Farské oznamy (9. júl 2017, 14. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

9.7.

14. Nedeľa v cezročnom období 7.30 JV + Alexander a Jozef
9.00 za farníkov
18.00 JV + rodičia Irena, František a ich rodičia

Pondelok

10.7.

   
18.00 + rodičia a bratia
Utorok

11.7.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok 7.00 + syn Michal a starí rodičia
 
Streda

12.7.

   
18.00 MK + Miroslav, Ján, rodičia a starí rodičia
Štvrtok

13.7.

   
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc

Piatok

14.7.

Sv. Kamila de Lellis, kňaza, ľubovoľná spomienka  
18.00 JV + rodičia z oboch strán

Sobota

15.7.

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom. 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre brata
 

Nedeľa

16.7.

15. Nedeľa v cezročnom období 7.30 + Manuel, Killian a Enzo
9.00 JV za farníkov
18.00 MK za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Farská knižnica

Farská knižnica bude počas letných prázdnin zatvorená. Prosíme, aby ste knihy, ktorí ste si vypožičali, vrátili do knižnice v septembri.

Slávnosť Karmelskej Panny Márie

Farnosť Bratislava – svätej Alžbety a Svetský rád bosých karmelitánov pozývajú na slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel, ktorá sa uskutoční 15.júla 2017 v Modrom kostole. O 17.00 bude adorácia a o 18.00 bude sv. omša.

Katechéza pre dospelých

Katechéza pre dospelých bude tento týždeň vo štvrtok po sv. omši. Preberáme tému 4. Božieho prikázania.