Farské oznamy (17. septembra 2017, 24. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

17.9.

24. nedeľa V cezročnom období 7.30 + starí rodičia, rodičia a sestra
9.00 + rodičia Jozefína a Ján
10.30 za farníkov
18.00 JV za Božiu pomoc pre rodinu

Pondelok

18.9.

  7.00 + rodičia Ján a Anna a brat Ján
18.00 JV + rodičia a starí rodičia z oboch strán
Utorok

19.9.

  7.00 + Fridrich, Júlia, ich rodičia a súrodenci
18.00 JV + otec František a starí rodičia z oboch strán
Streda

20.9.

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov 7.00 JV + Ladislav
18.00 za bezdetné manželstvá a za slobodných
Štvrtok

21.9.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok 7.00 + Marta
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre Matúša

Piatok

22.9.

  7.00 JV za uzdravenie dcéry a za duše v očistci
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Maxima

Sobota

23.9.

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka 7.30 + rodičia Mária a Šebastián
 

Nedeľa

24.9.

25. nedeľa V cezročnom období 7.30 JV + starí rodičia a teta Mária
9.00 + rodičia Katarína a Ladislav
10.30 JV za farníkov
18.00 + rodičia, starí rodičia a krstní rodičia

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník

 

Katechéza pre dospelých

V utorok po sv. omši budú v pastoračnom centre katechézy pre dospelých.

Stretnutie birmovancov

V piatok po sv. omši bude spoločné stretnutie birmovancov. Po sv. omši bude katechéza v Pastoračnom centre.

Duchovný večer o ct. Titusovi Zemanovi

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na posledný duchovný večer v príprave na blahorečenie dona Titusa Zemana. Otec Juraj na záver predstaví spiritualitu nového mučeníka vo svetle „teológie svätých“.

Farská knižnica

Farská knižnica bude otvorená od 22. septembra, vždy v piatok hodinu pred sv. omšou.

Prvé sv. prijímanie

Je možné požiadať o pripustenie dieťaťa k sviatostnému životu. Prihlášky k prvému svätému prijímaniu môžete dostať na farskom úrade osobne v čase úradných hodín, cez týždeň v sakristii po sv. omšiach alebo na webovej stránke farnosti. Je potrebné, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku priniesol rodič osobne na faru v úradných hodinách najneskôr do konca septembra. Príprava detí bude prebiehať ako minulý rok počas detských sv. omší, ktoré budú bývať v stredu o 18.00h a začne sa v októbri.

Poďakovanie brigádnikom

Ďakujeme všetkým ochotným farníkom, ktorí boli v sobotu pomôcť na brigáde v pastoračnom centre a v areáli kostola. Prišlo okolo 30 ľudí. Nech Pán Boh odmení a rozmnoží vašu horlivosť.

Prednáška v Dóme sv. Martina

Združenie kresťanských seniorov Vás srdečne pozýva na prednášku o histórii Dómu sv. Martina, ktorá sa uskutoční v utorok 19. septembra 2017 v Dóme sv. Martina. Predáška sa začne sv. omšou o 17.00h. Prednáša a sv. omšu celebruje Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup. Bližšie informácie sú na nástenke pri vchode do kostola.

Bohoslovci

Tento týždeň nastupujú do seminára naši bohoslovci: Peter Repko nastupuje do 5. ročníka. Takisto dvaja bohoslovci našej Komunity Oratória, novic Peter Kupkovič nastupuje do 1. ročníka a Milan Jaroš po pastoračnom ročníku nastupuje do 4. ročníka. Zároveň oznamujeme, že Marek Mokoš do seminára nenastúpil a bol prepustený z noviciátu našej Komunity. Sprevádzajme ich svojimi modlitbami.