj sviečok Ako už býva pred svaitkami zvykom, aj tento rok si budete môcť pred kostolom kúpiť sviečky z chránenej dieľne Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Výťažok z predaja sa použije na udržanie zariadenia. Kolégium Antona Neuwirtha Kolégium Antona Neuwirtha pozýva vysokoškolských študentov, aby sa zapojili do akademicko-formačného programu pre vysokoškolákov. Program študentom pomáha hľadať pravdu, budovať trvácnejšie vzťahy a lepšie spoznať svoju vieru v spoločenstve mladých ľudí s podobnými hodnotami. Viac informácii môžeš získať na www.kolegium.org
  1. výročie smrti sv. Metoda
Dňa 6. apríla (sobota) o 14.00h. sa v Kostole Svätého Kríža v Bratislave – Devíne uskutoční spomienka na 1134. výročie úmrtia sv. Metoda (zomrel 6. apríla 885). Spomienka sa začne slávnostnou svätou omšou ku cti sv. Cyrila a sv. Metoda. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek. Život Metoda prednesie Jozef Šimonovič. Potom bude nasledovať uctenie relikvií svätých a spomienkovú slávnosť ukončí kladenie vencov k pomníku sv. Cyrila a sv. Metoda.  ]]>