Farské oznamy (5. novembra 2017, 31. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

5.11.

31. Nedeľa v cezročnom období 7.30 JV + rodičia Rudolf a Marta a ostatní príbuzní
9.00 + rodičia z oboch strán
10.30 MK za farníkov
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru a za jej duchovné obrátenie

Pondelok

6.11.

  7.00 JV za Božie požehnanie pre rodinu Jakubíkovú
18.00 + členovia Ružencového bratstva
Utorok

7.11.

  7.00 + Alžbeta, Ján a Imrich
18.00 JV + Štefánia, Ján, Michal a Štefan
Streda

8.11.

  7.00 MK + biskup Štefan Vrablec
18.00 JV za duše v očistci
Štvrtok

9.11.

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok 7.00 za zdravie a Božie požehnanie pre deti s rodinami
18.00 MK + Irena, Anna, Jozef a súrodenci

Piatok

10.11.

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka 7.00 JV + rodičia Štefan a Marta, brat Libor a svokor Jozef
18.00 + bratia Štefan a Anton

Sobota

11.11.

Sv. Martina z Tours, biskupa, sviatok 7.30 MK + rodičia
 

Nedeľa

12.11.

32. Nedeľa v cezročnom období 7.30 JV + Štefan a rodičia z oboch strán
9.00 za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu
10.30 JV za farníkov
18.00 MK + manžel, rodičia, starí rodičia, súrodenci a ostatní príbuzní

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Stretnutie seniorov

V pondelok 6. novembra 2016 o 15.30h bude v Pastoračnom centre stretnutie klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka budú na nástenke pri vchode do kostola. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Detská sv. omša, katechézy pre dospelých, spoločné stretnutie birmovancov

Tento týždeň budeme pokračovať v katechézach pere dospelých. V stredu bude detská sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti. V piatok bude spoločné stretnutie birmovancov, ktoré sa začne sv. omšou o 18.00h. Po sv. omši bude stretnutie v Pastoračnom centre.

Lectio divina

V stredu 8. novembra 2017 sa o 20.00h v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina na tému „Jonatán a Dávid, sila priateľstva“, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkým účasť veľmi odporúčame.

Svätomartinská zbierka

Na budúcu nedeľu 12. novembra 2016 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov.

Svätomartinské trojdnie

V dňoch 10.-12. novembra pozývame veriacich do Katedrály sv. Martina na slávenie Svätomartinského trojdnia. Informácie sú na plagáte.

Deň otvorených dverí pre miništrantov

V dňoch 2. a 3. decembra sa v Kňazskom seminári v Bratislave uskutoční deň otvorených dverí pre miništrantov. Záujemcovia sa viac informácií môžu dozvedieť u nšich bohoslovcov alebo na webovej stránke www.minfa.sk .