Farské oznamy (17. december 2017, 3. adventná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

17.12.

3. ADVENTNÁ nedeľa

Nedeľa GAUDETE

7.30 za ďalšiu Božiu pomoc
9.00 MK + rodičia Vít, Pavol a Oľga
10.30 JV za farníkov
18.00 JV + rodičia Juraj a Jarmila

Pondelok

18.12.

  6.30 JV + sestra Františka a rodina
18.00 + otec a brat
Utorok

19.12.

  6.30 JV + otec Štefan, babka Štefánia, Vendelín, Viktória a Milan
18.00 MK + manžel a rodičia
Streda

20.12.

  6.30 + Jozefína
18.00 JV + manžel Ladislav, rodičia a starí rodičia z oboch strán
Štvrtok

21.12.

  6.30 za zdravie a Božiu pomoc pre Veroniku a jej syna Samka
18.00 JV + Daniela a jej rodičia

Piatok

22.12.

  6.30 JV + Milan
18.00 + brat, rodičia a celá rodina

Sobota

23.12.

  7.30 + Anna, Július a starí rodičia
     

Nedeľa

24.12.

4. ADVENTNÁ nedeľa 7.30 MK + Anna
9.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
10.30 za farníkov
22.00 + členovia rodiny
24.00 JV za Oratórium

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – dp. Martin Kramara

 

 

Vianočné oblátky, výstava betlehemov

Dnes po dopoludnajších svätých omšiach si v Pastoračnom centre môžete zakúpiť vianočné oblátky, ktoré pripravili naši seniori. Dnes sa končí výstava betlehemov. Je otvorená ešte dnes do 12.00h. v priestoroch Pastoračného centra.

Detská sv. omša, katechézy pre dospelých, birmovanci

V utorok po sv. omši budú katechézy pre dospelých. V stredu bude detská sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Spoločné stretnutie birmovancov bude až po sviatkoch, 12.januára.

Rorátne sv. omše

Pozývame vás na rorátne sv. omše na úsvite pri sviečkach o 6.30h. Vo štvrtok bude rorátna omša po latinsky. Deti, rodiny a študentov pozývame v piatok po sv. omši na raňajky do pastoračného centra.

Vianočná spoveď, úradné hodiny

Dávame do pozornosti ešte tieto možnosti spovede v Petržalke: dnes od 15.00h v kostole Sedembolestnej a v pondelok od 15.00h do večera na Daliborovom námestí. Z tohto dôvodu v pondelok nebudú ani úradné hodiny, nakoľko budeme spovedať na Daliborku. Prosíme, aby ste si sv. spoveď nenechávali na posledné dni pred sviatkami, aby sme mohli vyspovedať tých, ktorí to súrne potrebujú. Možno sa to nezdá, ale pri spoločných spovediach čakáte menej. Na budúcu nedeľu, čo je už Štedrý deň, sa už spovedať nebude.

Farská knižnica

Farská knižnica bude až do 12. januára zatvorená.

Hlas Svätej rodiny, Adsum

Pred časom sme vďaka novému redakčnému tímu založili nový farský časopis s názvom „Hlas Svätej rodiny“, ktorý bude pokračovateľom doterajšieho Spravodaja. Máme radosť, že si dnes po sv. omši môžete zobrať prvé číslo. Ďakujeme všetkým za obetavosť a úsilie, ktoré vynaložili pri jeho príprave. Dúfame, že sa bude stále zlepšovať a zveľaďovať a že bude cenným prostriedkom komunikácie v našej farnosti. Časopis je nepredajný. Vydáva ho farnosť, finančne ho podporuje aj občianske združenie Spoločné dobro. Môžte ho podporiť aj bežným spôsobom pri pravidelnej nedeľnej zbierke pre potreby farnosti. Náš bohoslovec Milan bude tiež po svätej omši vonku pred kostolom rozdávať za dobrovoľný príspevok aj časopis bratislavských bohoslovcov Adsum.

Betlehemské svetlo

Na budúcu nedeľu nám skauti prinesú betlehemské svetlo. Môžete si ho potom po sv. omšiach odniesť z  kostola do svojich príbytkov.

Koncert

Maltézska pomoc Slovensko pozýva na Adventný koncert posvätnej hudby Bacha a Mozarta, 17. decembra 2017 o 15.00 hod. v Modrom kostole (sv. Alžbety), dobrovoľné vstupné bude použité na podporu projektov Maltézskej pomoci pre odkázaných ľudí.

ACN, Pomoc trpiacej Cirkvi, kampaň „Z ruín k domovu“

Dávame do pozornosti kampaň Pápežskej nadácie ACN s názvom „Z ruín k domovu“. Vzadu v kostole sú k dispozícii materiály s konkrétnou možnosťou podporiť trpiacu Cirkev v Iraku. Ide o kampaň, ktorá chce pomôcť kresťanským rodinám na Ninivskej planine znovuvybudovať ich zničené domovy, aby kresťania mohli zostať žiť v kolíske kresťanstva.