Farské oznamy (12. novembra 2017, 32. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

12.11.

32. nedeľa V cezročnom období 7.30 JV + Štefan a rodičia z oboch strán
9.00 za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu
10.30 JV za farníkov
18.00 MK + manžel, rodičia, starí rodičia, súrodenci a ostatní príbuzní

Pondelok

13.11.

  7.00 MK za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18.00 za zdravie a Božiu pomoc
Utorok

14.11.

  7.00 + mama Brigita
18.00 MK + starí rodičia z oboch strán
Streda

15.11.

  7.30 + Ján, Mária a Štefan
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Štvrtok

16.11.

  7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Karola a Roberta s rodinami
18.00 JV + starý otec Pavol

Piatok

17.11.

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka 7.00 JV + rodičia Jozef a Alžbeta
18.00 + rodičia Ján a Terézia, súrodenci Vendelín, Ladislav, Rudolf a Milan

Sobota

18.11.

  7.30 + Jozef
 

Nedeľa

19.11.

33. nedeľa V cezročnom období 7.30 + rodičia Antónia a Jozef
9.00 JV poďakovanie za 50 rokov života
10.30 za farníkov
18.00 MK za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – dp. Martin Kramara

 

Detská sv. omša, katechézy pre dospelých

Keďže v utorok ideme ako farnosť do divadla, katechézy o. Andreja budú v stredu o 19.00h a katechézy o. Juraja budú vo štvrtok o 19.00h. V stredu bude detská sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

Koncert

Dnes, v nedeľu 12. novembra 2017 sa o 15.00 hod. uskutoční v Katedrále koncert Katedrálneho zboru sv. Martina. Všetkých srdečne pozývame.

Týždeň modlitieb za mladých

Nasledujúci týždeň (12.-19. novembra) je Týždňom Cirkvi pre mládež. Pozývame mladých na celodiecézne podujatia, o ktorých sa dozvedia na nástenke. Pri tejto príležitosti dávame všetkým mladým do pozornosti stránku mamnazor.sk, cez ktorú môžu vyjadriť svoje názory a reálne tak malou kvapkou prispieť ku celocirkevnej synode o mládeži, ktorá sa bude konať o rok v Ríme. Cirkev chce počúvať a váži si názor každého mladého človeka.