Farské oznamy (24. december 2017, 4. adventná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

24.12.

4. ADVENTNÁ nedeľa 7.30 MK + Anna
9.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
10.30 JV za farníkov
22.00 + členovia rodiny
24.00 JV za Komunitu Oratória

Pondelok

25.12.

NARODENIE PÁNA,

slávnosť

7.30 + Štefan
9.00 JV za Božiu pomoc pre rodinu
10.30 za farníkov
18.00 MK + manžel Jozef (1. výr.)
Utorok

26.12.

Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok 7.30 MK + Štefan a Juraj
9.00 + dcéra Zuzka, manžel, rodičia z oboch strán
10.30 JV + Ján, Ján a rodičia
Streda

27.12.

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok      
18.00 JV + Alžbeta, Valéria a Ivan
Štvrtok

28.12.

Sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok      
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre manžela

Piatok

29.12.

       
18.00 MK za dar viery pre Róberta, Kristínu, Lukáša a Leonarda

Sobota

30.12.

  7.30 JV na úmysel
     

Nedeľa

31.12.

Svätej rodiny, JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA 7.30 MK  
9.00 JV  
10.30 za farníkov
18.00 JV ďakovná za farníkov

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – dp. Martin Kramara

Ofera

Dnes a na sviatok Svätej rodiny bude po sv. omši obvyklá vianočná a hodová farská ofera. Za vaše milodary vám vyslovujeme vopred Pán Boh odmeň.

Požehnanie detí pri jasličkách vonku pri kostole, sviatok sv. Štefana

Zajtra po sv. omši o 10.30h urobíme krátky obrad požehnania detí pri jasličkách vonku pred kostolom. Sv. omše na sviatok sv. Štefana budú iba doobeda. Sv. omše vo všedné dni budú do piatku iba večer o 18:00.

Hlas Svätej rodiny, Adsum

Dávame do pozornosti náš nový farský časopis s názvom „Hlas Svätej rodiny“, ktorý si môžete zobrať aj dnes po sv. omši. Za dobrovoľný príspevok si môžte od bohoslovcov zobrať aj ich časopis Adsum.

Betlehemské svetlo

Po sv. omšiach si môžete odniesť betlehemské svetlo do svojich príbytkov.

Dobrá novina

Rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov Dobrej noviny sa možu zapísať do zoznamu pri sakristii. Termín koledovania bude 26. 12. v popoludňajších hodinách. Začínajú od 14.00h.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na príprave oslavy tohtoročných Vianoc, našej pani kostolníčke a jej rodine za prípravu a výzdobu kostola, našim organistom, miništrantom, spevákom, skautom za spoluprácu pri inštalovaní jasličiek vonku, všetkým, ktorí prišli pomôcť pri upratovaní, i za milodary.

Slávenie na Starý rok 2017

Na budúcu nedeľu 31. decembra budeme sláviť ďakovnú pobožnosť na konci roka na záver večernej sv. omše o 18.00h. V noci Vás pozývame na animovanú eucharistickú adoráciu od 23.30h spojenú s požehnaním o polnoci. Po požehnaní si pred kostolom pripijeme a zaželáme všetko najlepšie do Nového roka 2018.

Obnovenie manželských sľubov

V nedeľu 31. decembra na sviatok Svätej rodiny bude pri ranných sv. omšiach obnovenie manželských sľubov a požehnanie manželov. Odporúčame, aby manželia sedeli počas sv. omše vedľa seba.

Trojkráľové požehnanie

Počas obdobia Zjavenia Pána (6.1.-7.1.) bude možnosť dať si požehnať byt. V prípade, že máte záujem o toto trojkráľové požehnanie vášho príbytku, nahláste sa v sakristii (aj približný vyhovujúci čas). Presný čas dohodneme telefonicky.

Farská zábava

Chystáme aj tento rok farskú zábavu, ktorá sa bude konať 20. januára 2018. Všetkých Vás už vopred srdečne pozývame. O možnosti získania lístkov na toto podujatie Vás ešte budeme informovať vo farských oznamoch.