Farské oznamy (5. január 2020, 2. vianočná nedeľa)

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

5.1. 2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 7.30 JV + rodiča Emil, Mária, Štefan, Mária 9.00 MG Za farníkov (RTVS) 10.30 ML + rodina 18.00 JD + Ondrej, Helena, Štefánia

Pondelok

6.1. ZJAVENIE PÁNA SLÁVNOSŤ 7.30 ML + otec Michal, Helena 9.00 JV Za farníkov 10.30 JV Poďakovanie za 94 rokov života 18.00 JD + Michal, Ľudmila

Utorok

7.1. sv. Rajmund z Peňafortu, kňaz, ľ.spom. 7.00 ML Za duše, na ktoré si nikto nespomína 18.00 JV Za zdravie a Božiu pomoc pre manželku Streda 8.1. bl. Titus Zeman, kňaz, spomienka 7.00 ML + Ján, Berta, ich deti a starí rodičia z oboch strán 18.00 JV + rodičia, starí rodičia a svokrovci Štvrtok 9.1.   7.00 JV + rodičia Vincent a Elena 18.00 ML Za Božiu pomoc pre kamarátky

Piatok

10.1.   7.00 ML + Štefan, Mária, Eduard 18.00 JD Za Božie požehnanie pre rodinu

Sobota

11.1.   7.30 ML Za zdravie Márie a jej syna Romana      

Nedeľa

12.1. 3. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA KRST KRISTA PÁNA SVIATOK 7.30 JV + dcéra Eva, rodičia z oboch strán a ostatní príbuzní 9.00 JV Za farníkov 10.30 ML + Mária, Michal, Magdaléna 18.00 JD Za dary Ducha Svätého a požehnanie pre rodinu Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, ML – dp. Marián Lukáč, JD – vdp. Juraj Drobný, MG – Mons. Marián Gavenda   Koledovanie Dobrej noviny Koledníci Dobrej noviny budú chodiť koledovať ešte na Sviatok Zjavenia Pána (6.1.2020) od 14.00. Kto chce prijať koledníkov Dobrej noviny, nech sa zapíše do zoznamu pri sakristii. Úradné hodiny Úradné hodiny budú v tomto týždni v stredu a piatok. Trojkráľové požehnanie Počas obdobia Zjavenia Pána (6.1.-13.1.) bude možnosť dať si požehnať byt. V prípade, že máte záujem o toto trojkráľové požehnanie vášho príbytku, nahláste sa v sakristii (aj približný vyhovujúci čas). Presný čas dohodneme telefonicky. O požehnanie bytu je možné požiadať aj vo veľkonočnom období alebo v ktoromkoľvek období roka. Katechéza pre dospelých, detská omša (stretnutie rodičov), birmovanci V utorok po večernej sv. omši bude v Pastoračnom centre katechéza o. Juraja pre dospelých. V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Prvoprijímajúci sa stretnú v Pastoračnom centre s animátormi o 17.25. Po sv. omši bude krátke stretnutie rodičov, na ktorom dohodneme dátum tohtoročnej slávnosti prvého svätého prijímania. Vo štvrtok bude po sv. omši stretnutie birmovancov Trojkráľový sprievod V pondelok 6. januára 2020 sa uskutoční druhý trojkráľový sprievod v Bratislave. Zraz bude na nádvorí Bratislavského hradu o 14.30 hod., odkiaľ možno putovať spolu s kráľmi k jasličkám. Záujemci o aktívnu účasť sa dozvedia viac na stránke www.trajakrali.sk. Farská zábava V pondelok o 19.30h bude organizačné stretnutie ohľadom farskej zábavy. Srdečne pozývame každého, kto by je ochotný priložiť ruku k dielu. Na budúcu nedeľu budú po sv. omšiach k dispozícii lístky na farskú zábavu. Predpokladaný príspevok je 10 € ako minulý rok. Je nám ľúto, ale počet je obmedzený vzhľadom na kapacitu sály, preto nemôžme ovplyvniť to, že sa niekomu neujde. Lístky budú k dispozícii od prvej rannej nedeľnej omše. Príprava dospelých Tento rok už nebudeme začínať prípravu dospelých na prijatie sviatostí. Prosíme, aby sa nám zahlásili tí, ktorí by mali záujem prijať sviatosti krstu, Eucharistie či birmovania. Príprava by sa začala v septembri tohto roku. Prosíme, aby ste dali vedieť aj známym, o ktorých viete, že by mali záujem o sviatosti v dospelom veku. Arcidiecéza V pondelok v deň Slávnosti Zjavenia Pána bude o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu. Všetci sú srdečne pozvaní. V stredu 8. januára o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Spravodlivosť – „Noe, vzor spravodlivosti“ (Gn 6, 9-21).]]>